2020.gads

22.05.2020. A.Reitere.
Latvija Baltijas 26.informātikas olimpiādi rīkos tiešsaistes režīmā

Baltijas 26.informātikas olimpiāde šogad norisināsies tiešsaistes režīmā no 20. līdz 22.jūlijam. Jauno programmētāju sacensībās piedalīsies dalībnieki no tādām Eiropas valstīm kā Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Norvēģija, Zviedrija, Dānija, Ukraina, Polija, Vācija un Islande.
Baltijas informātikas olimpiāde, kas sākās kā triju Baltijas valstu projekts, laika gaitā piesaista aizvien vairāk Eiropas valstu un notiek kādā no tām. Valstij, kas rīko olimpiādi, ir tiesības uzaicināt arī citas valsts komandu, tāpēc šogad sacensībām pievienosies arī Ukraina. Jaunajiem programmētājiem no 11 Eiropas valstīm šogad bija plānots tikties Ventspilī, tomēr pandēmijas ierobežojumu dēļ olimpiāde pirmo reizi tās vēsturē nevar notikt klātienē un Latvija ir pieņēmusi izaicinājumu Baltijas 26.informātikas olimpiādi rīkot tiešsaistes režīmā. Sacensības šogad norisināsies trīs dienas un plānots, ka tajās piedalīsies 72 dalībnieki.

20.04.2020. S.Birule.
Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiādes rezultāti

Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiādes 3.posms - valsts olimpiāde šogad notika tiešsaistes režīmā 2020.gada 15.aprīlī. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2.posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1234 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 88 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

14.04.2020. S.Birule.
Ķīmijas valsts 61.olimpiādes rezultāti

Ķīmijas valsts 61.olimpiādes 3. posms - valsts olimpiāde šogad notika tiešsaistes režīmā 2020. gada 7. aprīlī. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2.posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1821 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 117 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

08.04.2020. S.Birule.
Fizikas valsts 70.olimpiādes rezultāti

Fizikas valsts 70. olimpiādes 3. posms - valsts olimpiāde šogad notika tiešsaistes režīmā 2020.gada 31.martā. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2.posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 2354 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 112 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

01.04.2020. S.Birule.
Par izmaiņām Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiādes 3.posma norises kārtībā

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim, tiek mainīta Ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādes 3. posma norises kārtība.
>> Lasīt vairāk
>> Uzaicināto saraksts

31.03.2020. S.Birule.
Bioloģijas valsts olimpiādes rezultāti

LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 2020.gada 22.janvāra līdz 2020.gada 24.janvārim notika Bioloģijas valsts 42.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

20.03.2020. S.Birule.
Par izmaiņām Ķīmijas valsts 61.olimpiādes 3.posma norises kārtībā

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim, tiek mainīta Ķīmijas valsts 61. olimpiādes 3. posma norises kārtība.
>> Lasīt vairāk
>> Uzaicināto saraksts

20.03.2020. S.Birule.
Matemātikas valsts olimpiādes rezultāti

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, Jelgavas ielā 3 2020. gada 12. martā notika matemātikas valsts 70. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

17.03.2020. S.Birule.
Par izmaiņām Fizikas valsts 70.olimpiādes 3.posma norises kārtībā

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim, tiek mainīta Fizikas valsts 70.olimpiādes 3.posma norises kārtība.
>> Lasīt vairāk
>> Uzaicināto saraksts

13.03.2020. S.Birule. Precizēts 15.04.2020.
Par izmaiņām mācību priekšmetu olimpiāžu norisē Latvijā

VISC koronavīrusa Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas laikā klātienē atceļ Latvijā plānotās mācību priekšmetu olimpiādes, Latvijā organizētās starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes, mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas, kā arī Latvijas skolēnu dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs ārvalstīs.
Ārkārtas situācijas laikā Latvijā klātienē atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiādes:

  • Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes 8.-9. klasēm trešais posms 2020.gada 27.martā;
  • Baltijas valstu franču valodas olimpiāde no 2020.gada 27.marta līdz 29.martam;

Ārkārtas situācijas laikā Latvijā tiešsaistē notiek šādas mācību priekšmetu olimpiādes:

  • Fizikas valsts 70.olimpiādes trešais posms 2020.gada 31.martā;
  • Ķīmijas valsts 61.olimpiādes trešais posms 2020.gada 7.aprīlī;
  • Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiādes trešais posms 2020.gada 15.aprīlī.

Ārkārtas situācijas laikā klātienē atcelta šāda Latvijas skolēnu dalība starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē ārvalstīs:

  • Eiropas matemātikas meiteņu olimpiāde EGMO2020 no 2020.gada 15.aprīļa līdz 21.aprīlim Nīderlandē. Olimpiāde norisināsies tiešsaistē no 13.aprīļa līdz 21.aprīlim.

Ārkārtas situācijas laikā Latvijā atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas:

  • Filozofijas valsts 6.olimpiādes, Ekonomikas valsts 21.olimpiādes un Vēstures valsts 26.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 24.martā;
  • Angļu valodas valsts 49.olimpiādes, Franču valodas valsts 50.olimpiādes un Vācu valodas valsts 50.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 25.martā;
  • Latviešu valodas valsts 46.olimpiādes 11.-12. klasēm laureātu apbalvošana 2020.gada 6.aprīlī.

Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Facebook lapā, kā arī VISC vietnē.

11.03.2020. S.Birule.
Olimpiāžu laureātu apbalvošana

Filozofijas valsts 6.olimpiādes, Ekonomikas valsts 21.olimpiādes un Vēstures valsts 26.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2020.gada 24.martā plkst.10.30 Latvijas Univeritātes Lielajā aulā, kas atrodas Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.
Angļu valodas valsts 49.olimpiādes, Franču valodas valsts 50.olimpiādes un Vācu valodas valsts 50.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2020.gada 25.martā plkst.10.30 Latvijas Univeritātes Lielajā aulā, kas atrodas Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.
Latviešu valodas valsts 46.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2020.gada 6.aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a 401.telpā, plkst.11:00.
Uz apbalvošanas pasākumiem aicināti arī laureātu (I,II,III pakāpju ieguvušo skolēnu) pedagogi..

27.02.2020. S.Birule.
Matemātikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Matemātikas valsts 70. olimpiāde notiks 2020.gada 12.-13.martā LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, Jelgavas ielā 3. Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 auditorijā ALFA. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts
>> Norises plāns

24.02.2020. S.Birule.
Filozofijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 11.februārī notika filozofijas valsts 6.olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 177 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 53 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

24.02.2020. S.Birule.
Vēstures valsts olimpiādes 10.-12.klašu rezultāti

2020.gada 18.februārī Rīgas Franču licejā notika Vēstures valsts 26.olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2.posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1128 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 73 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

24.02.2020. S.Birule.
Vācu valodas valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2020. gada 21.februārī notika vācu valodas valsts 50.olimpiādes II kārta 10.-12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 345 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 70 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti

21.02.2020. S.Birule.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiāde notiks 2020.gada 15.-16.aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Darbam nepieciešams: pildspalva, zīmulis, lineāls (līdz 30 cm), kalkulators (neder mobilais telefons), krāsu zīmuļi. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

21.02.2020. S.Birule.
Vēstures valsts olimpiādes 9.klašu rezultāti

2020.gada 19.februārī Rīgas Franču licejā notika Vēstures valsts 26.olimpiāde 9.klašu skolēniem. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2.posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1078 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 75 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

17.02.2020. S.Birule. Papildināts 05.03.2020.
Ķīmijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ķīmijas valsts olimpiāde notiks no 2020.gada 7.aprīļa līdz 9.aprīlim Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Olimpiādes norises kārtība tiks publicēta tuvākajā laikā. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts
>> Darba kārtība

14.02.2020. S.Birule.
Franču valodas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 8. februārī notika franču valodas valsts 50. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

12.02.2020. S.Birule.
Angļu valodas 10.-12.klašu valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 7.februārī notika angļu valodas 10.-12.klašu valsts 49.olimpiādes trešā posma 2. kārta. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

07.02.2020. S.Birule. Precizēts 19.02.2020.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 11.-12. klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts

Latviešu valodas un literatūras valsts 46.olimpiādes 11.-12.klasēm trešais posms notiks 2020.gada 6.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Savukārt skolēnu pedagogiem tiek piedāvāta lekcija Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 305. telpā plkst.11:30, kuru lasīs profesore Māra Grudule, lekcijas tēma "Pilsēta latviešu dzejā: tradīcija un novitātes".. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

