12.03.2020. A.Aukšmuksta.
20. Latvijas skolu jaunatnes teātru turnīrs "Teātra sports"

Biedrība "Teātris un izglītība" sadarbībā ar VISC, pašvaldībām, izglītības un kultūras iestādēm organizē 20.Latvijas skolu jaunatnes teātru turnīru "Teātra sports".
Turnīrs notiek trīs kārtās. Pirmā kārta notiek novados/pilsētās 2020.gada februārī, martā, otrā kārta – reģionos aprīlī. Trešā kārta notiek 2020.gada 29.-30.aprīlī Ikšķiles vidusskolā.

03.03.2020. Z.Mūrniece.
Par deju kolektīvu skatēm

No 2020.gada 4.marta līdz 25.aprīlim, gatavojoties tautas deju lielkoncertam “Saule vija zelta rotu” Daugavas stadionā, Latvijā notiek 40 repertuāra pārbaudes un dalībnieku atlases skates. Tajās piedalīsies aptuveni  20 800 potenciālie Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki, kas dejo 1020 deju  kolektīvos. Šajā skaitā ir arī 5 diasporas deju kolektīvi, kuri apgūs koprepertuāru, lai pretendētu uz piedalīšanos lielkoncertā.
Dejotāju sniegumu vērtēs dejas mākslas eksperti, Deju svētku virsvadītāji, horeogrāfi sekojošā sastāvā: Dace Adviljone, Maruta Alpa, Dagmāra Bārbale, Agris Daņiļevičs, Jānis Ērglis, Taiga Ludborža, Iluta Mistre, Zanda Mūrniece, Indra Ozoliņa, Iveta Pētersone, Inga Pulmane, Reinis Rešetins, Guna Trukšāne. Vērtēšanas komisijas savu darbu veiks divās paralēlās komisijās, kuru priekšsēdētāji ir Deju svētku virsvadītāji un horeogrāfi Ilze Mažāne un Jānis Purviņš.
Deju kolektīvi skatē dejos vienu izlozes deju no attiecīgās vecuma un kvalitātes grupas koprepertuāra, kā arī – vienu izvēles deju no šī repertuāra. Taču kolektīviem, kuri izteikuši vēlmi apgūt dejas “Es čigāna meita biju” un “Grābtin’ grābu diena pļavu”, šī deja jādejo kā trešā deja, taču šīs dejas vērtējums nepiekļaujas kopvērtējumā.

17.02.2020. R.Platpere.
Modelēšanas koncerts-seminārs skolu koru diriģentiem

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncertam “Dziesmubērns”, Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē 2020.gada 5.martā pl.13.00 notiks modelēšanas koncerts - seminārs skolu koru diriģentiem.

21.01.2020. S.Mieze. Precizēts 29.01.2020.
Latvijas Universitātes Zinātņu mājā būs skatāma 48.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2020" laureātu darbu izstāde

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par Starptautisko augu aizsardzības gadu. Atsaucoties šim aicinājumam, 48.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam “Lidice 2020” tika piedāvātā tēma “Ainava”. Konkursa fināls notiek Čehijas pilsētā Lidicē, bet tradicionāli jau daudzu gadu garumā konkursā piedalās arī Latvijas bērni un jaunieši.
Laureātu darbu izstāde apskatāma no 2020.gada 23.janvāra līdz 10.februārim Latvijas Universitātes Zinātņu mājā.
Laureātu apbalvošana notiks 2020.gada 10.februārī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas iela 3, Rīga

16.01.2020. Z.Mūrniece.
Pilsētu un novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju un dejas metodiķu sanāksme

Š.g. 21.janvārī plkst.11.00 Rīgā, Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, 1.telpā, notiks pilsētu un novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju un dejas metodiķu sanāksme par aktualitātēm, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk- Svētki) tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” koprepertuāra apguves skatēm.

30.04.2019. D.Jurka.
Skolēnu skatuves runas konkursa noslēguma sarīkojums Raiņa un Aspazijas mājā-muzejā Rīgā

Noslēgušies reģionālie skolēnu skatuves runas konkursi, kuri notika martā- aprīlī 10 vietās visā Latvijā un kuros piedalījās gandrīz 500 dalībnieki, demonstrējot augstu māksliniecisku sniegumu un skatuves kultūru. Augstāko pakāpi ieguva 121 runātājs. Skolēnu priekšnesumu vērtēja režisores Anna Jansone un Dace Liepniece un VISC vecākā referente teātra mākslas jomā Dace Jurka.
Uz sarīkojumu 2019.gada 3.maijā Raiņa un Aspazijas mājā, Baznīcas ielā 30, Rīgā, aicināti visi augstāko pakāpi ieguvušie skatuves runas konkursa dalībnieki. 1.-6.klašu skolēni aicināti ierasties līdz plkst.10.30, bet 7.-12.klašu skolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi līdz plkst.14.00.
Ņemot vērā ievērojamo dalībnieku skaitu, kas pēc Skolēnu skatuves runas konkursa nolikuma izpelnījušies būs finālkonkursa dalībnieki, vērtēšanas komisija ir ierosinājusi uzaicināt ar savu priekšnesumu uzstāties 45 dalībniekus no dažādām klašu grupām. Priekšnesumi netiks vērtēti.
Sarīkojuma dalībniekiem būs iespēja tikties ar profesionāliem aktieriem: Inesi Micāni Grasbergu un Gundaru Grasbergu no Latvijas Nacionālā teātra un Kasparu Znotiņu no Jaunā Rīgas teātra, kā arī doties tematiskā ekskursijā pa muzeju, lai tuvāk iepazītos ar izcilo latviešu dzejnieku Aspazijas un Raiņa dzīvi un daiļradi.

17.04.2019. A.Strikaite.
II Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls "Spēlē, spēlmani, es gavilēšu!"

VISC sadarbībā ar Limbažu novada domi un Limbažu Bērnu un jauniešu centru organizē II Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivālu, kurš notiks 26.aprīlī Limbažos.
Festivāla laikā teju 200 bērnu un jauniešu no visas Latvijas – Liepājas, Krāslavas, Daugavpils, Līvāniem, Tukuma, Valmieras, Cēsīm, Rīgas un Limbažiem, muzicēs ielu koncertos, Limbažu bērnudārzos un festivāla lielkoncertā „Spēlē, spēlmani, es gavilēšu!”, kurš notiks plkst.17.00 Limbažu kultūras namā. Koncertā piedalīsies vokālie un instrumentālie ansambļi, koklētāju ansambļi, tautas mūzikas ansambļi un kapelas.
Tautas mūzikas festivāla koporķestris lielkoncerta noslēgumā izpildīs komponista Imanta Mežaraupa rapsodiju-kantāti „Nu ir laiks Rīgā braukt” diriģenta Jāņa Grigaļa vadībā.
Festivāla koncertā „Spēlē, spēlmani, es gavilēšu!” tautasdziesmai ir ierādīta goda vieta. Celsim godā savas tautas mūziku, tad arī paši kļūsim stiprāki un citi godās mūsu tautu!
Tautas mūzika ir mūsu tautas identitātes apliecinājums. Tā atspoguļo Latvijas kolorīto dabu, cilvēkus un dzīves ritumu. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas.
Visi aicināti piedalīties festivāla norisēs!
Pasākumi ir bez maksas.

03.09.2019. I.Liepiņa.
Seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem

VISC aicina pašvaldību vides interešu izglītības koordinatorus piedalīties seminārā 2019.gada 17.septembrī plkst.10.00 Rīgā, Strūgu ielā 4.
Dalībai seminārā pieteikties līdz 2019. gada 14. septembrim, aizpildot elektronisku pieteikuma formu.

01.04.2019. R.Platpere.
Sākas izglītības iestāžu koru konkursi

Latvijas skolu kori uzsākuši intensīvu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā. Šie būs pirmie svētki, kuri notiks atjaunotajā Mežaparka Lielajā estrādē.
Šajā mācību gadā kori apgūst daļu no svētkos paredzētā repertuāra, un šobrīd notiek I kārtas koru konkursi visām koru grupām pilsētās un novados – zēnu koriem, 5.-9.klašu un 5.-12.klašu koriem un jauktajiem koriem. Uz II kārtu izvirzītie labākie kori uzsāks konkursus vēsturiskajos Latvijas novados jau 3.aprīlī, kad Daugavpils Latviešu Kultūras centrā savu dziedātprasmi rādīs 24 Latgales 5.-9.klašu kori un 5.-12.klašu kori.
Vēlēsim radošu veiksmi visiem koriem un to diriģentiem!

Koru konkursu norises laiki un vietas:
5.-9.klašu kori, 5.-12.klašu kori:
Latgalē – 2019.gada 3.aprīlī Daugavpils Latviešu Kultūras centrā
Zemgalē – 2019.gada 4.aprīlī Jelgavas 4.vidusskolā
Vidzemē – 2019.gada 5.aprīlī Valmieras 5.vidusskolā
Rīgā – 2019.gada 10.aprīlī Rīgas 6.vidusskolā
Kurzemē – 2019.gada 11.aprīlī Kuldīgas Kultūras centrā

Jauktie kori un profesionālās izglītības iestāžu meiteņu un jauktie kori:
Rīgā – 2019.gada 17.aprīlī Rīgas Raiņa 8.vakara skolā
Kurzemē – 2019.gada 18.aprīlī Ventspils Jaunrades namā
Latgalē – 2019.gada 24.aprīlī Daugavpils Latviešu Kultūras centrā
Vidzemē – 2019.gada 25.aprīlī Cēsu Valsts ģimnāzijā
Zemgalē – 2019.gada 26.aprīlī Jelgavas 4.vidusskolā

03.03.2020. Z.Mūrniece.
Par deju kolektīvu skatēm

No 2020.gada 4.marta līdz 25.aprīlim, gatavojoties tautas deju lielkoncertam “Saule vija zelta rotu” Daugavas stadionā, Latvijā notiek 40 repertuāra pārbaudes un dalībnieku atlases skates. Tajās piedalīsies aptuveni  20 800 potenciālie Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki, kas dejo 1020 deju  kolektīvos. Šajā skaitā ir arī 5 diasporas deju kolektīvi, kuri apgūs koprepertuāru, lai pretendētu uz piedalīšanos lielkoncertā.
Dejotāju sniegumu vērtēs dejas mākslas eksperti, Deju svētku virsvadītāji, horeogrāfi sekojošā sastāvā: Dace Adviljone, Maruta Alpa, Dagmāra Bārbale, Agris Daņiļevičs, Jānis Ērglis, Taiga Ludborža, Iluta Mistre, Zanda Mūrniece, Indra Ozoliņa, Iveta Pētersone, Inga Pulmane, Reinis Rešetins, Guna Trukšāne. Vērtēšanas komisijas savu darbu veiks divās paralēlās komisijās, kuru priekšsēdētāji ir Deju svētku virsvadītāji un horeogrāfi Ilze Mažāne un Jānis Purviņš.
Deju kolektīvi skatē dejos vienu izlozes deju no attiecīgās vecuma un kvalitātes grupas koprepertuāra, kā arī – vienu izvēles deju no šī repertuāra. Taču kolektīviem, kuri izteikuši vēlmi apgūt dejas “Es čigāna meita biju” un “Grābtin’ grābu diena pļavu”, šī deja jādejo kā trešā deja, taču šīs dejas vērtējums nepiekļaujas kopvērtējumā.

