Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Informācija par projektu
TTT4WBL –Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning
Nr.582951-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY
Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 2017.gada 1.februāris – 2020.gada 31.janvāris
Kopējais projekta finansējums: 1 280 000 EUR
Projekta vietne https://ttt4wbl-project.eu/

Projekta kontaktpersona
Inta Baranovska
Tālr. 67350961
E-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv

Projekta mērķis
Projekta mērķis: Atbalstīt darba vidē balstītu mācību (DVBM) ieviešanu 3 Baltijas valstīs, testējot jaunas pieejas prakšu vadītāju sagatavošanā.
Šobrīd, kad valstī notiek darba vidē balstītu mācību sistēmas sakārtošana, viens no sistēmas būtiskākajiem elementiem ir atbilstoša prakšu vadītāju sagatavošana. Prakšu vadītāju profesionālisms un kompetence ir priekšnoteikums kvalitatīvai praksei kopumā, tāpēc uzsākot jaunu prakšu vadītāju mācību sistēmas veidošanu, īpaši svarīgi ir analizēt esošo praksi, apmainīties pieredzē un mācīties no citām valstīm. Projekta inovācija ir kopīgas mācības (tandem training) prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, ņemot vērā to, ka mūsdienās kompetence un ekspertīze kādā jautājumā vai jomā ir koprades process, kad zināšanu un prasmju avots nav rodams vienas iesaistītās puses resursos. Lai nodrošinātu pēctecību un sinerģiju ar citām valstī notiekošajām DVBM aktivitātēm un procesiem, kā arī veicinātu projekta rezultātu ieviešanu sistēmas līmenī, projekta īstenošana notiek ar Baltijas valstu nozares ministriju līdzdalību.

Projekta uzdevumi

 • Sagatavot vadošos trenerus DVBM vadītāju kopīgajām mācībām (tandem training) Latvijā, Igaunijā, Lietuvā;
 • Izstrādāt  DVBM un prakšu vadītāju  mācību programmu;
 • Novadīt mācību seminārus 300 DVBM vadītājiem Latvijā, 300 - Lietuvā un 200 - Igaunijā;
 • Izmantojot pētniecības metodes, novērtēt  kopīgo mācību ietekmi uz prakšu kvalitāti;
 • Sagatavot pētījuma ziņojumu un rekomendācijas izglītības politikas  veidotājiem;
 • Veicināt sadarbību starp Baltijas profesionālās izglītības politikas veidotājiem un stiprināt Baltijas Māceklības aliansi (BAfA).

Sadarbības partneri

 • Izglītības un zinātnes ministrija - Latvija
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – Latvija
 • Mācību un konsultāciju centrs SIA “Baltic Bright” – Latvija
 • Kvalifikāciju un profesionālās izglītības attīstības  centrs – Lietuva
 • Kauņas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – Lietuva
 • Viļņas Auto mehānikas un biznesa skola – Lietuva
 • Tartu Profesionālās izglītības centrs – Igaunija
 • Juvaskulas Lietišķo zinātņu augstskola – Somija