04.02.2020. S.Birule. Papildināts 05.03.2020.
Ekonomikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ekonomikas valsts 21. olimpiādes trešais posms notiks 2020.gada 10.martā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv. 5. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00 līdz plkst.10:30. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts
>> Darba kārtība

28.01.2020. S.Birule.
Vācu valodas valsts olimpiādes 10.-12.klašu I kārtas rezultāti un uzaicinātie uz II kārtu

Vācu valodas valsts 50.olimpiādes trešā posma II kārta notiks 2020.gada 21.februārī Rīgā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21a. Sabiedriskais transports: 7., 9. un 25.trolejbuss un 4., 21., 38. un 39.autobuss līdz pieturai "Āgenskalna iela". Ieeja skolā no sētas puses. Reģistrācija no plkst.9.30, olimpiādes atklāšana plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-15.00. Atgā dinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

23.01.2020. S.Birule.
Fizikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Fizikas valsts 70.olimpiādes trešais posms notiks no 2020.gada 31.martam līdz 1.aprīlim Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

22.01.2020. S.Birule. Precizēts 23.01.2020. un 28.01.2020.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 8.-9. klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts

Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes 8.-9. klasēm trešais posms notiks 2020. gada 27.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

20.01.2020. S.Birule. Precizēts 25.02.2020.
Informātikas (programmēšanas) valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Informātikas (programmēšanas) valsts 33.olimpiāde notiks klātienē pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2020. gada 27. un 28.februārī Ventspils Augstskolā, Ventspilī. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts
>> Norises kārtība

16.01.2020. S.Birule.
Filozofijas valsts 6.olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Filozofijas valsts 6.olimpiāde notiks 2020.gada 11.februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5. Reģistrācija no plkst.10:00 līdz 10:25, olimpiādes norise no plkst. 10:30. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 30 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002
>> Uzaicināto saraksts

10.01.2020. S.Birule.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas 15.vidusskolā 2020.gada 9.janvārī notika Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

06.01.2020. S.Birule.
Vēstures valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Vēstures valsts 26. olimpiāde 9. klašu skolēniem notiks 2020.gada 19.februārī Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.55. Olimpiādes norise no plkst. 11.00 līdz 15.00
Vēstures valsts 26. olimpiāde 10.-12. klašu skolēniem notiks 2020 gada 18.februārī Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.55. Olimpiādes norise no plkst. 11.00 līdz 15.00
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. .
>> Uzaicināto saraksts (9.kl.)
>> Uzaicināto saraksts (10.-12.kl.)

2019.gads

27.12.2019. S.Birule.
Franču valodas valsts 50. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Franču valodas valsts 50. olimpiādes trešais posms notiks 2020.gada 8.februārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Dalībnieku reģistrācija 4. stāvā no plkst. 9.30. Olimpiādes atklāšana plkst.10.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

19.12.2019. Ļ.Jakovele. Precizēts 02.01.2020.
Krievu valodas (svešvalodas) valsts 23.olimpiādes 3.posma uzaicināto dalībnieku saraksts

Krievu valodas (svešvalodas) valsts 23.olimpiādes trešais posms notiks 2020.gada 4.martā Rīgā, NVO namā Ieriķu ielā 43a. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.20. Olimpiādes atklāšana plkst.11.00. Olimpiādes norise plānota līdz plkst. 14.00. Olimpiādes saturs – radošais rakstu darbs un mutvārdu daļa – atklāta diskusija. Radošā darba ilgums – ne vairāk kā 60 minūtes, diskusijas ilgums – ne vairāk kā 60 minūtes. Organizētas pusdienas nav paredzētas, bet tām tiks atvēlēts laiks. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) sadarbībā ar Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociāciju un LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļu. Vairāk informācijas olimpiādes norises kārtībā .
>> Uzaicināto saraksts

17.12.2019. S.Birule. Precizēts 03.01.2020.
Angļu valodas valsts 49.olimpiādes 10.-12.klašu I kārtas rezultāti un uzaicinātie uz II kārtu

Angļu valodas valsts 49.olimpiādes trešā posma II kārta notiks 2020.gada 7.februārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Reģistrācija no plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-14.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002 .
>> Uzaicināto saraksts

05.12.2019. S.Birule. Papildināts 13.01.2020.
Bioloģijas valsts 42.olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Bioloģijas valsts 42.olimpiāde notiks 2020.gada no 22. līdz 24.janvārim (no trešdienas līdz piektdienai) Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā Torņakalnā, Rīgā, Jelgavas ielā 1 un 3 (gan LU Dabas, gan Zinātņu mājā). 2020 gada 22. janvārī dalībnieku reģistrācija no plkst. 9:00 līdz 10:30 pirmā stāva foajē, Jelgavas ielā 3, (Zinātņu mājā). Plkst.10.30 Olimpiādes atklāšana auditorijā "Alfa” (110. telpa), Jelgavas ielā 3. Uz olimpiādi ieteicams līdzi ņemt kalkulatoru, pildspalvu, vismaz divu krāsu zīmuļus, lineālu, dzēšgumiju un savu krūzīti karstajiem dzērieniem laboratorijas darbu starpbrīžos Jautājumus par valsts bioloģijas olimpiādes saturu un norisi iespējams uzdot bioloģijas olimpiādes tīmekļa vietnē skolas.lu.lv. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto saraksts
>> Norises kārtība

03.12.2019. S.Birule.
Filozofijas valsts 6.olimpiādes informācijas avoti

Piedāvātie informācijas avoti paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts.
>> Informācijas avoti

03.12.2019. S.Birule.
Vācu valodas valsts 50.olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Vācu valodas valsts 50.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2020.gada 11.janvārī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8. Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:50. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 13:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 83 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto saraksts

27.11.2019. S.Birule.
Latvijas skolēni piedalījās matemātikas komandu olimpiādē "Baltijas ceļš"

No š.g. 15. līdz 19.novembrim Polijā jau 29.reizi norisinājās matemātikas komandu olimpiāde "Baltijas ceļš", kurā jau 29.reizi piedalījās arī Latvijas komanda. Šīs olimpiādes pirmsākumi meklējami tieši Baltijas valstīs, tā pirmo reizi notika 1990. gadā Rīgā, kad tajā piedalījās tikai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas komandas, bet tagad tajā piedalās visas valstis, kas atrodas pie Baltijas jūras, kā arī vēl Norvēģija un Islande. Latviju šajā olimpiādē šogad pārstāvēja Vilhelms Cinis, Kims Georgs Pavlovs, Ingus Smotrovs, Jānis Pudāns (Rīgas valsts 1.ģimnāzijas skolēni) un Artis Vijups (Salaspils 1.vidusskolas skolēns). "Baltijas ceļš" ir komandu olimpiāde un visi dalībnieki uzdevumus risina kopīgi, atvēlētajās 4, 5 stundās komandai jāatrisina 20 uzdevumi. Latvijas izlase ar 39 punktiem šogad ierindojās 10.vietā, tikai par punktu atpaliekot no Dānijas un Norvēģijas izlasēm. Pirmo vietu ar 93 punktiem izcīnīja Sanktpēterburgas komanda, otrajā un trešajā vietā Polija un Igaunija.
Nākamā, 30.olimpiāde "Baltijas ceļš" notiks no 2020.gada 12. līdz 16.novembrim Reikjavikā, Islandē.
Latvijas skolēnu dalību "Baltijas Ceļš" olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002).