30.01.2019. I.Slišāne.
Noslēgusies 47.Starptautiskā bērnu māksla konkursa "Lidice 2019" Latvijas kārta

47.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa "Lidice 2019" tēma ir "Ķīmija".
Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja- māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne, kā arī Līgatnes “Amatu mājas” vadītāja Areta Raudzepa.
Konkursam tika iesūtīti 943 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 211 darbi.
Laureātu darbu izstāde apskatāma no 2019.gada 4.februāra līdz 21.februārim LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Laureātu apbalvošana notiks 2019.gada 21.februārī plkst.14.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā. Sveicam laureātus un viņu pedagogus!
Papildu informācija: Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2019.gada 2.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar RIIMC metodiķi Dagniju Ramani pa tālr.29460028.
Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.

22.01.2019. R.Platpere.
Dziedāšanas sacensības “Lakstīgala 2019"

Jau 17.reizi “lakstīgalas” sadziedāsies latviešu tautas dziesmu sacensībās skolu jaunatnei “LAKSTĪGALA 2019” Latvijas novados!
Šogad dziedāšanas sacensības “Lakstīgala 2019” notiks 23.janvārī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā, kur sacentīsies Latgales dziedātāji, 24.janvārī Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrā sadziedāsies Kurzemes dziedātāji, 25.janvārī Vidzemes dziedātāji tiksies Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, 30.janvārī Bauskas 2.vidusskolā dziedās Zemgales dziedātāji un 31.janvārī Rīgas Skolēnu pilī tiksies Rīgas dziedošie tautas dziesmu zinātāji.
Šo sacensību iedibinātājs ir izcilais diriģents, skolotājs, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un Vispārējo latviešu Dziesmu svētku goda virsdiriģents, publicists Roberts Zuika, ar kura nesavtīgo gādību, ar Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda un ģenerāļa Kārļa Goppera fonda atbalstu no 2003.gada izdoti jau 25 000 latviešu tautas dziesmu krājumi R.Zuikas redakcijā “Lakstīgala”. Pateicoties mūzikas skolotāju entuziasmam un pašaizliedzībai, tiek veicināta bērnu interese par latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un zināšanu, notiek sacensības skolās, novados, pilsētās, reģionos – kurš zina vairāk dziesmu? 2018.gadā, atzīmējot R.Zuikas 105.dzimšanas dienu, tika izdoti 3 kompaktdiski ar visu krājumā “Lakstīgala” ietverto dziesmu audio ierakstiem.
Lai vienmēr atceramies pedagoga un krājuma sastādītāja Roberta Zuikas novēlējumu: „Šajā darbā nedrīkstam apstāties ne uz mirkli!”

16.09.2019. Z.Mūrniece.
Par tiešraides nodrošināšanu tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārā

Informācija par tiešraides nodrošināšanu tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam “Saule vija zelta rotu”.

Otrdiena, 2019.gada 17.septembris.
10.00 – 16.00  I daļa Ieteikumi deju koprepertuāra precizēšanai un apguvei (1.-2.klašu A grupa, 1.-2.klašu B grupa, 3.-4.klašu A grupa, 3.-4.klašu B grupa)
https://www.youtube.com/watch?v=m1D98u_UJMA
16.00 – 19.30 II daļa Ieteikumi deju koprepertuāra precizēšanai un apguvei (5.-6.klašu A grupa, 5.-6.klašu B grupa, 3.-6.klašu grupa, 5.-9.klašu grupa)
https://www.youtube.com/watch?v=_bjxu60WQsc

Trešdiena, 2019.gada 18.septembris.
10.00 – 14.00  I daļa Ieteikumi deju koprepertuāra precizēšanai un apguvei (7.-9.klašu grupa, 10.-12.klašu grupa)
https://www.youtube.com/watch?v=GZkte90bpXU
14.00 – 20.00 II daļa Ieteikumi deju koprepertuāra precizēšanai un apguvei (Vidējās paaudzes deju kolektīvi, 1.-2.klašu A grupa, 3.-4.klašu A grupa, 5.-6.klašu A grupa, 7.-9.klašu grupa).
https://www.youtube.com/watch?v=81K1pf1fkwg

Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārs

VISC, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 2019.gada 17.un 18.septembrī PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”, Braslas ielā 16, Rīgā, organizē tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” koprepertuāra apguves semināru.
Vienlaikus informējam, ka VISC sadarbībā ar SIA “RL consulting” ir sagatavojis metodiskos materiālus, kuros iekļauti XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” deju metodiskie materiāli – dejas apraksts, grafiskie zīmējumi, notis un deju audio ieraksta CD. Par metodisko materiālu – deju aprakstu, deju zīmējumu, dejas mūzikas materiāla saturu atbildīgs dejas autors.
Krājumu izmaksas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli):
Deju krājums, I daļa – dejas 1.-2.klases A grupai, 1.-2.klases B grupai, 1.-4.klasei. Cena 6 EUR;
Deju krājums, II daļa – dejas 3.-4.klases A grupai, 3.-4.klases B grupai, 3.-6.klasei. Cena 7 EUR;
Deju krājums, III daļa – dejas 5.-6.klases A grupai, 5.-6.klases B grupai, 5.-9.klasei. Cena 7 EUR;
Deju krājums, IV daļa – dejas 7.-9.klašu deju kolektīviem. Cena 6 EUR;
Deju krājums, V daļa – dejas 10.-12.klašu deju kolektīviem. Cena 6 EUR;
Deju krājums, VI daļa – dejas vidējās paaudzes deju kolektīviem. Cena 7 EUR;
CD – cena 4 EUR.
Kontaktinformācija par metodisko materiālu iegādi un rēķina saņemšana (nosūtot maksātāja rekvizītus): uldis@mesters.lv, Olita Mestere, tālr. 29273203. Materiālu saņemšana būs iespējama, uzrādot maksājuma uzdevumu, semināra laikā. Kontaktinformācija par semināra norisi: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece, e-pasta adrese: zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.60001628.

13.05.2019. Z.Mūrniece.
21.tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Alūksnē un Talsos

No nelieliem koncertiem 1990.gadā Rīgā, Mazajā Ģildē, ar 22 kolektīvu 600 dejotāju piedalīšanos tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” izaudzis par vērienīgu pasākumu, kurš katru gadu notiek kādā no pilsētām, piedaloties vairākiem tūkstošiem bērnu.
Šajā gadā – jau divdesmit pirmajam – tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda” Alūksnē 25.maijā gatavojas 4105 dejotāji no 181 deju kolektīva, bet festivālam Talsos 31.maijā savu dalību pieteikuši 2624 dejotāji no 115 deju kolektīviem.
Festivālā tiks pārstāvēti dejotāji no Aizputes, Alūksnes, Auces, Babītes, Baldones, Balvu, Bauskas, Brocēnu, Cēsu, Ciblas, Daugavpils, Dobeles, Dundagas, Engures, Gulbenes, Ikšķiles, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jūrmalas, Kandavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Mālpils, Mārupes, Pāvilostas, Preiļu, Priekuļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rīgas, Ropažu, Rugāju, Saldus, Siguldas, Talsu, Tērvetes, Tukuma, Valkas, Ventspils, Viļānu pilsētām un novadiem.

13.05.2019. M.Mellēna.
Aicinām uz Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem Iecavā

Aicinām uz jubilejas 35.Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2019 (PEPT), kas notiks Iecavā nedēļas nogalē, 18. un 19.maijā, pulcējot ap 1500 dalībnieku. Svētku notikumos ieeja ir bez maksas. Sekojiet līdzi notikumiem arī Facebook.com tiešraidēs – www.facebook.com/PEPTlv.
Svētki – ikgadējais nacionālais sarīkojums – ir plašākas PEPT programmas noslēguma sarīkojums. PEPT ir vienīgā nacionāla mēroga programma, kurā bērni un jaunieši no visiem Latvijas novadiem apgūst latviešu nemateriālo kultūras mantojumu, to izzinot un praktizējot visa mācību gada garumā. Dalībnieki apgūst tradicionālo dziedāšanu, dejošanu, muzicēšanu, rotaļas un stāstu stāstīšanas prasmes, piedaloties PEPT programmas notikumos.
Dalībnieki ik gadu izzina kādu no tautas tradīcijām, kas ir veltīta konkrētai tēmai. PEPT 2019. gada tēma ir „Rotā saule, rotā bite”, saskaņā ar kuru dalībnieki ir apguvuši zināšanas, prasmes un iemaņas daudzveidīgos folkloras žanros. Iecavas novads, kur šogad notiek svētki, ir pazīstams ar savām biškopības tradīcijām, zemkopības un amatniecības tradīcijām, ar kurām dalībnieki tiks iepazīstināti.

23.04.2019. M.Mellēna.
Aicinām uz PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2019 konkursu fināliem 27.aprīlī

27.aprīlī aicinām uz bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programmas PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU (PEPT) noslēguma fināla konkursiem, kas notiks Rīgas Tehniskajā universitātē no plkst. 10.00.
Gatavojoties ikgadējiem nacionāla mēroga bērnu un jauniešu folkloras svētkiem PEPT 2019, bērni un jaunieši no visas Latvijas piedalās konkursos. Finālā tiksies spēcīgākās folkloras kopas un individuālie dziedātāji, dejotāji un muzicētāji – gan folkloras kopu dalībnieki, gan izpildītāji, kas nedarbojas folkloras kopās. Dalībniekiem tā ir arī individuālās meistarības apliecināšanas iespēja. Aicinām ikvienu interesentu. Ieskatam – 2018. gada konkursu atskata video.
PEPT 2019. gada tēma ir „Rotā saule, rotā bite”, par kuru bērni un jaunieši ir apguvuši zināšanas, prasmes un iemaņas daudzveidīgos folkloras žanros visa mācību gada garumā.
“Tradicionālās kultūras, īpaši nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana un pārmantošana, bērnu un jauniešu vidē ir būtiska mūsdienu kultūras sastāvdaļa. Globalizācijas laikmetā dalībniekiem ir iespēja piedzīvot savu etnisko un kultūras identitāti, pārmantot prasmes un zināšanas, tās izmantojot šodien,” stāsta projekta vadītāja Māra Mellēna.
PEPT 2019 konkursu fināli:

 • Dziedātāju konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija"
 • Muzikantu konkurss "Klaberjakte"
 • Dejas sacīkstes "Vedam danci"

Laiks: 2019.gada 27.aprīlis, sestdiena
Vieta: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
Laiks: no plkst. 10.00
#peptlv #rotābite

Informējam, ka 35.Bērnu un jauniešu folkloras svētki PEPT 2019 notiks 18. un 19.maijā Iecavā, pulcējot ap 1500 dalībnieku. Iecavas novads ir pazīstams ar savām biškopības tradīcijām, zemkopības un amatniecības tradīcijām, ar kurām dalībnieki tiks iepazīstināti. Tuvojoties pasākuma norisei, tiks sniegta plašāka informācija par svētku programmu.
Konkursu finālus organizē VISC un kultūras biedrība „Aprika“.
"Pulkā eimu, pulkā teku" ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma, kuras galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā mantojuma – īpaši nemateriālais kultūras mantojuma: prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves gudrību pielietojuma iespējas šodien, šeit un tagad katram no mums, atbildīgi saglabāt un attīstīt, nododot tālāk. Nemateriālais kultūras mantojums tiek apgūts dažādos folkloras žanros.

