Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu

Projekts „Training in Action” jeb „Mācīšanās darbībā” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas partnerības projekts (Nr.LLP-2010-1-ITI-LEO04-009755).

Projekta īstenošanas laiks 2010.–2012.gads.

Projekta mērķis ir iepazīties ar labās prakses piemēriem, kuri parāda profesionālās izglītības veiksmīgu sasaisti ar darba tirgu.

Projekta laikā VISC darbinieki piedalīsies 12 mobilitātēs uz partnervalstīm un organizēs divas pieredzes apmaiņas vizītes Latvijā.

Projekta dalībvalstis – Itālija, Francija, Latvija (VISC).