Statuss:
Īstenošanā

ERAF vizuālais ansamblis

Informācija par projektu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts.
Projekta numurs: 2.2.1.1./19/I/001
SAM 2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
Īstenošanas laiks: 02.08.2019. – 01.12.2023.
Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta kopējais attiecināmais finansējums: 3 499 978.63 EUR
Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 974 981.83 EUR
Valsts budžeta finansējums 15% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 524 996.80 EUR
Aktuālā informācija par projekta gaitu pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas vietnē

Projekta risinājuma attīstības vadītāji:

  • valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa optimizācija, attīstot efektīvus un modernus risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa atbalstam, tai skaita nodrošinot iespēju valsts pārbaudījumus vai to daļas kārtot e-vidē, kā arī uzlabojot informācijas apmaiņas un datu apstrādes iespējas;
  • informācijas noplūdes risku samazināšana, attīstot risinājumus, kas ierobežotu cilvēcisko faktoru valsts pārbaudījumu satura sagatavošanā un izplatīšanā valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos;
  • publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošana, attīstot lietotajiem draudzīgus e-pakalpojumus, piemēram, Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu elektronisku pieejamību.
  • Izstrādāt un aprobēt risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu modernizēšanai;
  • Pilnveidot publiskās pārvaldes pakalpojumus, nodrošinot informācijas elektronisku pieejamību; 
  • Izstrādāt risinājumus, kas mazina pārbaudes darbu priekšlaicīgas izzināšanas riskus; 
  • Izstrādāt normatīvo regulējumu valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas darbībai.

Pilnveidota Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma atbilstoši projektā plānotajiem mērķiem un aktivitātēm.

Projekta "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide" īstenotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Valsts valodas centru un Rīgas valstspilsētas aģentūru "Rīgas digitālā aģentūra".