10.04.2019. Z.Mūrniece.
Informatīva sanāksme par tautas deju festivāla "Latvju bērni danci veda" sagatavošanu un norisi

Informatīva sanāksme par 21.tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” sagatavošanu un norisi notiks š.g.17.aprīlī Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā:

 • plkst.11.00 par festivālu Alūksnē š.g.25.maijā;
 • plkst.13.00 par festivālu Talsos š.g.31.maijā.

Aicinām piedalīties deju lielkoncerta virsvadītājus un ielu koncertu dalībnieku deju kolektīvu vadītājus.

03.04.2019. M.Mellēna.
Noslēdzies stāstnieku konkurss "Anekdošu virpulis 2019"

Bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmā „Pulkā eimu, pulkā teku” stāstnieku konkurss Anekdošu virpulis pulcē tos, kam patīk humors, jautrība un “pavilkšana uz zoba”. Šogad Anekdošu virpuļa 2019 finālā satikās trīsdesmit divi labākie stāstnieki no visas Latvijas. Tiesības piedalīties finālā viņi bija izcīnījuši „Pulkā eimu, pulkā teku” novadu konkursu pusfinālos. Konkurss vērsts uz mutvārdu stāstīšanas individuālo prasmju un iemaņu apgūšanu, pārmantošanu un attīstību dialogā ar tradīciju un situāciju.

Konkursu vērtēja Iveta un Vidvuds Medeņi no Latvijas Radio, Baiba Krogzeme-Mosgorda un Guntis Pakalns no Latvijas Universitātes Literatūras un mākslas institūta Folkloras krātuves, Aldis Pūtelis no Tehniskās jaunrades nama “Annas2”  –  sabiedrībā labi pazīstami eksperti, kuru pašu devums stāstniecības tradīciju apzināšanā un pārmantošanā ir nozīmīgs Latvijas kultūras kopainā.

Šogad īpaši labus rezultātus finālā ieguva Matīss Ušpelis no Rēzeknes “Vīteriem”, Edvards Vaivods-Šulte no Vārkavas “Volyudzeites”; Māra Kerija Kalmuka no Rīgas “Kokles”; Estere Jankovska un Airita Papāne no Lielvārdes pamatskolas; Ženija Nikolaičenko no Izvaltas pamatskolas folkloras kopas “Mozī izvoltīši”, izcīnot Superekselentā smīdinātāja titulus. Par Ekselentajiem smīdinātājiem tika atzīti vēl 9 fināla dalībnieki.

Aptaujā par smieklīgāko anekdoti cīnījās stāsts par Čaka Norisa spēku, kurš ir tik varens un īpašs, lai no mēbelēm izvilinātu bērzu sulu, un vēstījums par uzmanīgo un izpalīdzīgo večiņu, kura rūpīgi pārveda pāri ielai viedtālrunī iegrimušu pusaudzi. Smiekli ir sabiedrības veselības zīme. Konkurss ir devis savu ieguldījumu Latvijas bērnu un jauniešu veselīgas attieksmes pret dzīvi veicināšanā.

Konkursu rīkoja: Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”.
Atbalstīja: Valsts kultūrkapitāla fonds, SIA „A.M.L.” izstāžu komplekss „Rāmava”, Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī, izdevniecības “Liels un mazs” un “Annele”.
Svētku lieldraugi: AS "Swedbank" un SIA “Rīgas Piensaimnieks” zīmols “Kārums”.

12.02.2019. Z.Mūrniece.
Izdejots piecpadsmitais Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja"

Ogres novada Kultūras centrā 8.februārī tika izdejots jau piecpadsmitais jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”, kas ik gadu pulcina vairākus desmitus Latvijas horeogrāfu, kuri veido dejas tieši bērnu un skolu jaunatnes deju kolektīviem.
Šā gada konkursam tika pieteiktas piecas dejas, kuras veidotas, balstoties latviešu tautas deju, rotaļu un rotaļdeju pūrā. Savukārt 33 dejas tika piedāvātas konkursa II daļai – latviešu skatuviskajām dejām, kuras veidotas, izmantojot folkloras horeogrāfisko un muzikālo materiālu vai tā elementus. 
Deju pieteicēju vidū bija pieredzes bagāti horeogrāfi: Lāsma Skutāne, Sarmīte Stapule, Sandra Bārtniece, Lilita Jansone, Artis Puriņš. Savu radošo devumu piedāvāja arī jaunās paaudzes horeogrāfi un deju skolotāji, kas gadu no gada sevi apņēmīgi apliecina kā radošus horeogrāfus - Rūta Lauce, Diāna Gavare, Inese Putroma, Lelde Krēsliņa, Ilona Bogdanova, Jānis Kalniņš, Paula Āboliņa, Santa Pastore, Baiba Ķestere. Savu rodošo ieceru piepildījumu uz skatuves parādīja arī tādi deju skolotāji un izcilu deju kolektīvu vadītāji kā Gaida Ivanova, Evija Urbanoviča, Sarmīte Eņģele, Ligita Irbīte, Biruta Putniņa, Madara Augule, Daina Pelēce. Savukārt šā konkursa pārsteigums bija 13 gadus vecā horeogrāfe Made Galiņa, kura konkursā piedalījās ar divām dejām, bet viena tika godalgota!

31.01.2019. Z.Mūrniece.
Jaunrades deju konkursā "Mēs un deja" 41 jauna deja

Valsts izglītības satura centrs 2019.gada 8.februārī plkst.13.00 Ogres novada Kultūras centrā rīko tradicionālo jaunrades deju konkursu “Mēs un deja”. Konkurss aizsācies 2001.gadā, un ikgadēji konkursam tiek pieteikti vairāki desmiti bērniem un skolu jaunatnei veltītu jaunu deju, kuras radījuši gan sabiedrībā pazīstami un atzinību guvuši horeogrāfi, gan deju skolotāji, kuri savu dejas prieku realizē jaunu deju radīšanā: Baiba Ķestere, Gaida Ivanova, Artis Puriņš, Rūta Lauce, Lāsma Skutāne, Jānis Kalniņš, Lelde Krēsliņa, Diāna Gavare, Lilita Jansone, Sarmīte Eņģele, Inese Putroma, Santa Pastore, Agita Šķērsta, Evija Urbanoviča, Paula Āboliņa, Ligita Irbīte, Bituta Putniņa, Irēna Balode, Madara Augule, Sarmīte Stapule, Ilona Bogdanova, Sandra Bārtniece, Daina Pelēce, Made Galiņa.
Konkursā horeogrāfi piedāvā jaunas dejas divās kategorijās - latviešu tautas deju un rotaļdeju apdares un latviešu skatuviskās dejas, kuras veidotas, izmantojot folkloras horeogrāfisko un muzikālo materiālu vai tā elementus. Ik gadu gandrīz 20 dejas no šī konkursa tiek izdotas metodiskā krājumā, kas kļūst par rokasgrāmatu deju skolotājiem. Šis konkurss ir arī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju repertuāra kalve.
Šā gada konkursa dejas izdejos deju kolektīvi no visas Latvijas: “Atvasītes” (Ludza), “Bitītes”, “Viznīts” (Ogre), “Cielaviņa” (Ropaži), “Drellīši”, “Jāņtārpiņš” (Dobele), “Kauranieši” (Jēkabpils), “Guntiņas”, “Vainadziņš” (Baldone), “Jundari” (Jelgava), “Ķekaviņa” (Ķekava), “Jampadracis” (Limbaži), “Luste” (Tukums), “Atsperītes”, “Dunda”, “Dundiņa”, “Māllēpīte” (Mālpils), “Mēmelīte” (Bauska), “Piebaldzēni” (Jaunpiebalga), “Randiņš” (Cēsis), “Stariņi” (Aizupe), “Saulpēdiņas” (Sigulda), “Altona”, “Āģītis”, “Līgo”, “Rīdze”, “Skabardzēni”, “Kurzemīte”, “Tūdaliņš” (Rīga), Amatas un Pļaviņu deju kolektīvi – kopā gandrīz 1000 dejotāju.
Konkursa deju vērtēšanas komisija: Rita Spalva – horeogrāfe, profesore, Latvijas Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku Goda virsvadītāja, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, Maruta Alpa – horeogrāfe, Latvijas Nacionālā kultūras centra latviešu skatuviskās dejas eksperte, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes locekle, Taiga Ludborža – horeogrāfe, Latvijas Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja, deju ansambļa “Bramaņi” mākslinieciskā vadītāja, Iluta Mistre – horeogrāfe, Latvijas Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja, Lielvārdes bērnu un jauniešu deju kolektīva “Pūpolītis” mākslinieciskā vadītāja, Janis Purviņš - horeogrāfs, Latvijas Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītājs, Tautas deju ansambļa “Līgo” mākslinieciskais vadītājs.
Jaunrades deju konkursu rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Ogres novada Bērnu un jauniešu centru un Ogres novada Kultūras centru.
Konkursa norises vieta: Ogres novada Kultūras centrs, Brīvības ielā 15, Ogrē
Ieeja konkursā – bez maksas

30.01.2019. I.Slišāne.
Noslēgusies 47.Starptautiskā bērnu māksla konkursa "Lidice 2019" Latvijas kārta

47.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa "Lidice 2019" tēma ir "Ķīmija".
Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja- māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne, kā arī Līgatnes “Amatu mājas” vadītāja Areta Raudzepa.
Konkursam tika iesūtīti 943 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 211 darbi.
Laureātu darbu izstāde apskatāma no 2019.gada 4.februāra līdz 21.februārim LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Laureātu apbalvošana notiks 2019.gada 21.februārī plkst.14.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā. Sveicam laureātus un viņu pedagogus!
Papildu informācija: Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2019.gada 2.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar RIIMC metodiķi Dagniju Ramani pa tālr.29460028.
Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.

21.11.2018. I.Liepiņa.
Vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skate "Nāc ārā"

1.novembrī Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Dabas izglītības centrā Meža māja Ķemeros notika vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skate “Nāc ārā!”, kuras mērķis bija sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vides izglītībā.
Skatē savus darbus prezentēja Tukuma 2. pamatskolas, Bauskas sākumskolas, Bauskas Bērnu un jauniešu centra, Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas dabaszinību skola” pedagogi. Metodisko izstrādņu vidū bija brīvdabas nodarbību vadīšana pirmsskolas audzēkņiem, Bauskas apskates ceļvedis bērniem, nolietoto sadzīves priekšmetu izmantošana interešu izglītības tehniskās jaunrades tēmu apguvē, brīvdabas orientēšanās spēle, koku un krūmu noteikšana dabā. Metodisko izstrādņu autori ne tikai aktīvi dalījās savā pieredzē, bet uzzināja arī Dabas izglītības centra Meža māja pedagogu pieredzi vides izglītošanā, kā arī devās pārgājienā ar uzdevumiem uz mazāk zināmo, bet visspēcīgāko no Ķemeru apkārtnes sēravotiem - Lūžņu grāvja sēravotu.