22.11.2019. S.Birule.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes II kārtas uzaicinātie dalībnieki

Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes II kārta notiks 2020.gada 9.janvārī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes sākums plkst.10.00. Uz valsts olimpiādes II kārtu uzaicināti dalībnieki, kuri olimpiādes I kārtā ieguvuši vismaz 17 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto saraksts

07.11.2019. S.Birule.
Angļu valodas valsts olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Angļu valodas valsts 49.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2019. gada 6. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:50. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 13:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 76 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto saraksts

30.10.2019. S.Birule.
Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes (11. un 12. klases izglītojamajiem) informācijas avoti

Piedāvātie informācijas avoti paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts.
>> Informācijas avoti

29.10.2019. S.Birule.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes I kārtas uzaicinātie dalībnieki

Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes I kārta notiks 2019.gada 21.novembrī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes sākums plkst.10.00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši vismaz 34 punktus novada, pilsētas (novadu apvienību) olimpiādē, kurā kopumā piedalījās 528 skolēni.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

28.10.2019. S.Birule.
Vēstures valsts 26.olimpiādes programma

Programmā piedāvātie vēstures avotu krājumi un literatūra paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts. Olimpiādes rīcības komisija negarantē, ka uzdevumos iekļautie avoti tiks ņemti tieši no šīm krātuvēm. Šeit norādīto uzziņas avotu uzdevums ir palīdzēt izprast laikmetu kopumā un iedziļināties tā atsevišķos aspektos.
>> Programma 9.kl. izglītojamajiem
>> Programma vidusskolas posma izglītojamajiem

29.08.2019. S.Birule. Precizēts 03.09.2019.
Latvijas komanda dalību starptautiskajās olimpiādēs noslēdz ar divām bronzas medaļām

No 23. līdz 29.augustam Mariborā, Slovēnijā norisinājās jau 3. Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde EJOI 2019, kurā šogad piedalījās Matīss Kristiņš, Simona Kaščejeva (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija), Ansis Gustavs Andersons (Druvas vidusskola) un Raivis Atteka (Valmieras Valsts ģimnāzija).
Pēc spraigām divu dienu sacensībām 90 dalībnieku konkurencē no 24 dažādām valstīm Latvijas komanda izcīnīja divas medaļas. Bronzas medaļas mājās pārvedīs Matīss Kristiņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija) un Ansis Gustavs Andersons (Druvas vidusskola), kuri atkārtoja pagājušā gada sasniegumus.
Skolēnu komandu Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē vadīja Pirmās programmēšanas skolas skolotājs Raivis Ieviņš un Druvas vidusskolas skolotājs Normunds Svētiņš. Latvijas komanda Rīgas lidostā ieradīsies 29.augustā plkst. 22:00 ar lidojumu no Vīnes.
Latvijas skolēnu dalību Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002).

14.08.2019. S.Birule.
Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2019./2020. mācību gadam

Projekta ietvaros sagatavots valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu plānotās norises kalendārs.
>> Kalendārs

12.08.2019. L.Voroņenko.
Divi Latvijas skolēni izcīna bronzas medaļas Starptautiskajā informātikas olimpiādē

No 4. līdz 11. augustam Baku (Azerbaidžāna) notika 31.Starptautiskā informātikas olimpiāde, kurā šogad piedalījās Renāts Jurševskis (Cēsu Valsts ģimnāzija), Matīss Kristiņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija), Vladimirs Ščigoļevs (Rīgas Klasiskā ģimnāzija) un Kārlis Šusters (RTU Inženierzinātņu vidusskola).
Spraigā sacensībā 325 dalībnieku konkurencē Matīss Kristiņš, kurš ir komandas jaunākais dalībnieks, un Kārlis Šusters ir izcīnījuši un uz Latviju pārvedīs bronzas medaļas. “Latvijas jaunie programmētāji ir pierādījuši savas zināšanas starptautiskā mērogā, tik nopietnā konkurencē izcīnot divas godalgas!
Pasaules olimpiādē šogad startēja jaunieši no vairāk nekā 80 valstīm, tai skaitā no tādām augsto tehnoloģiju valstīm kā ASV, Ķīna, Japāna un Koreja. Mūsu jauniešu sasniegumi rāda, ka ar savām zināšanām droši varam stāties līdzās ikvienai valstij, jo mūsu jaunie talanti spoži nes Latvijas vārdu pasaulē,” olimpiādes rezultātus vērtē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente prof. Signe Bāliņa.
Latvijas izlasi Baku vadīja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Mārtiņš Opmanis un SIA ‘whiteCryption’ vecākais programmētājs Andrejs Vihrovs.
Olimpiādes starptautiskā komitejā Latviju pārstāvēja “Palantir Technologies” programmētājs Eduards Kaļiņičenko. Latvijas skolēnu dalība Starptautiskajā informātikas olimpiādē tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) ietvaros. Latvijas komandu startam Starptautiskajā informātikas olimpiādē sagatavoja SIA “Progmeistars” vadošais pasniedzējs Sergejs Meļņiks. Latvijas komandu atbalsta LIKTA, uzņēmumi Accenture Latvia, Emergn un SIA “Progmeistars”.

06.08.2019. L.Voroņenko.
Latvijas skolēniem šogad zelta medaļa arī Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē

No 2019.gada 30.jūlija līdz 5.augustam Honkongā, Ķīnā norisinājās 16. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde iGeo 2019. Olimpiādē visi 4 Latvijas ģeogrāfu izlases dalībnieki iekļuva labāko vidū un saņēma medaļas: Rūdolfs Golubovs (Ziemeļvalstu ģimnāzija) ieguva zelta medaļu, Andrejam Ķīlim (Cēsu Valsts ģimnāzija) un Kārlim Bošam (Gulbenes novada Valsts ģimnāzija) - sudraba medaļas, savukārt Krista Mehaņikova (Priekules vidusskola) mājās pārvedīs bronzas godalgu.
Rūdolfa iegūtā zelta medaļa Latvijas ģeogrāfiem ir jau ceturtā šajā desmitgadē. Šogad par pasaules čempionu kļuva Albert Zhang no ASV. Jāpiemin, ka lauka darba uzdevumos otro labāko rezultātu starp visiem šīs olimpiādes dalībniekiem uzrādīja Rūdolfs, bet testa jautājumos trešo labāko - Kārlis.
Valsts izlašu kopvērtējumā Latvijas ģeogrāfu izlase ierindojās 6.vietā, uzlabojot visu laiku labāko rezultātu, kas bija 8.vieta pērn Kanādā. Pasaules spēcīgākās ģeogrāfu izlases šogad atveda Indonēzija, ASV un Lielbritānija, turklāt ievērojami, ka aiz Latvijas palika virkne spēcīgu komandu, tostarp, Ķīnas, Krievijas un Taizemes izlases.
>> Lasīt vairāk

01.08.2019. L.Voroņenko.
Latvijas skolēni turpina uzrādīt augstus sasniegumus starptautiskajās olimpiādēs

No 2019. gada 23. jūlija līdz 1. augustam Sanktpēterburgā, Krievijā noritēja 2. Starptautiskā ekonomikas olimpiāde, kurā piedalījās arī Latvijas komanda. Kopumā par medaļām cīnījās 131 skolēns no 24 valstīm. Sarežģītā sacensībā jaunieši izcīnīja trīs bronzas (Elīza Elizabete Bicāne no Rīgas tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas, Elīza Ozola no Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas un Kārlis Eiduks no Olaines 1. vidusskolas) un trīs sudraba medaļas (Artūrs Jānis Ņikitins un Emīls Limanāns no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas, kā arī Aleksejs Popovs no Rīgas 10.vidusskolas).
Šogad uz Starptautisko ekonomikas olimpiādi devās divas komandas no Latvijas, dubultojot dalībnieku skaitu līdz desmit un Latvijas valsti pārstāvēja arī Juris Skutelis no Viesītes vidusskolas, Aiva Juste no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Mārcis Gritāns no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un Izolde Bernadeta Ozoliņa no Valmieras Viestura vidusskolas.
Jauniešu dalība olimpiādē tika nodrošināta ar projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" un Ata Kronvalda fonda atbalstu.
>> Lasīt vairāk

