Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu

2012. gada martā sācies ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 atbalstītais projekts „Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide” (Val-Net).
Projekts norisinās no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 28.februārim.

Projekta mērķi:

  • Izpratnes veicināšana par neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanu, Eiropas Savienības politikas ietvaru un politikas ietvara veidošanos Latvijā;
  • Sadarbības veidošana starp dažādiem izglītības sistēmas līmeņiem (piemēram, politikas līmeni un prakses līmeni);
  • Ilgtspējīga informācijas apmaiņas mehānisma – nacionāla mēroga sadarbības tīkla – izveidošana.

Projekta mērķa grupu veido indivīdi un organizācijas, kas ir iesaistīti formālajā, neformālajā un informālajā izglītībā – gan kā tās nodrošinātāji, gan kā lietotāji, gan kā politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji. Projekta gaitā tiks organizētas 2 nacionāla līmeņa konferences, 4 reģionālie forumi, kā arī semināri un apaļā galda diskusijas, kas veltītas projekta tēmai – neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanai, sasaistot vispārējo izglītību, profesionālo izglītību, augstāko izglītību, mūžizglītību un darba tirgu.

Partneri:

  • Latvijas Nacionālā bibliotēka
  • Mācību un konsultāciju centrs Baltic Bright
  • Valsts izglītības satura centrs
  • Latvijas pieaugušo izglītības apvienība
  • Gulbenes bibliotēka
  • Asociētais partneris – izglītības apvienība IFORTUM