15.11.2018. I.Liepiņa.
Seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem

26.septembrī Valsts izglītības satura centrs organizēja semināru pašvaldību vides interešu izglītības darba koordinatoriem. Seminārā piedalījās 19 dalībnieki, kas dalījās pieredzē par vides izglītības aktivitātēm savā novadā, guva idejas daudzveidīgām iespējām vides interešu izglītības realizācijai savā pašvaldībā, apguva projekta “Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā” pieredzi, uzzināja par biedrības “Zaļā josta” konkursiem, Zemkopības ministrijas organizēto konkursu “Mans mazais pārgājiens”, apsprieda jauna vides izglītības projekta – Izaicinājums “Atkritumiem Nē!” nolikuma projektu.

22.10.2018. J.Rage-Raģis.
Uzaicinām piedalīties "Elektronikas dienā 2018"

Aicinām bērnus un jauniešus, kas darbojas elektronikas un robotikas tehniskās jaunrades pulciņos, pulciņu un vispārizglītojošo skolu skolotājus piedalīties pasākumā "Elektronikas dienā 2018".
Pasākumu organizē LETERA sadarbībā ar LETERA Klasteri, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti un studentu pašpārvaldi, RTU Robotikas klubu un Elektronikas klubu, Rīgas Tehnisko koledžu, Valsts izglītības satura centru un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
Elektronikas diena notiks 2018.gada 15.novembrī, Rīgas Tehniskās Universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, Rīgā.
Pasākuma ietvaros notiks arī seminārs interešu izglītības pulciņu skolotājiem.
Pieteikšanās līdz 2018.gada 5.novembrim, aizpildot pieteikšanās anketas LETERA vietnē.

17.05.2018. M.Mellēna.
Izziņojam programmu Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem Līvānos

Nedēļas nogalē, 19. un 20. maijā, aicinām uz 34. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem Pulkā eimu, pulkā teku 2018  (PEPT) Līvānos. Dziedot, dejojot, muzicējot, stāstot stāstus un piedaloties interaktīvās darbnīcās, šogad svētkos īpaši tiks izzinātas latviešu kāzu tradīcijas. Svētku notikumos ieeja ir bez maksas.
Bērnu un jauniešu folkloras kopas ik gadu izzina kādu no tautas tradīcijām, kas ir veltīta konkrētai tēmai. 2018. gadā dalībnieki turpināja pētīt tēmu “Zinu, zinu tēva sētu”, padziļināti izzinot latviešu kāzu tradīcijas. Piedaloties gandrīz 1500 bērniem un jauniešiem no visiem Latvijas novadiem, svētku koncerti un norises ļaus iepazīt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma daudzpusīgumu un Latvijas folkloras kopu devumu tā iedzīvināšanā šodien.
Svētki Līvānos ir plašākas PEPT programmas noslēguma sarīkojums. PEPT ir vienīgā nacionāla mēroga programma, kurā bērni un jaunieši no visiem Latvijas novadiem apgūst latviešu nemateriālo kultūras mantojumu, to izzinot un praktizējot visa mācību gada garumā. Dalībnieki ir apguvuši dziesmas, dejas, rotaļas un stāstus, piedaloties PEPT programmas notikumos – tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija 2018”, tradicionālās muzicēšanas konkursā “Klaberjakte 2018”, tradicionālās dejošanas konkursā “Vedam danci 2018”, stāstnieku festivālā „Ziv zup’ 2018” un stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis 2018”, kā arī reģionālajos folkloras kopu sarīkojumos.
Galvenie notikumi (pilnu pasākuma programmu, lūdzu, skatiet pielikumā):

19. maijs, sestdiena

 • 11.00. Svētku atklāšanas koncerts „Vysi muni gosti beja”.
 • 18.00. PEPT folkloras konkursu laureātu koncerti. Norise vienlaicīgi trīs pilsētas vietās.

20. maijs, svētdiena

 • 10.30. Svētku dalībnieku GĀJIENS.
 • 11.30. Svētku noslēguma Novadu koncerts „Kā tur bija, tā tur bija cīrulīša kāziņās”.

Pulkā eimu, pulkā teku ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma, kuras galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā mantojuma – īpaši nemateriālais kultūras mantojuma: prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves gudrību pielietojuma iespējas šodien, šeit un tagad katram no mums, atbildīgi saglabāt un attīstīt, nododot tālāk. Nemateriālais kultūras mantojums tiek apgūts dažādos folkloras žanros.
Atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds, Līvānu novada pašvaldība, AS „Latvijas valsts meži” un MammaDaba. Svētku lieldraugi: AS “Swedbank” un zīmols “Kārums”. Vairāk: www.facebook.com/PEPTlv, www.aprika.lv
Papildu informācija: Māra Mellēna, projekta vadītāja, mob. 26522141, mara.mellena@visc.gov.lv

16.05.2018. Z.Mūrniece.
Tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda"

Dziesmu un deju svētki tradicionāli ir gan darba procesa noslēgums, gan virsotne, kas aptver visus tautas mākslas žanrus. Taču ceļā uz nākamajiem Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem nepieciešami starpposmi, kas nodrošina tradīcijas attīstību jaunā kvalitātē un dod katram dejotājam iespēju piedalīties kopdejošanā.  
No nelieliem koncertiem 1990.gadā Rīgā, Mazajā Ģildē, ar 22 kolektīvu 600 dejotāju piedalīšanos festivāls izaudzis par vērienīgu pasākumu, kurš katru gadu notiek kādā no pilsētām un tajos piedalās vairāki tūkstoši bērnu. Šajā gadā – jau divdesmitajam tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda” Daugavpilī 26.maijā gatavojas 4614 dejotāji no 225 deju kolektīviem, bet festivālam Jelgavā 2.jūnijā savu dalību pieteikuši 118 deju kolektīvu 4077 dejotāji. Festivālā tiks pārstāvēti dejotāji no Aizputes, Alojas, Alsungas, Auces, Babītes, Baldones, Balvu, Bauskas, Blīdenes, Cēsu, Dagdas, Daugavpils, Dobeles, Grobiņas, Gulbenes, Ikšķiles, Jaunjelgavas, Jaunpiebalgas, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Kandavas, Kārsavas, Krāslavas, Kuldīgas, Ķeguma, Liepājas, Limbažu, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Madonas, Mārupes, Ogres, Pāvilostas, Preiļu, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Riebiņu, Rīgas, Ropažu, Rugāju, Salas, Salaspils, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tērvetes, Valmieras, Vecpiebalgas, Ventspils, Viesītes, Viļānu un Zilupes pilsētām un novadiem. Šā gada festivālā piedalīsies arī viesu deju kolektīvs no Igaunijas – Muraste skolas dejotāji.
Festivālā ikvienam dejotājam iespēja dejot sava novada vai kolektīva iemīļotās dejas pilsētu ielās un skvēros. Jelgavā - Pils salā, Raiņa parkā un laukumā pie pilsētas Kultūras nama dejotāji izdejos savas iemīļotās koncertprogrammas. Bet lielkoncertā Daugavpils Ledus hallē un Zemgales Olimpiskajā centrā pilsētas un novadi izdejos īpaši šim festivālam veidotas oriģinālprogrammas, apvienojot desmitiem kolektīvu vienotā kopdejā. Šīs programmas sniedz gan garīgu piepildījumu, gan priekšstatu par deju kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un iestudējumu kvalitāti.
Dalībnieku vērtīgs ieguvums ir iepazīšanās ar festivāla pilsētas un tās apkārtnes kultūrvēsturisko vidi un tradīcijām. Jelgavā festivāla dalībnieki vienosies kopīgā svētku gājienā. Gājiena dalībnieki noliks ziedus pie Latvijas Valsts prezidenta J.Čakstes pieminekļa un no pilsētas centrālās daļas dosies uz svētku norises vietu – Zemgales Olimpisko centru.
Festivālu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Daugavpils un Jelgavas pilsētu pašvaldībām. Festivāla pilsētas mērķtiecīgi gatavojas festivālam un ar prieku gaida ciemos festivāla dalībniekus, atverot savas sirdis bērniem un jauniešiem no visas Latvijas.

14.05.2018. Papildināts 13.06.2018. A.Raudzepa.
Mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" Mazmežotnes muižas parkā

VISC sadarbībā ar izglītības iestāžu mākslas pulciņu audzēkņiem un pedagogiem 2017./2018.mācību gadā īstenoja vides objektu un ārējā vidē eksponētu mākslas darbu konkursu “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, kurš noslēgsies ar skolēnu darbu izstādi Mazmežotnes muižā, Rundāles novadā.
Izstādes atklāšana un konkursa laureātu apbalvošana 2018.gada 17.maijā plkst.15.00, bet darbi apskatāmi visu vasaru – līdz 12.septembrim.
Konkursa mērķis: veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, rosināt interesi par Latvijas dabas daudzveidību un atklāt tās skaistumu mākslas darbos.
No 410 konkursam iesūtītajiem darbu pieteikumiem izstādē būs apskatāmi 126 paši radošākie skolēnu darbi. Lai gan VISC šādu vides objektu konkursu organizēja pirmo reizi, mākslas pulciņu ieinteresētība un atsaucība bija liela. Paldies visiem par šī gada veikumu!

03.05.2018. E.Šķetris.
Skolu pūtēju orķestru defile programma un koncerts

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā 4.maijā plkst.11.00 Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, notiks skolu pūtēju orķestru defile programma un koncerts, kurā 10 labākie skolu pūtēju orķestri ar 600 dalībniekiem no visas Latvijas demonstrēs publikai individuālas defile programmas un noslēgumā muzicēs apvienotā orķestrī. Pasākuma mērķis ir stiprināt pūtēju orķestru tradīciju muzicēt valsts svētkos un bērnu un jauniešu patriotismu un valstspiederību.
Tradicionāli kā katru gadu defile programmas vērtē starptautiska žūrija, šogad- Latvijas Republikas Nacionālo Bruņoto spēku orķestra kameransambļa vadītāja Roberta Sauleviča vadībā. Pūtēju orķestru sniegumu vērtēs Lietuvas Bruņoto spēku orķestra diriģents Egidijus Ališauskas, Igaunijas Aizsardzības spēku orķestra diriģents Peter Saan, kā arī VEF Kultūras pils Tautas teātra režisors Agris Krūmiņš un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente, horeogrāfe Sandra Vītola. Lai jauniešu muzicēšanas prieks un raitais un precīzais solis iepriecina visus skatītājus un interesentus Latvijas svētku dienā!
Pasākumu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar skolu putēju orķestriem. Sīkāka informācija: Egils Šķetris, 60001624, egils.sketris@visc.gov.lv

26.04.2018. D.Gavare.
Noslēdzies Mūsdienu deju radošais konkurss

2018.gada marta un aprīļa mēnešos norisinājās Mūsdienu deju radošie 2.kārtas konkursi - Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē, Rīgā un Latgalē. Balstoties uz konkursa nolikumu tika vērtēti horeogrāfu jaunrades darbi, krātas idejas un horeogrāfiskā leksika Mūsdienu deju uzvedumam Skolu jaunatnes XII Dziesmu un deju svētkiem. Šogad pirmo reizi tika izsniegti augstākās pakāpes diplomi. Konkursu otrās kārtas vērtēja profesionāla un pieredzējusi žūrija. Lai arī žūrijas locekļu sastāvs bija mainīgs, tās kodolu veidoja Valsts izglītības satura centra Mūsdienu deju ekspertu komisijas pārstāvji – Edmunds Veizāns, Edīte Ābeltiņa, Annika Andersone, Ivetta Tamane. Pieaicinātie žūrijas locekļi – Inga Raudinga, Anastasija Vorkunkova. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja horeogrāfe, D.paed., LKA profesore Gunta Bāliņa.
Žūrijas komisija kopumā atzinīgi novērtē Mūsdienu deju žanra tehniskās sagatavotības attīstību, horeogrāfiju radošumu un skatuviskās kultūras mācīšanu audzēkņiem. Tomēr žūrija vērš uzmanību uz dejiskumu – neaizrauties ar triku izrādīšanu, vairāk izmantot telpu, veidot oriģinālus zīmējumus, pamatot priekšnesuma tēmu ar kustību materiālu, pievērst uzmanību tērpu atbilstībai, pilnveidot un bagātināt kustību krājumu.