30.07.2019. S.Birule.
Latvijas skolēniem četras medaļas starptautiskajā ķīmijas olimpiādē

Ar izcilu uzvaru un četrām medaļām Latvijas skolēni šodien atgriežas mājās no starptautiskās ķīmijas olimpiādes. Latvijas komanda Rīgas lidostā ieradīsies šodien, 30.jūlijā, plkst.13:00 ar lidojumu no Frankfurtes. 51. Starptautiskā Ķīmijas olimpiāde norisinājās no 21. līdz 30. jūlijam Parīzē, Francijā. Kopumā olimpiādē piedalījās skolēni no 80 valstīm. Lai gan Parīzē trīs dienas gaisa temperatūra pārsniedza +40 grādus (pēc Celsija), Latvijas skolēni olimpiādi Francijā aizvadīja teicam. Daugavpils Valsts ģimnāzijas absolventam Mārim Koniševam un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventam Olavam Rāciņam iegūtas bronzas medaļas, savukārt Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventiem Staņislavam Kurašam un Gustavam Jānim Mežciemam rezultāts ir vēl labāks - iegūtas sudraba un zelta medaļas. Jāpiemin, ka Gustavs izcīnīja tikai trešo zelta medaļu, kopš Latvija piedalās starptautiskajā ķīmijas olimpiādē.
Olimpiāde norisinājās divās daļās, skolēniem vispirms 5 stundu laikā veicot eksperimentālos darbus - sēra dioksīda un dzelzs jonu noteikšanu vīnā un organiskā sintēzē, izmantojot dabai draudzīgus reaģentus. Teorētiskajā daļā skolēniem tika dotas 5 stundas modernu uzdevumu risināšanā, piemēram, par kvantu ķīmijas pamatiem, nano un molekulārajām mašīnām (par ko 2016. gadā saņēma Nobela prēmiju ķīmijā).
Latvijas komandu uz olimpiādi pavadīja Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes maģistrantūras students Nauris Narvaišs un Kembridžas Universitātes Sv. Katrīnas koledžas dabaszinātņu maģistrantūras students Ritums Cepītis.
Pateicamies visiem skolotājiem, lektoriem un ģimenei par ieguldīto darbu un atbalstu skolēnu sagatavošanā!
Latvijas skolēnu dalību Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002)

22.07.2019. S.Birule.
Latvijas skolēniem atzinības Starptautiskajā matemātikas olimpiādē

No 14. līdz 22. jūlijam Bātas pilsētā Anglijā notika 60. Starptautiskā matemātikas olimpiāde. Latvijas komanda izcīnīja četras atzinības un ieņēma 72. vietu 112 valstu konkurencē. Atzinības izcīnija: Agnis Salmiņš - RTU inženierzinātņu vidusskola; Artjoms Ubaidulajevs - RTU inženierzinātņu vidusskola; Kims Georgs Pavlovs - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija; Ingus Smotrovs - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija. Latviju olimpiādē pārstāvēja arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni Jānis Pudāns un Anete Valnere. Latvijas komandu uz Bātu pavadīja Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas pasniedzēji, eksperti Juris Škuškovniks un Jevgēnijs Vihrovs.
Latvijas skolēnu dalību Starptautiskajā matemātikas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002).

22.07.2019. S.Birule.
Latvijas komanda atgriežas ar apbalvojumiem no 30. Starptautiskās bioloģijas olimpiādes

No 14. līdz 21. jūlijam Szegedā, Ungārijā notika 30. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde (IBO), kurā piedalījās arī Latvijas komanda: Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieks Toms Ekmanis, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvente Anitra Zīle un 11. klases skolnieks Mārtiņš Dāvis Apsītis un Ventspils 1. ģimnāzijas absolvents Leons Ālītis.
Par medaļām cīnījās 285 skolēni no 72 valstīm. Kopvērtējumā Latvijas skolēni ieguva trīs bronzas godalgas (Toms Ekmanis, Anitra Zīle, Mārtiņš Dāvis Apsītis) un vienu atzinību (Leons Ālītis).
Sacensības organizēja Szegedas Universitāte sadarbībā ar Ungārijas sociālo lietu ministriju.
Nedēļas laikā olimpiādes dalībnieki mērojās ar zināšanām un prasmēm bioloģijā, veicot laboratorijas darbus un risinot teorētiskos uzdevumus. Skolēni veica četrus laboratorijas darbus (katru 1,5 h garumā) dažādās bioloģijas nozarēs.
>> Lasīt vairāk

17.07.2019. S.Birule.
Latvijas izlase Honkongai iesildās ar 4 medaļām Kaļiņingradā

Vasaru par atpūtas laiku noteikti nedēvē skolēni, kas kvalificējušies starptautiskajām olimpiādēm, no kurām vairums norisinās tieši gada karstākajos mēnešos. Arī ģeogrāfiem šī vasara plānota pavisam karsta, jo pasaules ģeogrāfijas olimpiāde (iGeo) augustā norisināsies tveicīgajā Honkongā. Lai labāk sagatavotos, kā ik gadu, izlase startēja Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē, kas šogad norisinājās Krievijas pilsētā Kaļiņingradā un tās apkārtnē. No Jāņu dienas 24.jūnija līdz 28.jūnijam Kaļiņingrada uzņēma Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas un Krievijas ģeogrāfus, kopskaitā 46 skolēnus, kas risināja pasaules iGeo pietuvinātus uzdevumus, tos pildot gan Imanuela Kanta Baltijas federālajā universitātē, gan apsekojot Kaļiņingradas pilsētu un Svetlogorsku Baltijas jūras krastos. Olimpiādi organizēja Krievijas ģeogrāfu biedrība Pāvela Kirillova vadībā.
Latviju 6.Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē pārstāvēja astoņi skolēni, četri no tiem jau pēc mēneša dosies izlases sastāvā uz Honkongu. Šie četri mājup no Kaļiņingradas pārveda medaļas, kas pienācās 1/2 no visiem startējušajiem - Rūdolfs Golubovs (Ziemeļvalstu ģimnāzija) ieguva sudraba medaļu, bet Kārlis Bošs (Gulbenes novada Valsts ģimnāzija), Andrejs Ķīlis (Cēsu Valsts ģimnāzija) un Krista Mehaņikova (Priekules vidusskola) saņēma bronzas godalgas. Latvijas izlases rindās startēja arī Džonatans Miks Melgalvis (RTU inženierzinātņu vidusskola), Toms Ekmanis (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Edijs Kristaps (Jelgavas Spīdolas ģimnazija) un Huberts Zimackis (Rēzeknes 1.Valsts ģimnāzija).
Latvijas izlasi Kaļiņingradā pavadīja kupls komandas treneru pulks - Laila Silamiķele, Ketija Nadežņikova, Armands Rudušs, Morics Mūrnieks, Reinis Bērziņš un Gatis Kampernovs.
Latvijas skolēnu dalību Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002)

16.07.2019. S.Birule.
Starptautiskajā fizikas olimpiādē Latvijas skolēniem augstākie sasniegumi desmitgadē

No 7. līdz 15. jūlijam Telavivā, Izraēlā norisinājās 50. starptautiskā fizikas olimpiāde, kurā Latvijas skolnieki demonstrēja augstu sniegumu, izcīnot četras medaļas un vienu atzinības rakstu. 50. starptautiskajā olimpiādē par godalgām cīnījās 360 dalībnieki no 78 valstīm. Visas piecas vietas izlases sastāvā šogad pārstāvēja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieki - Jānis Hūns izcīnīja sudraba medaļu, bronzas godalgas ieguva Vilhelms Cinis, Rolands Lopatko un Ingvars Vitenburgs, bet Kristers Knipšis ieguva atzinības rakstu. Kā skolēnu pavadošie mentori un starptautiskās žūrijas locekļi līdzi brauca Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes mācībspēki – pieredzējušais izlases līderis profesors Vjačeslavs Kaščejevs un docents Ģirts Barinovs. Tāpat šogad komandai līdzi brauca arī novērotājs – LU Cietvielu fizikas institūta inženieris Dāvis Zavickis, kurš piedalījās izlases sagatavošanā.
Skolēnus dalībai starptautiskajā olimpiādē gatavoja Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktoranti, mācībspēki un bijušie olimpiāžu laureāti, aktīvi iesaistoties darbā ar talantīgajiem skolēniem regulārās treniņnodarbībās. Fizikas olimpiādē skolēnu zināšanas un radošā domāšana tiek pārbaudīta divās piecu stundu garās kārtās – eksperimentālajā un teorētiskajā, kas notiek atšķirīgās dienās. Eksperimentālajā kārtā tika pārbaudīts skolēnu radošums, ieviešot augstas precizitātes mērījumu metodes, kā arī prasmes saskatīt un iegūt fizikālu parādību galvenos raksturlielumus. Teorētiskā kārta šogad izcēlās ar īpaši grūtiem un dziļā fizikas izpratnē balstītiem uzdevumiem, pētot mikroviļņu krāsns darbības pamatprincipus, kā arī analizējot termoakustiskā dzinēja darbībai nepieciešamos kritērijus un iegūstamo lietderību, skarot ļoti plašu fizikas tēmu klāstu un pārbaudot skolēnu prāta veiklību izmantojot uzkrāto matemātisko arsenālu.
Ar dalību starptautiskajā fizikas olimpiādē un desmitgades augstākajiem rezultātiem noslēdzas Valsts izglītības satura centra un tā partneru – Latvijas Universitātes, AS Latvenergo un citu zinātnisko un uzņēmumu – īstenotais Fizikas gads, kura ietvaros pēc 17 gadu pārtraukuma arī Latvijai bija iespēja organizēt 3.Eiropas fizikas olimpiādi un piedāvāt skolēniem plašas iespējas iepazīt fizikas mācību priekšmetu arī noformālās izglītības pasākumu veidā.
Latvijas skolēnu dalību Starptautiskajā fizikas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) un AS Latvenergo.

