Statuss:
Īstenošanā
ERAF vizuālais ansamblis

Informācija par projektu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts.
Projekta numurs: 2.2.1.1./19/I/001
SAM 2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
Īstenošanas laiks: 02.08.2019. – 30.09.2021.
Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta kopējais finansējums: 3 500 000,00 EUR, t.sk. 61109,00 EUR noslēgtā sadarbības līguma ar VISC aktivitāšu īstenošanai
ES fondu līdzfinansējums: 2 975 000,00 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 525 000,00 EUR

Projekta risinājuma attīstības vadītāji:

 • Kaspars Špūle
  Tālr: 60001606
  E-pasts: kaspars.spule@visc.gov.lv
 • Ainārs Sviklis
  Tālr: 29149318
  E-pasts: ainars.sviklis@visc.gov.lv
 • valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa optimizācija, attīstot efektīvus un modernus risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa atbalstam, tai skaita nodrošinot iespēju valsts pārbaudījumus vai to daļas kārtot e-vidē, kā arī uzlabojot informācijas apmaiņas un datu apstrādes iespējas;
 • informācijas noplūdes risku samazināšana, attīstot risinājumus, kas ierobežotu cilvēcisko faktoru valsts pārbaudījumu satura sagatavošanā un izplatīšanā valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos;
 • publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošana, attīstot lietotajiem draudzīgus e-pakalpojumus, piemēram, Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu elektronisku pieejamību.
 • zstrādāt un aprobēt risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu modernizēšanai;
 • Pilnveidot publiskās pārvaldes pakalpojumus, nodrošinot informācijas elektronisku pieejamību; 
 • Izstrādāt risinājumus, kas mazina pārbaudes darbu priekšlaicīgas izzināšanas riskus; 
 • Izstrādāt normatīvo regulējumu valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas darbībai.

Pilnveidota Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma atbilstoši projektā plānotajiem mērķiem un aktivitātēm.

 • Izglītības un zinātnes ministrija
 • Valsts izglītības satura centrs
 • Valsts valodas centrs