Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu
ERASMUS+ Nozaru prasmju apvienību sektors
Projekts: Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā - Skill ME
(Skills in metal and electro industry - Skills ME)
Partnervalstis: Slovēnija, Slovākija, Horvātija, Latvija.
Projekta ilgums: 3 gadi (no 2014. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31.oktobrim)
Projekta mērķis ir veikt izpēti par projekta partnervalstīs (Slovēnijā, Slovākijā, Horvātijā un Latvijā)  trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā un atbilstoši noteiktajām vajadzībām izstrādāt četras kopīgas mācību programmas (sasniedzamo jeb mācīšanās rezultātu vienības, modulārās programmas un mācību materiāli) nepieciešamo prasmju apguvei, veikt pilnīgu programmu testēšanu pilotapmācībās un uzsākt akreditācijas procesu programmu atzīšanai partnervalstu profesionālās izglītības sistēmās. Profesionālās izglītības programmas tiks izstrādātas atbilstoši ECVET principiem, un  to kvalitāte tiks novērtēta ar EQAVET indikatoriem, lai nodrošinātu programmu ieviešanu visā Eiropā. Izstrādātās profesionālās izglītības programmas būs izmantojamas gan profesionālajā sākotnējā izglītībā, gan tālākizglītībā.