03.06.2019. L.Voroņenko.
Ar godalgu pasniegšanu Latvijā noslēgsies 3. Eiropas fizikas olimpiāde

2019.gada 4.jūnijā ar apbalvošanas ceremoniju Latvijas Universitātes Lielajā aulā noslēgsies 3.Eiropas fizikas olimpiāde, kura Latvijā pulcēja 35 valstu labākos vidusskolēnus fizikā, lai risinātu teorētiskus un eksperimentālus uzdevumus, pārvarot izaicinājumus un demonstrējot savu labāko sniegumu. Dalībnieku vidū ir arī Latvijas jaunieši, kuri vairākus gadus guvuši augstus rezultātus fizikas olimpiādēs.
>> Lasīt vairāk

13.05.2019. S.Birule.
Latvijas skolēnu komandas ES Dabaszinātņu olimpiādē ieguvušas zeltu un bronzu

Ar zelta un bronzas medaļām sestdien, 11. maijā, no 17. Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) mājās atgriezušās divas Latvijas skolēnu komandas. Parādot savas zināšanas bioloģijā, ķīmijā un fizikā, spēju darboties praktiski un strādāt komandā, skolēni olimpiādē sacentās ar 50 komandām no 24 Eiropas Savienības valstīm. Olimpiāde no 4. līdz 11. maijam notika Almadā, Portugālē un tajā piedalās jaunieši vecumā līdz sešpadsmit gadiem.
Latviju olimpiādē pārstāvēja divas komandas. A komanda -.Rolands Lopatko (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Viesturs Spūlis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Agnese Celma (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), un B komanda - Ilmārs Štolcers (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija),.Anna Bumbiere (RTU Inženierzinātņu vidusskola), Rūdolfs Brahmanis (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija)
Šogad portugāļu organizatori bija sagatavojuši divus, apjomīgus laboratorijas darbus, kas bija saistīti ar Portugāles dabas resursiem – korķi un okeānu. Jaunieši pētīja korķa ozolu, korķa siltumizolatora īpašības, kā arī korķa ķīmiskās īpašības. Otrajā laboratorijas darbā bija jāpēta viļņu ģeneratora darbība.
Lai gan, atšķirībā no sporta pasākumiem, EUSO tiek pasniegtas vairāk kā viena medaļa, kopumā Latvijas komandas sasniegumi ir ievērojami, jo A komanda ieguva otro vietu kopvērtējumā, tikai par pāris punktiem atpaliekot no Vācijas komandas. B komanda komanda ieguva bronzas medaļu.
Jauniešus uz Portugāli pavadīja mentori, kas tulkoja uzdevumus latviešu valodā, kā arī nodrošināja papildu skolēnu sagatavošanu sagatavošanas ciklā. Dalība  17. Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē (EUSO) notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.
Vairāk informācijas par olimpiādi var iegūt olimpiādes mājas lapā http://euso.eu/

02.05.2019. S.Birule.
15.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes tekstila tehnoloģijās un 6.atklātās mājsaimniecības olimpiādes rezultāti

2019.gada 17.aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē norisinājās 15.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-9.klasei tekstila tehnoloģijās un 6.atklātā mājsaimniecības olimpiādes 9. -12.klasei „Mēs –Latvijas nākotnei”. Olimpiādes dienā 6.-9.klašu skolēni, iedvesmjoties no latviešu etnogrāfiskā kultūras mantojuma, radīja oriģinālu piespraudes dizainu, kā arī izveidoja pašu piespraudi. Savukārt mājsaimniecības olimpiādes dalībnieki prezentēja savus pētījumus un demonstrēja pašu izgatavotos dizaina produktus.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

17.04.2019. S.Birule.
19.atklātās latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādes rezultāti

13.aprīlī jau deviņpadsmito gadu Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, kas vēsturiski ir saistīta ar skolu pirmsākumiem Latgalē, notika 19. atklātā valsts olimpiāde latgaliešu rakstu valodā un kultūrvēsturē. Lai sagatavotos olimpiādei, skolēni nopietni strādāja ārpusstundu laikā, jo tikai dažās skolās ir novadmācības vai latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures pulciņš. Olimpiādē piedalījās 9 izglītības iestāžu komandas: Baltinavas v-skola, Dricānu v-skola, Krāslavas Valsts ģimnāzija, divas komandas no Nautrēnu v-skolas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Tilžas v-skola, Viļānu v-skola un Viļānu Mūzikas un mākslas skola.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

15.04.2019. S.Birule.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 2019.gada 10.aprīļa līdz 2019.gada 11.aprīlim norisinājās ģeogrāfijas valsts 36.olimpiāde. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

15.04.2019. S.Birule.
Ķīmijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 2019.gada 26.marta līdz 2019.gada 28.martam notika ķīmijas valsts 60.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

15.04.2019. S.Birule.
Fizikas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Zinātņu mājā no 2019.gada 4.aprīļa līdz 2019.gada 5.aprīlim notika fizikas valsts 69.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

15.04.2019. S.Birule.
Latvijai pirmā sudraba medaļa Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē EGMO

No 7. līdz 13. aprīlim Kijevā notika Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde. Olimpiādē piedalījās skolnieces no 36 Eiropas un 14 ne-Eiropas valstīm. Katrā komandā 4 dalībnieces un 2 vadītāji.
Latviju pārstāvēja:
Anete Valnere – Rīgas Valsts 1 ģimnāzijas 12. klase;
Leonora Fiļa – Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase;
Elizaveta Gavrilova – Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klase;
Sandra Siliņa – Cēsu Valsts ģimnāzijas 11. klase;
Komandas vadītāja vietniece – Dace Andžāne; komandas vadītājs – Juris Škuškovniks.
Anete Valnere ieguva sudraba godalgu, Leonora Fiļa – atzinību un Elizaveta Gavrilova – atzinību. Anete uzrādīja līdz šim labāko Latvijas rezultātu un individuāli ieguva 14. vietu starp 142 dalībniecēm no Eiropas valstīm. Tā ir arī pirmā sudraba godalga, kuru izcīnījusi Latvijas komanda šajās sacensībās. Komandu kopvērtējumā Latvijai 56 punkti, kas ir Latvijas komandas vēsturiski labākais sasniegums. Paldies meiteņu skolotājām – Karmenai Liepiņai, Dacei Andžānei, Inesei Lagzdai, Agritai Bartušēvicai.
Sasniegumu pamatā ir meiteņu ilgstošs, regulārs un mērķtiecīgs darbs. Pieredze iegūta gan strādājot individuāli, gan skolās, gan vasaras un ziemas treniņnodarbībās, gan LU Neklātienes matemātikas skolas organizētajās sacensībās un lekcijās, gan piedaloties Valsts olimpiāžu dažādos posmos.
Dalība Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē EGMO notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.