26.04.2018. D.Jurka.
Noslēdzies teātru festivāls "...un es iešu un iešu!"

20.-21.aprīlī Valmieras Viestura vidusskolā noslēdzās izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parāde – XI starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls „… un es iešu un iešu!”, kas pulcēja 850 dalībnieku no visas Latvijas, kā arī vienu kolektīvu no Lietuvas. Festivāls notika, sadarbojoties Valsts izglītības satura centram (VISC) ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Valmieras Drāmas teātri, Valmieras Viestura vidusskolu, Valmieras Jaunatnes centru „Vinda”, citu pilsētu un novadu pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm, izglītības un kultūras iestādēm.
Galvenais festivāla mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu teātru attīstību, motivēt radīt kvalitatīvas izrādes bērniem un jauniešiem, piedāvājot dažādu žanru iestudējumus, kā arī, veicinot savstarpējo pieredzes apmaiņu, sekmēt teātru režisoru profesionālo pilnveidi.
Festivāls šogad bija veltīts Latvijas valsts simtgadei, tādēļ skolēnu teātru režisori tika aicināti iestudēt latviešu dramaturgu darbus. Festivālā skatītājiem bija iespēja redzēt Rūdolfa Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos”, Annas Brigaderes „Sprīdīti”, Margaritas Stārastes „Pelēko namiņu”, Imanta Ziedoņa „Saprast taureņu brīvību”, Kārļa Skalbes „Ziemeļmeitu”, Vizmas Belševicas „Billi” un citu Latvijas un ārzemju autoru iestudējumus. Runājot par šogad festivālam pieteiktajām izrādēm, jāatzīst, ka vairākās skolās ļoti veiksmīgi darbojas skolotāji, kuri ir studējuši režiju, bet daudzviet šo pienākumu ir uzņēmušies arī latviešu valodas un literatūras skolotāji.
Lai izvērtētu skolu teātru sniegumu, VISC izveidota žūrija, kuras sastāvā bija režisores Anna Jansone un Dace Liepeniece, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Teātra mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Rīgas Skolēnu pils teātra “Zīļuks” režisore Laura Paegle un Valmieras Viestura vidusskolas teātra “Sprīdītis” režisors un festivāla mākslinieciskais vadītājs Roberts Segliņš, kā arī VISC vecākā referente Dace Jurka, noskatījās 78 skolēnu teātru iestudējumu videoierakstus. Uzaicinājumu uz festivālu saņēma 52 skolu teātri, kas skatē ieguva I un II pakāpes diplomu un bija saņēmuši vismaz 42 punktus. Žūrija iestudējumus vērtēja pēc vairākiem kritērijiem: dramaturģiskā materiāla izvēle, režisora darbs, aktieru darbs, audiovizuālais noformējums un izrādes koptēls.
Savukārt festivāla laikā darbojās jauniešu žūrija, kurā dažāda vecuma bērni un jaunieši vērtēja izrādes, izvirzīja savas nominācijas un noslēgumā pasniedza balvas. Jauniešu žūrija par gada izrādi atzina Valmieras Viestura vidusskolas teātra „Sprīdītis” izrādi „Neatvairāmās grēcinieces”, kas veidota pēc kinofilmas „Čikāga” motīviem.
Festivāla pirmajā dienā skolēniem bija iespēja iepazīt Valmieras Drāmas teātri un spēlēt savas izrādes uz trijām teātra skatuvēm. Tā jaunajiem aktieriem bija vērtīga pieredze, profesionāls ieguvums savai izaugsmei un liels saviļņojums.
Ļoti atzinīgi tika novērtēts Valmieras Viestura vidusskolas teātra „Sprīdītis” režisoru Ineses Ramutes un Roberta Segliņa V. Belševicas „Billes” iestudējums. Lai pēc iespējas vairāk skolēniem būtu iespēja noskatīties šo uzvedumu, ir ierosinājums to iekļaut „Latvijas skolas somas” piedāvājumā.
VISC izsaka pateicību visiem festivāla dalībniekiem un organizētājiem Valmierā par lielo darbu, atsaucību un aizrautību teātra mākslas popularizēšanā bērnu un jauniešu vidū.

21.04.2018. R.Platpere.
X Latvijas zēnu koru salidojums "Puikas var"

Jau desmito reizi š.g. 1.jūnijā Cēsīs pulcēsies un sadziedāsies Latvijas zēnu kori. Salidojuma devīze: Puikas var!
Zēnu koru salidojumi Latvijā notiek no 1970.gada ik pa pieciem gadiem, un tradicionāli par zēnu koru sadziedāšanās vietu kļuvušas Cēsis, Cēsu pils parka estrāde. Šogad salidojums notiek Latvijas valsts simtgades zīmē, stiprinot zēnu koru dziedāšanas tradīciju un līdzdalību Dziesmu un deju svētku kustībā.
Salidojumam gatavojas 58 zēnu kori ar vairāk nekā 1800 dalībniekiem no visiem Latvijas novadiem. Nozīmīgajam notikumam zēni gatavojas jau vairākus gadus, apgūstot 18 repertuārā iekļautās latviešu komponistu dziesmas un latviešu tautas dziesmas a cappella. Aprīlī uzsākušies koru konkursi novados un pilsētās, kā arī II kārtas konkursi vēsturiskajos novads, kuros kompetenta žūrija izvērtē zēnu un diriģentu veikumu dziesmu apgūšanā un prasmi izjustā dziedāšanā. Galvenais zēnu koru vērtētājs ir zēnu koru salidojumu iniciators un tradīcijas iedibinātājs, ilggadējais Rīgas Doma zēnu kora diriģents Jānis Erenštreits, kurš ir arī X Latvijas zēnu koru salidojuma patrons. Zēnu koru skanējumā klausās arī tādi pieredzējuši diriģenti kā Romāns Vanags, Arvīds Platpers un šī salidojuma mākslinieciskais vadītājs Gints Ceplenieks.
Valsts izglītības satura centrs un Cēsu novada dome aicina visus uz X Latvijas zēnu koru salidojuma „Puikas var!” noslēguma koncertu Cēsu pils parka estrādē 2018.gada 1.jūnijā plkst.18.00.

17.04.2018. M.Mellēna.
Folkloras konkursu fināli tradicionālajā dziedāšanā, dejošanā, stāstīšanā un muzicēšanā bērniem un jauniešiem

2018. gada 22. aprīlī plkst. 10.00 -17.00 Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1, notiks folkloras konkursu fināli tradicionālajā dziedāšanā, dejošanā, stāstīšanā un muzicēšanā bērniem un jauniešiem.
Finālos piedalīsies labākie dziedātāji, dejotāji, anekdošu stāstnieki un muzikanti no visiem Latvijas novadiem - bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” dalībnieki, kā arī citi tradicionālās kultūras apgūšanā ieinteresēti bērni un jaunieši.
Pasākuma mērķis ir tradicionālās dziedāšanas, dejošanas, stāstīšanas un muzicēšanas individuālo prasmju un iemaņu apgūšana, pārmantošana un attīstība dialogā ar tradīciju.
Konkursus vērtēs sabiedrībā labi pazīstani eksperti, kas pārstāv dažādas nozares attīstībā ieinteresētas institūcijas un kuru pašu devums tradīciju apzināšanā un pārmantošanā ir nozīmīgs Latvijas kultūras kopainā.
Konkursa finālu rīko: VISC sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, Rīgas Tehnisko universitāti un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”.
Konkursa finālu atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts meži, Swedbank un SIA Rīgas piensaimnieks.

17.04.2018. D.Jurka.
Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parāde – XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls “...un es iešu un iešu!” Latvijas valsts 100gadei

20.-21.aprīlī Valmierā notiek izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parāde – XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls “...un es iešu un iešu!” Latvijas valsts 100gadei.
VISC izveidotā žūrija izvērtēja festivālam pieteiktās 79 izrādes un atzina, ka skolēnu teātra spēles tradīcija ieņem ļoti nozīmīgu vietu interešu izglītībā un apliecina kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un profesionalitāti.
20.aprīlī Valmieras Drāmas teātrī un 21.aprīlī Valmieras Viestura vidusskolā visas dienas garumā ir iespēja noskatīties 52 izrādes (afiša), kurās piedalās vairāk nekā 900 dalībnieku.
Pasākumu organizē Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Valmieras Drāmas teātri, Valmieras Viestura vidusskolu un Valmieras Jaunatnes centru “Vinda”, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm, izglītības un kultūras iestādēm.

04.04.2018. R.Platpere.
Koru konkurss "Dziesmai būt!"

Jau trešo reizi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starplaikos VISC organizē koru konkursu vispārizglītojošo skolu 5.-9.klašu koriem un 5.-12.klašu koriem „Dziesmai būt!”. Konkurss notiek divās kārtās, vispirms novados un pilsētās kori dzied pašu izvēlētas divas dziesmas un trešo dziesmu no obligātā repertuāra. Interesantākie, atraktīvākie un muzikālākie kori tiek uzaicināti piedalīties otrās kārtas konkursos kultūrvēsturiskajos novados.
II kārtas koru konkursi notiks:

 1. Kurzemē – 2018.gada 5.aprīlī plkst.11.00 Talsos, Talsu Valsts ģimnāzijā;
 2. Zemgalē – 2018.gada 6.aprīlī plkst.14.00 Jelgavā, Jelgavas 4.vidusskolā;
 3. Vidzemē – 2018.gada 11.aprīlī plkst.11.00 Ogrē, Ogres novada kultūras centrā;
 4. Rīgā – 2018.gada 12.aprīlī plkst.14.00 Rīgā, Rīgas Mūzikas internātvidusskolā;
 5. Latgalē – 2018.gada 13.aprīlī plkst.11.00 Jēkabpilī, Jēkabpils 3.vidusskolā.

