Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu
Projekts "Skill Energy BSR - Skill Alliance Energy saving and sustainable Construction in Baltic Sea Region" –  "Prasmju alianse enerģiju taupošu tehnoloģiju un ilgtspējīgas būvniecības veicināšanai Baltijas jūras reģionā"  ir Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci partnerības projekts.  Projekta darbības laiks: 01.02.2013.- 31.01.2015.

Projektā piedalās 10 partneri no 5 dalībvalstīm – Hanzas parlaments (vadošais partneris), Baltijas jūras akadēmija, Hamburgas arodakadēmija no Vācijas, Viļņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera, Viļņas Būvniecības mācību centrs no Lietuvas, Satakuntas Lietišķo zinātņu universitāte no Somijas, Valsts izglītības satura centrs no Latvijas, Belostokas Profesionālās izglītības centrs, Ļubļinas Amatniecības un mazo uzņēmumu kamera, kā arī Ļubļinas vojevodistes izglītības valsts departaments no Polijas.

Projekta mērķis ir veidot institūciju aliansi ar pieredzi un zināšanām enerģiju taupošu tehnoloģiju un ilgtspējīgas būvniecības jomā. Izmantojot partnerinstitūciju pieredzi, projektā  tiks izveidotas trīs izglītības programmas enerģijas taupīšanas  un būvniecības jomā:

  • Praktiskas ievirzes profesionālās izglītības programma, kas piemērota jauniešiem, kuriem ir labas praktiskas iemaņas, bet ir grūtības apgūt teorētiskus mācību priekšmetus. Šiem jauniešiem bieži neizdodas pabeigt skolu, taču pēc šī mācību kursa, viņi  varētu būt pieprasīti darba tirgū.
  • Mācību moduļu izstrāde par atjaunojamajām  enerģijām, kas tiks integrēta esošajās bakalaura līmeņa izglītības programmās Vācijā un Somijā. Tas ļautu jaunajiem uzņēmējiem un darbiniekiem būt sagatavotiem darbam ar enerģētikas jomu saistītos mazajos un vidējos uzņēmumos.
  • Mācību programmu un metodisko materiālu izstrāde pieaugušo profesionālajā pilnveidē. Mazo un vidējo uzņēmumu darbinieki varēs papildināt zināšanas un celt kvalifikāciju piedaloties intensīvos mācību kursos, kas paredzēti izglītojamiem ar dažādiem sagatavotības līmeņiem atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.