09.04.2019. S.Birule. Precizēts 10.04.2019 un 11.04.2019.
8.muzikas olimpiādes rezultāti

2019.gada 3.aprīlī, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika jau astotā mūzikas olimpiāde, kurā piedalījās muzikāli talantīgi skolēni vecumā no 12 līdz 19 gadiem. Dalībnieki mērojās zināšanām mūzikas teorijas un vēstures jomā, dziedāja latviešu tautas dziesmu un izpildīja savu orģinālkompozīciju. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi ir rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes; attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai, izvēloties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus; paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu un radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas. Mūzikas olimpiādē piedalās vispārizglītojošo skolu 5.–12.klašu skolēni divās vecuma grupās: jaunākā grupa 12–15 gadi un vecākā grupa 16–19 gadi. Latvijas
Mūzikas olimpiādi organizē VISC sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

09.04.2019. S.Birule.
20.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes (koka un metāla tehnoloģijas) uzaicināto dalībnieku saraksts

20.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Pasakas – Ziedu pasakas” (koka un metāla tehnoloģijas) notiks 2019.gada 17.aprīlī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, Jūrmalas gatvē 96, Rīgā.
Olimpiādi organizē Rīgas Mākslas un mediju tehnikums sadarbībā ar Latvijas Mājturības pedagogu biedrību, VISC, Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, SIA Profline. 
>> Uzaicināto saraksts

05.04.2019. S.Birule.
Latviešu valodas 8.-9.klašu valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 22.martā notika latviešu valodas 8.-9.klašu valsts 45.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

26.03.2019. S.Birule.
Vēstures valsts olimpiādes 9.klašu rezultāti

2019.gada 25.martā Rīgas Teikas vidusskolā notika Vēstures valsts 25.olimpiāde 9.klašu skolēniem. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2.posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1029 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 73 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

26.03.2019. S.Birule.
Latviešu valodas valsts 45.olimpiādes laureātu apbalvošana

Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2019.gada 18.aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā Visvalža ielā 4a 401.telpā, plkst.10:00.
Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi

22.03.2019. Ļ.Jakovele.
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32.atklātās olimpiādes rezultāti

2019.gada 15.martā Rīgas 40.vidusskolā notika krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32.atklātās olimpiādes 3.posms, kurā piedalījās 157 dalībnieki no 8.-12.klasēm. Olimpiādi organizēja Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija ar VISC informatīvo atbalstu. Olimpiādes rīcības komisija pateicas visiem olimpiādes norises koordinatoriem reģionālajā un valsts līmenī, kā arī Rīgas 40.vidusskolas administrācijai par atbalstu olimpiādes valsts posma nodrošināšanā. Olimpiādes žūrijas komisija publicē olimpiādes 3.posma rezultātus un aicina olimpiādes uzvarētājus: 1.-3.vietu un atzinību ieguvējus, kā arī viņu skolotājus uz apbalvošanas pasākumu, kurš notiks š.g. 6.aprīlī plkst. 12.00 Rīgā, Marijas ielā 7, 4.stāvā, konferenczālē.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

20.03.2019. S.Birule.
15.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 2.posma rezultāti

15.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes „Mēs –Latvijas nākotnei” tekstila tehnoloģijās 3.posms norisināsies 2019.gada 17.aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Imantas 7. līnijā 1. 
>> 2.posma rezultāti

20.03.2019. S.Birule.
Uzaicināto dalībnieku saraksts uz 6.atklātās mājsaimniecības olimpiādes 3.posmu

Mājsaimniecības žūrijas komisija saņēma 17 darbus, tos izvērtēja un visus 17 dalībniekus uzaicina uz 3.posmu.
6.atklātās mājsaimniecības olimpiādes 3.posms norisināsies 2019. gada 17. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Imantas 7.līnijā 1. 
>> Uzaicināto saraksts

15.03.2019. S.Birule.
Latviešu valodas 11.-12.klašu valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 1.martā notika latviešu valodas 11.-12.klašu valsts 45.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

14.03.2019. S.Birule.
Matemātikas valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā 2019. gada 6. un 7. martā notika matemātikas valsts 69.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

14.03.2019. S.Birule.
Informātikas (programmēšanas) valsts olimpiādes rezultāti

Majoru vidusskolā un Pumpuru vidusskolā 2019.gada no 27. līdz 28.februārim notika Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

14.03.2019. S.Birule.
Olimpiāžu laureātu apbalvošana

Filozofijas valsts 5.olimpiādes, Ekonomikas valsts 20. olimpiādes un Vēstures valsts 25.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2019. gada 17.aprīlī plkst. 10.30 Latvijas Univeritātes Lielajā aulā, kas atrodas Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
Angļu valodas valsts 48.olimpiādes, Franču valodas valsts 49.olimpiādes un Vācu valodas valsts 49.olimpiādes  laureātu apbalvošana notiks 2019. gada 24.aprīlī plkst. 10.30 Latvijas Univeritātes Lielajā aulā, kas atrodas Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.

08.03.2019. S.Birule.
Filozofijas valsts 5.olimpiādes atlases kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Aicinājums Valsts filozofijas olimpiādes I un II vietas ieguvējus piedalīties atlases kārtā, kurā tiks izvēlēti divi dalībnieki dalībai Starptautiskajā filozofijas olimpiādē. Šogad tā notiek Romā no 16. līdz 19. maijam. Atlases kārta notiks Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē (Aspazijas 5) 16. martā plkst. 11:00-14:00 314. telpā. Šajā laikā ir jāuzraksta eseja angļu valodā par vienu no piedāvātajām tēmām. Līdzi var ņemt vienu bilingvālu (piemēram, latviešu-angļu) un vienu angļu skaidrojošo vārdnīcu grāmatas veidā (proti, ne elektronisku).
>> Uzaicināto saraksts

07.03.2019. Ļ.Jakovele.
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32.atklātās olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Krievu valodas un literatūras 32.atkātās olimpiādes 3.posms notiks 2019.gada 15.martā Rīgas 40.vidusskolā, Rīgā, Tērbatas ielā 15/17. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00. Olimpiādes atklāšana plkst.10.45. Olimpiādes plānotais norises laiks līdz plkst. 14.30. Atgādinām, ka olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Dalībniekiem ir paredzētas pusdienas par 1,80 EUR. Lūdzam līdz 12.martam pieteikt pusdienām skolēnu skaitu, rakstot: irina.kozlovalapryal@gmail.com ar nosaukumu PUSDIENAS. Izmēģinājuma diskusija notiks 11.martā plkst. 13.00 Rīgas 40.vidusskolas telpās.
>> Uzaicināto saraksts

06.03.2019. S.Birule.
Ekonomikas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 5.martā notika Ekonomikas valsts 20.olimpiādes trešais posms. Novadu, pilsētu un novada apvienību, otrā posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 1023 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 75 skolēni.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

27.02.2019. S.Birule. Precizēts 01.04.2019.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ģeogrāfijas valsts 36. olimpiāde notiks 2019. gada 10.-11.aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Darbam nepieciešams: pildspalva, zīmulis, lineāls (līdz 30 cm), kalkulators (neder mobilais telefons), krāsu zīmuļi. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Darba kārtība
>> Uzaicināto saraksts

27.02.2019. S.Birule.
Filozofijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 13. februārī notika filozofijas valsts 5. olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 155 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 56 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

25.02.2019. S.Birule.
Vācu valodas valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2019. gada 22. februārī notika vācu valodas valsts 49. olimpiādes II kārta 10.-12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 320 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 64 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

22.02.2019. S.Birule.
Vēstures valsts olimpiādes 10.-12.klašu rezultāti

2019. gada 19. februārī Rīgas Franču licejā notika Vēstures valsts 25. olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2. posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1016 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 67 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

22.02.2019. S.Birule.
Bioloģijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 2019. gada 23. janvāra līdz 2019. gada 25. janvārim notika Bioloģijas valsts 41. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

21.02.2019. S.Birule. Papildināts 26.02.2019.
Matemātikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Matemātikas valsts 69. olimpiāde notiks 2019.gada 6.-7.martā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8, Rīgā. Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 otrā stāva zālē. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002 .
>> Uzaicināto saraksts
>> Olimpiādes norise

21.02.2019. S.Birule. Precizēts 25.02.2019.
Franču valodas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 9. februārī notika franču valodas valsts 49. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

15.02.2019. S.Birule.
Angļu valodas 10.-12.klašu valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 8.februārī notika angļu valodas 10.-12.klašu valsts 48.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

14.02.2019. S.Birule. Precizēts 13.03.2019., 18.03.2019. un 19.03.2019.
Ķīmijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ķīmijas valsts olimpiāde notiks no 2019.gada 26.marta līdz 28.martam Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Olimpiādes norises kārtība tiks publicēta tuvākajā laikā. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Darba kārtība
>> Uzaicināto saraksts

14.02.2019. S.Birule. Precizēts 27.02.2019.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 11.-12.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts

Latviešu valodas un literatūras valsts 45.olimpiādes 11.-12.klasēm trešais posms notiks 2019.gada 1.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Savukārt skolēnu pedagogiem tiek piedāvāta lekcija Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē plkst.11:00, kuru lasīs profesors Ojārs Lāms, lekcijas tēma "Rasols vai rosols. Gastrolingvistika un gastropoētika kultūras vēsturei".
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

11.02.2019. S.Birule. Precizēts 21.02.2019. un 25.02.2019.
Ekonomikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ekonomikas valsts 20. olimpiādes trešais posms notiks 2019.gada 5.martā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv. 5. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00 līdz plkst.10:30. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts
>> Olimpiādes norise