03.04.2018. J.Rage-Raģis.
Latvijas skolēnu robotikas sacensības

24.februārī Siguldā, sadarbojoties  Valsts izglītības satura centram, Siguldas novada Jaunrades centram un Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijai, tika noorganizētas un aizvadītas vienas no lielākajām LEGO un elektronikas robotu sacensībām – Latvijas skolēnu sacensības „Siguldas Robotu Kauss 2018”. Sacensībām tika reģistrēti 338 roboti no 57 komandām un vairāk nekā 426 dalībniekiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, dalībnieku skaits ir gandrīz dubultojies, arī komandu skaits palielinājies par 16 komandām. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 100 skatītāji un interesenti no Siguldas un citām vietām.
Šīs sacensības bija īpašas ar to, ka tajās sacentās ne tikai ierastajās septiņās LEGO un elektronikas robotikas disciplīnās – LEGO Sumo, MINI Sumo, LEGO un Brīvās kategorijas līnijsekošanā, LEGO un Brīvās kategorijas Folkrace, FreeStyle, bet pirmo reizi Siguldā sadarbībā ar Robotu Skolu un Mans Robots notika sacensības iRobot Sumo disciplīnā.
Tāpat šajās sacensībās tika ieviestas arī citas jaunas disciplīnas, piemēram, Līnijlabirints, kurā robotiem ir jāatrisina labirints pēc iespējas īsākā laikā, nokļūstot pa labirintu līdz finiša laukumam. Ar uzņēmuma SIA “Tomega” atbalstu norisinājās sacensības jaunajā VEX robotu disciplīnā, kas iegūst aizvien lielāku popularitāti Latvijā. Ar SIA “Lemona Latvija” atbalstu tika izveidota sacīkšu trase MakeBlock robotiem, un norisinājās speciāla sacensība tieši MakeBlock programmējamajiem robotiem, kuri sāk parādīties aizvien vairāk Latvijas skolu robotikas pulciņos.
Siguldas Dronu Skola kopā ar partneriem parūpējās par iespēju skolēniem vērot Dronu paraugdemonstrējumus un sacensties Mini Drone Challange, kas ieguva plašu ievērību un dalībnieku skaitu. Tādējādi kopumā dalībnieki sacentās 13 dažādās disciplīnās, kas ir jauns Latvijas skolēnu robotikas sacensību rekords.

21.03.2018. A.Strikaite.
Par vokālo ansambļu dalību 2.jūlija koncertā Vērmanes dārzā

Izskanējis Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018” kultūrvēsturiskajos novados. Paldies skolotājiem un visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu konkursa programmas sagatavošanā, padziļinot zināšanas par latviešu tautasdziesmu un pilnveidojot vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas. Paldies vecākiem par atbalstu bērnu un jauniešu muzikālajā izglītošanā.
Šogad konkursa “Balsis 2018” 2.kārtā piedalījās 119 vokālie ansambļi ar 1 193 dalībniekiem un bija pārstāvētas visas vecuma grupas: jaunākā (1.-4.klase) – 46 vokālie ansambļi; vidējā (5.-9.klase) – 47 vokālie ansambļi un vecākā (10.-12.klase) – 26 vokālie ansambļi. A grupā – 39 vokālie ansambļi, bet B grupā – 80.
Konkursa “Balsis 2018” vērtēšanas komisija dalībai koncertā Vērmanes dārzā šā gada 2.jūlijā, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā, ieteica šādus vokālos ansambļus:

 1. Ogres Mūzikas skolas Kora klases vokālais ansamblis,
 2. Līvānu Bērnu un jauniešu centra vokālā studija „Spurgaliņas”,
 3. Rēzeknes novada vokālais ansamblis „Skonai”,
 4. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Cīrulīši”,
 5. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Strazdiņi”,
 6. Rīgas 6.vidusskolas vokālais ansamblis „Lai top!”,
 7. Tukuma mūzikas skolas vokālais ansamblis „Kreksis”,
 8. Balvu Mūzikas skolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis,
 9. Limbažu  bērnu un jauniešu centra vokālā ansambļa „Pogas” 4.-6.klašu grupa,
 10. Ziemeļvalstu ģimnāzijas vokālais ansamblis „Ziemeļvējš”,
 11. Rīgas kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” bērnu un jauniešu vokālais ansamblis „Kolibri” (jaunākā vecuma grupa),
 12. Mārupes vidusskolas vokālais ansamblis „Mozaīka”,
 13. Alūksnes novada Kolberģa tautas nama TRIO,
 14. VEF Kultūras pils vokālā grupa „Poppy”,
 15. Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis „Rasa”,
 16. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu jauniešu vokālā grupa „Pienāc biežāk”,
 17. Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu radošās izaugsmes studijas „Gaismiņa” vokālais ansamblis „Gaismiņa” (vidējā vecuma grupa),
 18. BJC „Rīgas Skolēnu pils” meiteņu kamerkora „Tonika” 5.-8.klašu vokālais ansamblis,
 19. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Balodīši”

Koncertam katrs izvirzītais vokālais ansamblis sagatavo 15–20 minūšu garu koncerta programmu.
Dalībnieku piedalīšanos (t.sk. dalībnieku ēdināšanas un transporta izdevumus) koncertā finansē iestāde vai pašvaldība, kuru kolektīvs pārstāv.
Par kolektīva dalību koncertā vai atteikumu tajā piedalīties lūdzam paziņot līdz 2018.gada 10.aprīlim uz e-pasta adresi: antra.strikaite@visc.gov.lv
Lūgums pievienot koncerta programmu.

06.03.2018. R.Platpere.
Notiks latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību "Lakstīgala 2018" noslēguma sarīkojums, atzīmējot izcilā pedagoga un diriģenta R.Zuikas 105 gadu atceri un Latvijas valsts simtgadi

Piektdien, 9.martā plkst.12.00, Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notiks latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību skolu jaunatnei noslēguma sarīkojums „Lakstīgala 2018”, kuru organizē Valsts izglītības satura centrs. Sarīkojumā pulcēsies visu novadu 210 labākie dziedātāji un viņu skolotāji.
Jau 16. reizi šī gada janvārī un februārī Latvijas vēsturiskajos novados izskanēja latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala”, kuru nosaukums gūts no sacensību iniciatora, izcilā diriģenta un pedagoga Roberta Zuikas (1913-2015) sastādītā un izdotā 117 tautas dziesmu krājuma “Lakstīgala”.
No 2002.gada ar R.Zuikas, Ģenerāļa Kārļa Goppera fonda un Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda atbalstu krājums “Lakstīgala” tika sarūpēts un 25000 eksemplāros dāvināts Latvijas skolām, ar Valsts izglītības satura centra mūzikas speciālistu iniciatīvu un mūzikas pedagogu atsaucību tika aizsākta dziedāšanas sacensība. Šajā sacensībā galvenais nav uzvarēt, galvenais ir palīdzēt tautas dziesmai nokļūt pie mūsu bērniem. Pats krājuma sastādītājs Roberts Zuika krājuma ievadvārdos teicis: „..jārod iespēja vienbalsīgi iemācīt itin visiem daudz jo daudz melodiju un vārdu, citādi sakot, iedzīvināma kopdziedāšana. Jārīko sacensība – kurš zina vairāk melodiju un vārdu!”
Sarīkojuma laikā notiks arī krājuma “Lakstīgala” dziesmu audio ieraksta CD atvēršanas svētki. Ieraksta tapšanā piedalījās Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un Rīgas Doma meiteņu koris “Tiara” diriģentes Airas Birziņas vadībā, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” folkloras kopas “Kokle” dalībnieki Dinas Liepas vadībā, Iecavas vidusskolas folkloras kopas “Tarkšķi” dalībnieki Kristīnes Kareles vadībā un Rīgas Avotu pamatskolas folkloras kopas “Zīle” dalībnieki Agritas Ozoliņas vadībā.
Latviešu tautas dziesmu pūrs ir bagāts un neizsmeļams, vēl daudzām paaudzēm izzināms un izdziedams! Kā novēlēja izcilais pedagogs R.Zuika: „Šajā darbā nedrīkstam apstāties ne uz mirkli!”

21.02.2018. Z.Mūrniece.
Februārī noslēdzies šā gada tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" Limbažos un Jūrmalā

Gada baltākajā un sniegotākajā mēnesī – februārī - Limbažos un Jūrmalā ar dejām, radošām un sportiskām aktivitātēm bagātus pasākumus “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” aizvadīja gandrīz viens tūkstotis dejotāju no 37 Latvijas deju kolektīviem. Pasākuma mērķis - motivēt 5.-9.klašu un 7.-9.klašu dejotājus kopt un pilnveidot savas deju prasmes, tikties ar vienaudžiem un bagātināties novadu zinībās. Pasākumu rīkotāji bija sagatavojuši piedzīvojumiem un aktīvām nodarbībām bagātas dienas, kuru ietvaros varēja gan sacensties sportiskās aktivitātēs, apliecināt sevi radošajās mākslās un pierādīt dejošanas meistarībā. Koncertos, kas notika gan Limbažu Kultūras namā, gan Jūrmalas sākumskolā “Taurenītis”, tika izdejotas 80 dejas – dažādu paaudžu autoru dejas, kas piemērotas tieši šim vecumposmam.

13.02.2018. Z.Mūrniece.
Izdejots četrpadsmitais Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja"

Ogres novada Kultūras centrā aizvadītajā piektdienā tika izdejots jau četrpadsmitais jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”, kas ik gadu pulcina vairākus desmitus Latvijas horeogrāfu, kuri veido dejas tieši bērnu un skolu jaunatnes deju kolektīviem.
Šā gada konkursam tika pieteiktas sešas dejas, kuras veidotas, balstoties latviešu tautas deju, rotaļu un rotaļdeju pūrā. Savukārt 34 dejas tika piedāvātas konkursa II daļai – latviešu skatuviskās dejas, kuras veidotas, izmantojot folkloras horeogrāfisko un muzikālo materiālu vai tā elementus. Pavisam konkursam tika pieteiktas 27 autoru 40 dejas, kuras izdejoja vairāk nekā 800 dejotāju no 36 dažāda vecuma deju kolektīviem.
Deju horeogrāfu vidū bija pieredzes bagāti horeogrāfi un Deju svētku virsvadītāji: Jānis Ērglis, Jānis Purviņš, Agris Daņiļevičs, Dagmāra Bārbale, Iluta Mistre, Lāsma Skutāne, Sarmīte Stapule. Savu radošo devumu piedāvāja arī jaunās paaudzes horeogrāfi un deju skolotāji: Guna Trukšāne, Rūta Lauce, Anita Pielēna – Pelēna, Rudīte Jurciņa, Mārtiņš Jurciņš, Inese Putroma, Lelde Krēsliņa, Baiba Miķelsone, Ilona Bogdanova, Ieva Sīle, Jānis Kalniņš, Madara Rozenberga, Paula Āboliņa, Alise Mironova, Agnese Lepse, Inita Kalniņa, Inese Cīrule, Inga Liepiņa, Inga Rimša.
Konkursa žūrijas darbu vadīja profesore, horeogrāfe, Latvijas Skolu jaunatnes un Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku goda virsvadītāja Rita Spalva. Žūrijas sastāvā tika iekļauti arī horeogrāfi, Deju svētku virsvadītāji Indra Ozoliņa, Iveta Pētersone – Lazdāne un Ilmārs Dreļs.

09.02.2018. J.Rage-Raģis.
Sacensības "Rīgas Motormuzeja kauss" rezultāti

2018.gada 3.februārī VISC sadarbībā ar Rīgas Motormuzeju organizēja Latvijas skolēnu sacensības trases automodelismā „Rīgas Motormuzeja kauss”. Par Rīgas Motormuzeja kausu sacentās 10 interešu izglītības iestāžu un skolu komandas no Rīgas, Valmieras, Jelgavas, Rūjienas, Mazsalacas, Bauskas, Limbažiem. Sacensības norisināsies 3 modeļu klasēs dažādās vecuma grupās. Kopumā tika izcīnīti 3 medaļu komplekti individuālajā iekaitē un galvenā balva komandu ieskaitē – „Rīgas Motormuzeja kauss”.

