Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu

2014.gada maijā VISC uzsāka jauna Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projekta „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu” jeb „VET to Work Transition – how to meet labour market needs and engage businesses in Latvia’s VET system?” Nr.550462-LLP-1-2013-1-LV-KA1_KA1ECETA īstenošanu.
Projektu īsteno četri partneri no Latvijas – VISC, konsultāciju uzņēmums SIA Dynamic University, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Visiem partneriem ir ievērojama pieredze projektu īstenošanā, tajā skaitā profesionālās izglītības jomā, kas ļaus sasniegt projektā izvirzītos uzdevumus:
1) izvērtēt profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbību;
2) noskaidrot galvenos iemeslus, kādēļ profesionālo izglītību izvēlas salīdzinoši neliels izglītojamo skaits;
3) izpētīt citu valstu pieredzi, kā nodrošināt uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību un radīt skolēnos interesi par profesionālo izglītību;
4) uzsākt valsts līmeņa diskusiju, kā uzlabot pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu;
5) izstrādāt rekomendācijas politiķiem un praktiķiem, lai veicinātu profesionālās izglītības prestižu uzņēmēju un izglītojamo vidū.
Šos uzdevums plānots īstenot projekta darbības laikā no 2014. gada 1.maija līdz 2015.gada 30.aprīlim.