11.02.2019. S.Birule.
Vācu valodas valsts olimpiādes 10.-12.klašu I kārtas rezultāti un uzaicinātie uz II kārtu

Vācu valodas valsts 49.olimpiādes trešā posma II kārta notiks 2019.gada 22.februārī Rīgā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21a. Sabiedriskais transports: 7., 9. un 25.trolejbuss un 4., 21., 38. un 39.autobuss līdz pieturai "Āgenskalna iela". Ieeja skolā no sētas puses. Reģistrācija no plkst.9.30, olimpiādes atklāšana plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-15.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. 
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Rezultāti un uzaicināto saraksts

31.01.2019. Ļ.Jakovele.
Notiks krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32.atklātā olimpiāde

Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija ar Valsts izglītības satura centra informatīvo atbalstu organizē Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32.atklāto olimpiādi.
Olimpiādes 2.posms notiks š.g. 22.februārī atsevišķās Latvijas pašvaldībās, 3.posms – 15.martā Rīgas 40.vidusskolā.
Olimpiādes kontaktpersona ir Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācijas prezidente Irina Kozlova: irina.kozlovaLAPRYAL@gmail.com, mob.+371 29475670.
>> Vairāk informācijas olimpiādes kārtībā

28.01.2019. S.Birule. Precizēts 27.02.2019.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 8.-9.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts

Latviešu valodas un literatūras valsts 45.olimpiādes 8.-9.klasēm trešais posms notiks 2019.gada 22.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Savukārt skolēnu pedagogiem tiek piedāvāta lekcija Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē plkst.11:00, kuru lasīs profesors Ojārs Lāms, lekcijas tēma "Mūžīgais Sprīdītis. Mūsdienu latviešu migrācijas literatūra". Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

28.01.2019. S.Birule.
Vēstures valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Vēstures valsts 25.olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem notiks 2019.gada 19.februārī Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.55. Olimpiādes norise no plkst.11.00 līdz 15.00. 
Vēstures valsts 25.olimpiāde 9.klašu skolēniem notiks 2019.gada 25.martā Rīgas Teikas vidusskolā, Aizkraukles ielā 14, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.55. Olimpiādes norise no plkst.11.00 līdz 15.00.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

24.01.2019. S.Birule. Precizēts 29.03.2019.
Fizikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Fizikas valsts 69.olimpiādes trešais posms notiks 2019.gada 4.-5.aprīlī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Darba kārtība
>> Uzaicināto saraksts

21.01.2019. S.Birule.
Filozofijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Filozofijas valsts 5.olimpiāde notiks 2019. gada 13. februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5. Reģistrācija no plkst.10:00 līdz 10:25, olimpiādes norise no plkst. 10:30. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 32 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

18.01.2019. S.Birule.
Informātikas (programmēšanas) valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiāde notiks klātienē pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2019. gada 27. un 28.februārī Jūrmalā, Majoru vidusskolā un Pumpuru vidusskolā, izmantojot testēšanas sistēmu. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

14.01.2019. S.Birule.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas 15.vidusskolā 2019.gada 10.janvārī notika Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 35.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

02.01.2019. S.Birule.
Franču valodas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Franču valodas valsts 48.olimpiādes trešais posms notiks 2019.gada 9.februārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30. Olimpiādes atklāšana plkst.10.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002 .
>> Uzaicināto saraksts

2018.gads

17.12.2018. S.Birule.
Angļu valodas valsts olimpiādes 10.-12.klašu I kārtas rezultāti un uzaicinātie uz II kārtu

Angļu valodas valsts 48.olimpiādes trešā posma II kārta notiks 2019. gada 8. februārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Reģistrācija no plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-14.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002 .
>> Uzaicināto saraksts

07.12.2018. S.Birule. Papildināts 17.01.2019.
Bioloģijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Bioloģijas valsts 41.olimpiāde notiks 2018.gada no 23. līdz 25.janvārim (no trešdienas līdz piektdienai) Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalns, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Reģistrācija no plkst. 9:00 līdz 10:30 pirmā stāva foajē. Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 auditorijā "Magnum" (106 telpa). Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Uz olimpiādi ieteicams līdzi paņemt kalkulatoru, pildspalvu, vismaz divu krāsu zīmuļus, lineālu, dzēšgumiju un savu krūzīti, ja dalībnieks vēlēsies padzerties. Jautājumus par valsts bioloģijas olimpiādes saturu un norisi iespējams uzdot bioloģijas olimpiādes tīmekļa vietnē skolas.lu.lv. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts
>> Olimpiādes darba kārtība

03.12.2018. S.Birule.
Filozofijas valsts 5.olimpiādes programma

Ieteicamā literatūra paredzēta olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts. Filozofijas valsts 5.olimpiādes tēma ir "sabiedrība un vērtības".
>> Programma

03.12.2018. S.Birule.
Vācu valodas valsts olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Vācu valodas valsts 49.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2019.gada 26.janvārī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8. Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:50. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 13:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 86 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto saraksts

27.11.2018. S.Birule.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes uzaicinātie uz II kārtu

Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 35.olimpiādes II kārta notiks 2019.gada 10.janvārī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes sākums plkst.10.00. Uz valsts olimpiādes II kārtu uzaicināti dalībnieki, kuri olimpiādes I kārtā ieguvuši vismaz 18 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto saraksts

13.11.2018. S.Birule.
Vēstures valsts 25.olimpiādes programma

Programmā piedāvātie vēstures avotu krājumi un literatūra paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts. Olimpiādes rīcības komisija negarantē, ka uzdevumos iekļautie avoti tiks ņemti tieši no šīm krātuvēm. Šeit norādīto uzziņas avotu uzdevums ir palīdzēt izprast laikmetu kopumā un iedziļināties tā atsevišķos aspektos.
>> Programma

12.11.2018. S.Birule.
Angļu valodas valsts olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Angļu valodas valsts 48.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2018. gada 7. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:50. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 13:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 58 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

30.10.2018. S.Birule. Precizēts 05.11.2018.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts 35.olimpiādes I kārtas uzaicinātie dalībnieki

Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 35.olimpiādes I kārta notiks 2018.gada 22.novembrī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes sākums plkst.10.00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši vismaz 33 punktus novada, pilsētas (novadu apvienību) olimpiādē, kurā kopumā piedalījās 537 skolēni. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

23.10.2018. S.Birule.
Vēstures valsts 25.olimpiādes aktualitātes

Šogad pirmo reizi olimpiādes 2. posms – novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde gan pamatskolas, gan vidusskolas klašu skolēniem notiks pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2019. gada 11. janvārī plkst.10:00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Būtiska izmaiņa šogad ir arī olimpiādes dalībnieku klases piederības ierobežojuma atcelšana, t.i., olimpiādē var piedalīties ikviens skolēns, neatkarīgi no tā, kurā klasē viņš šogad mācās; visi dalībnieki tiek vērtēti tikai divos līmeņos – pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī.
>> Lasīt vairāk

25.09.2018. S.Birule.
Mācību priekšmetu starptautisko olimpiāžu sezonas noslēgumā Latvijas jaunieši izcīna ilgi gaiditās zelta medaļas

Visi Latvijas ekonomikas izlases dalībnieki 22.septembrī no pirmās Starptautiskās ekonomikas olimpiādes atgriezīsies ar medaļām. Zelta medaļas saņemuši Vairis Stramkalis (Olaines 1.vidusskola), Roberts Pavlovskis (RTU Inženierzinātņu vidusskola) un Alisa Turukova (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs), bet Diāna Paula Upmale (Cēsu Valsts ģimnāzija) un Kārlis Eiduks (Olaines 1.vidusskola) saņēmuši bronzas godalgas.
Pirmā starptautiskā ekonomikas olimpiāde tika gatavota vairākus gadus un tās organizatori Higher School of Economics (Maskava, Krievija) laikā no 14.-21.septembrim bija izstrādājuši trīs olimpiādes kārtas, kurās jaunieši pierādīja savas finanšu lietpratības prasmes, ekonomkas problēmu risinājumu izpratni un komandas sastāvā risināja noteiktu situācijas modeli, lai piedāvātu unikālu un pētnieciski pamatotu biznesa piedāvājumu.
Latvijas vēsturē šī ir pirmā reize, kad jauniešiem ar izcilām ekonomikas zināšanām un prasmēm ir iespēja sacensties starptautiskā līmenī vienlīdzīgi ar tādām izlasēm kā ASV un Krievijas jauniešiem, un olimpiādes rezultāti atspoguļo šo skolēnu pedagogu ilglaicīgu ieguldījumu jauniešu intereses attīstībā par ekonomiku kā mācību priekšmetu.
Latvijas jauniešu dalība pasākumā tiek īstenota projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.