09.02.2018. J.Rage-Raģis.
Norisinājās Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātais konkurss-praktikums radioelektronikā

2018.gada 2.februārī Ventspils Jaunrades namā norisinājās ikgadējais starptautiskais skolēnu konkurss-praktikums radioelektronikā. Konkursā piedalījās 38 interešu un vispārējās izglītības iestāžu skolēni no Jelgavas, Ludzas, Jūrmalas, Rīgas, Vaiņodes, Liepājas, Kuldīgas un Ventspils, kā arī ciemiņi no kaimiņvalstīm - Lietuvas un Igaunijas.Starptautisko konkursu organizēja Ventspils Jaunrades nams kopā ar VISC, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas asociāciju, Ventspils Augstskolu, kā arī atbalstītājiem: SIA “HansaMatrix Ventspils” un SIA “Volts-1”.

06.02.2018. A.Raudzepa.
Noslēgusies 46.Starptautiskā bērnu māksla konkursa "Lidice 2018" Latvijas kārta

UNESCO 2018.-2028.gadu pasludinājusi par Starptautisko desmitgadi “Ūdens ilgtspējīgai attīstībai”, tāpēc 46.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa „Lidice 2018” tēma ir “Ūdens”.
Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja- māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.
Konkursam tika iesūtīti 1256 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 178 darbi.
Laureātu darbu izstāde apskatāma no 2018.gada 6.februāra līdz 21.februārim Rīgas domē, Rātslaukumā 1.
Laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 21.februārī plkst.14.00 VEF Kultūras pilī, Ropažu ielā 2, Rīgā.
Sveicam laureātus un viņu pedagogus!
Papildu informācija: Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2018.gada 2.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar RIIMC metodiķi Dagniju Ramani pa tālr. 29460028.
Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.

05.02.2018. I.Liepiņa.
Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skates "Nāc ārā!" labās prakses piemēri

Valsts izglītības satura centrs 2016. un 2017. gadā organizēja vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skati “Nāc ārā!”. Skates mērķis bija aktivizēt vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbību un pieredzes apmaiņu Latvijā, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot pedagogu labās prakses piemērus, kā arī sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vides izglītībā. Skatē darbus prezentēja 21 pedagogs. Darbu tematika bija ļoti plaša – izziņas spēļu veidošana un eksperimentu izstrāde, dažāda veida orientēšanās spēles un izzinošas “trasītes”, ilglaicīgu novada vides izpētes konkursu organizēšana, jaunākā skolas vecuma bērnu iesaistīšana vides izzināšanas aktivitātēs kopā ar vecākiem, kompozīciju un gaisa dārzu veidošana, noteicēju sagatavošana un mazpulku patstāvīgo projektu izstrāde uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai. Visiem darbiem kopīga iezīme ir skolēnu pašu pastāvīgas darbošanās veicināšana – ar spēļu, eksperimentu, mērķtiecīgu āra nodarbību palīdzību. Darbojoties komandās, skolēni gan gūst jaunas zināšanas un prasmes, gan arī mācās sadarboties, sadalīt pienākumus, plānot savu laiku, attīstīt radošumu, apgūtās zināšanas pielietot. Šādi darbojoties, tiek nojauktas robežas starp dažādām mācību jomām – bioloģija savijas ar ķīmiju, ģeogrāfiju, vēsturi, matemātiku, vizuālo mākslu, mājturību. Skolēnos attīstās vērīgums, saudzīgums pret dabu, nostiprinās veselība, apgūtās zināšanas labāk paliek atmiņā. Neatņemama darbošanās sastāvdaļa ir vides sakopšana – dodoties pildīt uzdevumus, tiek savākti arī atstātie atkritumi, apspriestas novērotās problēmas, iespējas tās novērst.
Apkopojot pedagogu labās prakses piemērus, izveidoti divi metodiskie materiāli – “Atbalsta materiāls āra nodarbību organizēšanā” un “Atbalsta materiāls vides izziņas spēļu veidošanā”. Šajos labās prakses piemēru apkopojumos var iepazīties ar padomiem dažādu izzinošu āra nodarbību organizēšanā un izziņas spēļu veidošanai kopā ar skolēniem, šādas mācīšanās pieejas priekšrocībām, kā arī āra nodarbību un pedagogu veidotu vides izziņas spēļu piemērus un to pielietojumu mācību procesā.

31.01.2018. Z.Mūrniece.
Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja" Ogres novada Kultūras centrā

No 2001.gada VISC rīko bērnu un skolu jaunatnes jaunrades deju konkursu “Mēs un deja”. Ik gadu konkursam tiek pieteikti vairāki desmiti jaunu deju, kuras radījuši gan sabiedrībā pazīstami un atzinību guvuši horeogrāfi, gan deju skolotāji, kuri savu dejas prieku realizē jaunu deju radīšanā. Ik gadu gandrīz 20 dejas no šī konkursa tiek izdotas metodiskā krājumā, kas kļūst par rokasgrāmatu katram deju skolotājam. Šis konkurss arī ir Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju repertuāra kalve.
Šā gada konkursam pieteiktas 40 dejas, kuras izdejos deju kolektīvi “Kande”, “Randiņš” (Cēsis), “Cinītis” (Drusti), “Piebaldzēni” (Jaunpiebalga), “Vēja zirdziņš” (Jelgava), Kandavas Deju skola, “Zeltupīte” (Ķeipene), “Ķekaviņa” (Ķekava), “Bitītes” (Laubere), “Pūpolītis” (Lielvārde), “Atvasītes”, “Žeperi” (Ludza), “Mārdadzīši” (Mārupe), Neretas vidusskolas deju kolektīvs, “Tūgadiņš” (Priekuļi), “Dzirnas”, “Līgo”, “Skabardzēni”, “Teiksmiņa”, Ziemeļvalstu ģimnāzijas deju kolektīvs, (Rīga), “Upīte” (Tīnūži), “Liedags” (Ventspils) – kopā 800 dejotāju.

30.01.2018. Z.Mūrniece.
Tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" Limbažos un Jūrmalā

No 2007.gada VISC sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām rīko dejām, radošām un sportiskām aktivitātēm bagātus pasākumus “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” tieši tai dejotāju paaudzei, kura, šķiet, izaugusi no bērnu dejām, bet vēl nav iedejojusi jauniešu un pieaugušo kārtā. Pasākuma mērķis – motivēt 5.-9.klašu un 7.-9.klašu dejotājus kopt un pilnveidot savas deju prasmes, tikties ar vienaudžiem un bagātināties novadu zinībās.
Š.g. 2.februārī deju kolektīvi no Alūksnes, Bauskas, Daugavpils, Ikšķiles, Īslīces, Krāslavas, Limbažiem, Lubānas, Ogres, Preiļiem, Rēzeknes, Saldus, Siguldas, Viļķenes – kopā gandrīz 500 dejotāju tiksies Olimpiskajā centrā “Limbaži”, lai piedalītos sportiskās aktivitātēs, tad – radošajā darbnīcā Limbažu Bērnu un jauniešu centrā, bet plkst.17.00 Limbažu Kultūras namā notiks vērienīgs deju kolektīvu koncerts, kurā tiks izdejotas dažādu paaudžu horeogrāfu iemīļotas dejas. Taču arī koncertā dejotājiem būs jācenšas piesaistīt gan publikas, gan deju kolektīvu vadītāju uzmanību, jo katram kolektīvam tiks piešķirta kāda nominācija.
Š.g. 16.februārī 5.-9.klašu dejotāji no Blīdenes, Codes, Daugavpils, Īslīces, Jelgavas, Jūrmalas, Ķeipenes, Lubānas, Lutriņiem, Rīgas, Smiltenes tiksies Jūrmalā, sākumskolas “Taurenītis” Sporta namā, kur notiks gan sportiskas aktivitātes, gan gatavošanās lielkoncertam (koncerta sākums plkst.17.00). Savukārt, Dubultu liedagā neatkarīgi no laika apstākļiem notiks pasākuma atklāšana un mirkļa iemūžināšana bildēs. Katrs no gandrīz 450 dejotājiem Jūrmalas Mākslas skolā veidos apsveikuma suvenīrus jaunajiem deju draugiem no citiem deju kolektīviem.
Pasākumi notiek ar Valsts izglītības satura centra, Limbažu novada pašvaldības, Limbažu Bērnu un jauniešu centra atbalstu un Jūrmalas pilsētas domes atbalstu.

04.12.2017. M.Mellēna.
Izskanējis XXI stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa 2017"

Rīgas Latviešu biedrībā 2017. gada 2. decembrī Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2017” fināls pulcēja 117 dalībniekus.
Sarīkojums piepildīja Rīgas Latviešu biedrību ar bērniem un jauniešiem, kuri stāstus mantojuši gan ģimenē, gan apguvuši folkloras kopās, gan mērķtiecīgi sadarbojoties ar saviem latviešu valodas skolotājiem interešu izglītības ietvarā ārpus folkloras kopām. Stāstnieku konkursa mērķis ir stāstīšanas tradīciju kopšana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi iesaistoties tautas mūsdienu mutvārdu kultūrā, kura iespējama, pateicoties folkloras skolotāju un folkloras kopu vadītāju, latviešu valodas skolotāju un citu interesentu neatlaidīgam un nesavtīgam sadarbības procesam ar jaunajiem stāstniekiem, tostarp gatavojot viņus stāstnieku konkursam.
Finālistus vērtēja stāstniecības eksperti no Latviešu folkloras krātuves, Latvijas Radio, UNESCO LNK „Stāstu bibliotēku” tīkla labākie stāstnieki, zinoši skolotāji, un stāstīšanas tradīciju kopēji: Aldis Pūtelis, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Aelita Punkstiņa, Aelita Ramane, Agita Lapsa, Anete Karlsone, Iveta Irbe, Andrejs Svilāns, Iveta Medene un Vidvuds Medenis.

08.11.2017. J.Rage-Raģis.
Sacensības "Rīgas Motormuzeja kauss" rezultāti

Sestdien, 4.novembrī, VISC sadarbībā ar Rīgas Motormuzeju organizēja Latvijas skolēnu sacensības trases automodelismā „Rīgas Motormuzeja kauss”.
Par Rīgas Motormuzeja kausu sacentās 13 interešu izglītības iestāžu un skolu komandas no Rīgas, Valmieras, Jelgavas, Rūjienas, Mazsalacas, Daugavpils, Saldus, Bauskas, Madonas, Ventspils un Limbažiem. Sacensības norisināsies 3 modeļu klasēs dažādās vecuma grupās.
Kopumā tika izcīnīti 3 medaļu komplekti individuālajā iekaitē un galvenā balva komandu ieskaitē – „Rīgas Motormuzeja kauss”.

