Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu
SmartLight – Training Set for Smart Lighting Control Systems
No: 2015-1-TR01-KA202-021754
Vadošais partneris: Ankaras Rūpniecības kameras tehniskā koledža (Turcija)
Īstenošanas laiks: 2015. gada 1.septembris – 2017. gada 31.augusts
Kopējais projekta finansējums: 666 540 EUR

Projekta mērķis ir izstrādāt metodiku viedo apgaismes kontroles sistēmu apguvei un sniegt profesionālās izglītības pedagogiem un audzēkņiem teorētiskās un praktiskās zināšanas tās lietošanā.
Energoresursu ekonomiskai un racionālai izmantošanai ir būtiska nozīme ekonomikas un tautsaimniecības attīstībā. Inovatīvu apgaismes kontroles sistēmu uzstādīšana ēkās ir viens no veidiem, kā samazināt enerģijas patēriņu. Viedais apgaismojums būvniecībā tiek izmantots arvien biežāk, tomēr joprojām darba tirgū trūkst kompetentu speciālistu. Projekts veicinās gan topošo enerģētikas jomas speciālistu kvalitatīvu sagatavošanu, gan viņu konkurētspēju darba tirgū.

Projekta uzdevumi:

  • Izstrādāt tiešsaistes mācību kursu un metodiskos ieteikumus par viedās apgaismes kontroles sistēmas izmantošanu;
  • Adaptēt mācību materiālus Latvijas profesionālo izglītības iestāžu vajadzībām;
  • Organizēt mācību seminārus pedagogiem un audzēkņiem par viedās  apgaismes sistēmu kontroles sistēmām;
  • Pilotēt mācību metodiku profesionālās izglītības iestādēs Latvijā

Projekta partneri:

  • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
  • Būvniecības un energoefektīvu risinājumu kompānija VenEsco –Turcija
  • Energoefektivitātes konsultāciju un izglītības risinājumu centrs APEC – Turcija
  • Perudžas profesionālās izglītības centrs CESF – Itālija
  • Tehniskā koledža ETP Sico – Portugāle