28.08.2017. I.Liepiņa.
Otrais gads projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

VISC sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016.gadā uzsāka īstenot jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā. Projektā iesaistījušās jauno pētnieku grupas no 43 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Ar dalībnieku sarakstu varat iepazīties šeit. Dalībai projektā nav vecuma ierobežojuma - jaunākie dalībnieki ir divgadīgo bērnu grupiņa no Ugāles PII “Lācītis”.
Pētnieki darbojas pēc pašu sastādīta individuāla plāna, darbu veicot sev pieņemamā laikā un intensitātē. Līdz ar to dažas grupas vienā gadā paveic visas četras pakāpes, citas - tikai vienu vai divas. Tā, piemēram, visas 4 pakāpes šobrīd pabeigušas 12 komandas, 3 pakāpes paveikusi 1 komanda, 2 pakāpes pa spēkam bijušas 8 komandām, 1.pakāpi paveikušas 16 komandas, bet 6 vēl nav uzsākušas pētījumus. Skolēni izvēlējušies izzināt visdažādākās teritorijas - senu muižas parku, pilskalnu, dižakmeņus, mežus, pļavas, dižkokus, alejas, skudru pūzni, strautus, avotus, upes, ezerus un to krastus, salas, medņu riesta mikroliegumu, Ķemeru nacionālā parka dumbrāju, jūras piekrasti, pilsētu mikrorajonu teritorijas. Ar interesi sekosim līdzi pētījumu gaitai nākamajā mācību gadā!
Projektā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu inese.liepina@visc.gov.lv

01.06.2017. I.Mažāne.
3.jūnijā Kuldīgā notiks bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”

Jau otro reizi šajā pavasarī, šoreiz 3.jūnijā Kuldīgā, notiks bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”, ko organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību un Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centru. Tajā piedalīsies vairāk nekā 4000 dejotāju no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām.
Informācija: Ilze Mažāne (e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv, kontakttālrunis: 29277389).

26.05.2017. I.Mažāne.
5400 dejotāju tiksies Cēsīs bērnu tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda”

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību un Amatas novada pašvaldību organizē tradicionālo bērnu tautas deju festivālu “Latvju bērni danci veda”, kas 27.maijā notiks Cēsīs, un tajā sadancos ap 5400 mazo dejotāju no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām.
Informācija: Ilze Mažāne (e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv, kontakttālrunis: 29277389).

03.05.2017. A.Strikaite.
V Mākslas un mūzikas festivāls "Latvijas toņi un pustoņi" Bauskā

Saskaņā ar vokālā mūzikas konkursa “Balsis 2017” nolikumu (apstiprināts ar Valsts izglītības satura centra 2016.gada 19.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/122) – “Fināla konkursa dalībniekiem pēc žūrijas komisijas vērtējuma tiks dota iespēja piedalīties V Mākslas un mūzikas festivālā „Latvijas toņi un pustoņi” Bauskā, 2017.gada 1. - 2.jūnijā. Festivālam izvirzītais vokālais ansamblis sagatavo 15–20 minūšu garu koncerta programmu.”
Vērtēšanas komisija dalībai V Mākslas un mūzikas festivālā „Latvijas toņi un pustoņi”, kas notiks 2017.gada 1. - 2.jūnijā Bauskā, ieteica sekojošus vokālos ansambļus:

 1. Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis,
 2. Kolberģa tautas nama vokālais duets,
 3. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Bezdelīgas”,
 4. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Cīrulīši”,
 5. Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” bērnu un jauniešu vokālais ansamblis „Kolibri”,
 6. Rīgas 6.vidusskolas 10.-12.klašu jauktais vokālais ansamblis „Lai top”,
 7. Limbažu bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis “Pogas”,
 8. Līvānu bērnu un jauniešu centra vokālā studija „Spurgaliņas”,
 9. Valmieras Pārgaujas sākumskolas vokālais ansamblis “Lai skan!”,
 10. Rīgas Mākslinieciskās jaunrades centra „Praktiskā estētikas skola” vokālais ansamblis „Sonorus”,
 11. Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra 8.-12.klašu meiteņu vokālais kvartets.

27.04.2017. A.Strikaite.
Izskanējis vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2017" finālkonkurss

Izskanējis vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2017” finālkonkurss, kas notika 22.aprīlī Bērnu un jauniešu centrā „Altona”, Rīgā. VISC pateicas visiem finālkonkursa dalībniekiem, skolotājiem, koncertmeistariem un līdzjutējiem, par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam un piedaloties tajā, vērtēšanas komisijai par darbu finālkonkursā un objektīvo vērtējumu.
Finālkonkursā piedalījās paši, paši labākie dziedātāji no visas Latvijas. Pavisam tika izvirzīti un savu sniegumu rādīja 32 kolektīvi (jaunākajā vecuma grupā - 11, vidējā - 11 un vecākajā - 10) ar 303 dalībniekiem (A grupā piedalījās 13 kolektīvi, bet B grupā - 19 kolektīvi). Vokālie ansambļi, dueti un trio pēc visiem konkursa kritērijiem saņēmuši vērtējumus no 7 līdz 10, tas nozīmē - “labi”, “ļoti labi”, “teicami” un “izcili”.
Vērtējumi kopumā atspoguļo ansambļu augsto kvalitāti. Priecē arī skolotāju radošā pieeja konkursa repertuāra izvēlei. Lai sasniegtu vēl augstākus rezultātus, ir jāuzlabo tehniskās iemaņas, īpaši intonācija, kā arī mākslinieciskais izpildījums, neaizmirstot par agoģiku. Taču jebkurš rezultāts ir uztverams kā panākums ieguldītajam darbam pusgada garumā - kādam tas būs pamudinājums censties vēl labāk, kādam - vēlme noturēties līmenī arī turpmāk.
Vērtēšanas komisija, noklausoties un izvērtējot dalībnieku sniegumu, kā arī ņemot vērā kolektīva repertuāra izvēli, pašus labākos dziedātājus ieteiks dalībai V Mākslas un mūzikas festivālā „Latvijas toņi un pustoņi”, kas notiks 2017.gada 1. - 2.jūnijā,

17.02.2017. R.Platpere.
Par "Lakstīgalu 2017"

Izskanējušas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “Lakstīgala 2017” Latvijas vēsturiskajos novados.
Šo sacensību iedibinātājs ir izcilais diriģents, skolotājs, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un Vispārējo latviešu Dziesmu svētku goda virsdiriģents, publicists Roberts Zuika, kurš 2015.gada 4.februārī aizgāja viņsaulē 102 gadu vecumā Kalamazū (ASV). Tieši ar viņa nesavtīgo gādību un iniciatīvu, kā arī ar Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda un ģenerāļa Kārļa Goppera fonda atbalstu izdoti 25 000 latviešu tautas dziesmu krājumi “Lakstīgala”, un no 2002.gada tie ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra, bet no 2009.gada ar Valsts izglītības satura centra mūzikas speciālistu un domubiedru gādību tika izdalīti Latvijas skolās. Pateicoties mūzikas skolotāju entuziasmam un pašaizliedzībai, varēja notikt tautas dziesmu dziedāšanas konkursi skolās, novados, pilsētās, reģionos. Ar katru gadu sacensības ieguva arvien lielāku popularitāti, tās vērsās plašumā, un tajās iesaistījās arvien vairāk dalībnieku.
Šajā sacensībā galvenais nav uzvarēt, galvenais ir palīdzēt tautas dziesmai nokļūt pie mūsu bērniem. Pats krājuma sastādītājs Roberts Zuika ievadvārdos teicis: „..jārod iespēja vienbalsīgi iemācīt itin visiem daudz jo daudz melodiju un vārdu, citādi sakot, iedzīvināma kopdziedāšana. Jārīko sacensība – kurš zina vairāk melodiju un vārdu!”
Šogad sacensībām “Lakstīgala 2017” vēsturiskajos novados tika izvirzītas 48 dziedātāju grupas ar 230 dalībniekiem. Kurzemes 40 tautasdziesmu zinātāji sacentās 2.februārī Kuldīgā, 90 dziedātāji no Vidzemes tikās 8.februārī Ogrē, 50 Latgales dziedātāji - 9.februārī Preiļos, Rīgas un Zemgales 50 dziedātāji sacentās 10.februārī Rīgā.
Bērnu radoši un atraktīvi sagatavotie priekšnesumi - mājas darbi priecēja gan žūrijas pārstāvjus, gan visus klātesošos bērnus un pedagogus. Arī sacensības dziesmu zināšanā un dziedāšanā parādīja, ka bērni savu skolotāju vadībā izcili apguvuši gan tautasdziesmu vārdus, gan melodijas tā, lai varētu tās izpildīt ar lepnumu un pārliecību. Tādēļ arī visas dziedātāju komandas saņēma ļoti labu novērtējumu - I pakāpes diplomus.
Latviešu tautas dziesmu pūrs ir bagāts un neizsmeļams, vēl daudzām paaudzēm izzināms un izdziedams. Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei 2018.gadā, notiks sacensības vēsturiskajos novados, kā arī krāšņs noslēguma sarīkojums, kurā tiksies un sadziedāsies visu novadu dziedātāji, notiks arī krājuma “Lakstīgala” dziesmu audio ierakstu CD prezentācija, kā arī kopā pieminēsim izcilā pedagoga, diriģenta Roberta Zuikas 105 gadus un īstenosim viņa novēlējumu: „Šajā darbā nedrīkstam apstāties ne uz mirkli!”.

27.01.2017. A.Raudzepa.
Noslēgusies 45.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2017" Latvijas kārta

UNESCO 2017.gadu pasludinājusi par ilgtspējīgas tūrisma attīstības gadu, tāpēc 45.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2017” ir veltīts tēmai „Ceļojumi”.
Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja- māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.
Konkursam tika iesūtīti 1165 darbi no 49 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 190 darbi.
Laureātu darbu izstāde būs apskatāma no 2017.gada 1.februāra līdz 16.februārim Rīgas domē, Rātslaukumā 1.
Laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 16.februārī plkst.14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13.
Sveicam laureātus un viņu pedagogus!
Papildu informācija:
Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2017.gada 3.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar RIIMC metodiķi Dagniju Ramani pa tālr. 29460028.
Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.

03.01.2017. A.Raudzepa.
Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstāde "Manas mājas"

No 2017.gada 2.janvāra līdz 5.februārim kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā, ir apskatāma interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstāde “Manas mājas”.
Valsts izglītības satura centrs 2016.gadā organizēja interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu konkursu. Tā mērķis bija aktivizēt pedagogu metodisko darbību kā radošo procesu un pieredzes apmaiņu, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot pedagogu labās prakses piemērus interešu izglītībā. Vienlaikus, izvēloties konkursam tēmu “Manas mājas”, pedagogi tika rosināti sadarbībā ar saviem audzēkņiem domāt par Latviju tās nozīmīgās jubilejas zīmē.
2016.gada aprīlī konkursa dalībnieku darbu izstādes un pedagogu pieredzes apmaiņas semināri norisinājās Limbažos, Talsos, Bauskā, Līvānos, Carnikavā un Rīgā, bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”.
Izstādē “Manas mājas” apkopoti konkursa laureātu darbi. Konkursa tēma rosinājusi dalībniekus veidot visdažādākās interpretācijas, aicinot domāt ne tikai par māju kā arhitektūras formu, bet arī par mājas sajūtu, cilvēkiem, vidi un lietām, kas to rada. Par māju kā alegoriju un par mūsu kopīgajām mājām - Latviju.
Izstādē apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar pedagogu radošo procesu - izsekot ceļam no idejas līdz tās realizācijai audzēkņu darbos.