11.09.2018. S.Birule.
Visi četri Latvijas skolēni izcīna bronzas medaļas Starptautiskajā informātikas olimpiādē

Pēc 8 gadu pārtraukuma mūsu starptautiskās informātikas olimpiādes dalībnieki - Iļja Čaikovskis (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola PREMJERS), Eduards Gaņkins (Rīgas 88. vidusskola), Renāts Jurševskis (Cēsu Valsts ģimnāzija) un Roberts Leonārs Svarinskis (Jūrmalas Valsts ģimnāzija) visi ieguvuši un no Japānas mājās pārveduši bronzas godalgas. Kopumā 30.starptautiskajā informātikas olimpiādē Tsukubā (Japānā) piedalījās 335 dalībnieki no 87 valstīm. Tika piešķirtas 29 zelta, 55 sudraba un 83 bronzas medaļas.
Latvijas izlasi Tsukubā vadīja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Mārtiņš Opmanis un “Palantir Technologies” programmētājs Eduards Kaļiņičenko.
Latvijas skolēnu dalību Starptautiskajā informātikas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002).  Latvijas komandu atbalsta Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un SIA “Progmeistars”.

07.08.2018. S.Birule.
Latvijas skolēni ar panākumiem startējuši Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Kvebekā

Visi Latvijas ģeogrāfijas izlases dalībnieki no Starptautiskās olimpiādes Kvebekā pārvedīs pa medaļai - sudraba medaļas saņēmuši Mārtiņš Robežnieks (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija), Iļja Belovolovs (Rīgas 92.vidusskola) un Rūdolfs Golubovs (Ziemeļvalstu ģimnāzija), bet bronzu kolekcijai pievienoja Miks Bleija (Ropažu vidusskola)! 31.jūlijā izlase ieradās Kanādas pilsētā Kvebekā, lai piedalītos 15.starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, kura pirmo reizi norisinājās Ziemeļamerikā. Septiņu dienu laikā ģeogrāfi pildīja gan problēmuzdevumus, gan viesojās Baie Saint Paul pilsētiņā, kurā tika organizēti lauka darbi – kartēšana, pilsētiņas un apkārtnes ainavas izpēte. Ekskursijās tika aplūkota Kvebekas pilsēta un Žaka Kartjēra nacionālais parks. Olimpiādes noslēgums un zelta medaļu pasniegšana norisinājās Starptautiskās ģeogrāfijas savienības atklāšanas ceremonijā. Par olimpiādes individuāli labākā rezultāta īpašnieku kļuva Alens Kospanovs no Krievijas, bet labāko punktu skaitu sakrāja Rumānijas izlase. Latvijas dalībnieki, līdzīgi kā pērn, pasaulē sasniedza astoto labāko punktu skaitu.
Latvijas izlasi Kvebekā vadīja E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas prezidents Uldis Klepers un Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas vadītājs Gatis Kampernovs.
Latvijas skolēnu dalību Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002).

02.08.2018. S.Birule.
Latvijas skolēni izcīna trīs bronzas medaļas Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē

1.augustā no Eiropas jauniešu informātikas olimpiādes ar bronzas medaļām atgriezušies trīs  skolēni no Latvijas - Artis Vijups (Salaspils 1.vidusskola), Ansis Gustavs Andersons (Druvas vidusskola) un Matīss Kristiņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija). EJOI olimpiādē Latvijas komandu pārstāvēja arī Adriāns Piliksers no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas. Šī bija otrā Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde, un šogad tā norisinājās Innopolisā, Krievijā. Olimpiādē, kura norisinājās no 26. jūlija, piedalījās 80 skolēni no 23 valstīm. Lai sagatavotos šai olimpiādei, jaunieši papildus apmeklēja programmēšanas nodarbības Pirmajā programmēšanas skolā.
“Pirmajā sacensību dienā četru stundu laikā bija jāatrisina trīs sarežģīti uzdevumi, kuros bija jāizmanto dinamiskās programmēšanas principi. Nevienam no 80 sacensību dalībniekiem neizdevās iegūt maksimālo punktu skaitu, kas ir 300. 11 dalībnieki neieguva nevienu punktu, tomēr to starpā nebija mūsu puišu, kuri visi pirmajā dienā spēja daļēji atrisināt vismaz divus uzdevumus. Pēc dienas pārtraukuma sacensības atsākās, un šoreiz četru stundu laikā bija jāatrisina trīs uzdevumi. Lai iegūtu maksimālo punktu skaitu, risinājumos bija jāizmanto grafi. Šajā dienā mūsējiem veicās vēl labāk. Kopvērtējumā mūsu trīs laureātu rezultāti ir labāki par šīs olimpiādes dalībnieku vidējo rezultātu, par ko liecina arī izcīnītās bronzas medaļas. “, par olimpiādes norisi stāsta Latvijas komandas vadītājs Raivis Ieviņš.
Jau septembrī Japānā norisināsies Pasaules Informātikas olimpiāde, kurā piedalīsies četri talantīgākie Latvijas vidusskolēni. Latvijas informātikas olimpiādes norise tiek finansēta ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros. Latvijas informātikas olimpiādes komandu atbalsta LIKTA kopā ar galvenajiem partneriem "Accenture Latvia" un "Exigen Services Latvia".

02.08.2018. S.Birule.
Latvijas skolēni Starptautiskajā fizikas olimpiādē izcīna trīs bronzas medaļas

Latvijas vidusskolēnu izlase ar 87 pasaules valstu konkurencē izcīnītām trīs bronzas medaļām un vienu atzinību atgriezusies mājās no 49.starptautiskās fizikas olimpiādes, kas no 21. līdz 29.jūlijam notika Lisabonā, Portugālē. Bronzas godalgas olimpiādē izcīnījuši Jānis Hūns (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Vilhelms Cinis un Ingvars Vitenburgs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija). Savukārt Mārtiņš Klevs no Aizkraukles novada vidusskolas ieguvis atzinību. Latviju olimpiādē pārstāvēja arī Olivers Prānis no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas.
"Olimpiāde, kurā šogad piedalījās 396 skolēni, norisinājās divās daļās, un katrā no tām skolēni intensīvi strādāja piecas stundas bez pārtraukuma. Eksperimentālajā daļā tika pētīta elastīgo materiālu tecēšana un iegūtas papīra tranzistoru raksturlīknes, savukārt teorijas uzdevumi bija veltīti gravitācijas viļņiem, neitrīno daļiņām un dzīvo augu fizikālajiem modeļiem," skaidro komandas vadītājs Vjačeslavs Kaščejevs.
Jaunos fizikas talantus gatavošanās procesā un olimpiādes norises laikā apmācīja un atbalstīja divi mentori – Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) asociētais profesors Vjačeslavs Kaščejevs un LU FMOF docents Ģirts Barinovs. No Latvijas kā novērotāja olimpiādē piedalījās arī Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas viceprezidente Inese Dudareva. Viņa stāsta: "Mans un mentoru uzdevums bija piedalīties uzdevumu veidošanā, pārtulkot tos latviešu valodā, kā arī iedziļināties mūsu skolēnu darbos un aizstāvēt to vērtējumus."
Latvijas dalību skolēnu Starptautiskajā fizikas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002), bet komandas sagatavošanu un vadīšanu nodrošināja LU FMOF.

02.08.2018. S.Birule.
Latvijas skolēni gūst panākumus Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē

No 19. līdz 29.jūlijam notika Starptautiskā Ķīmijas olimpiāde, kuru kopīgi organizēja Čehija un Slovākija. Šī bija 50.jubilejas olimpiāde, līdz ar to tā tika organizēta krietni grandiozāka nekā parasti. Olimpiāde sākās Bratislavā, kur notika atklāšanas ceremonija, kā arī tika aizvadītas praktisko un teorētisko uzdevumu risināšanas kārtas. Pēc teorētiskās kārtas notika pārbrauciens un olimpiāde turpinājās Prāgā. Praktiskajā kārtā skolēni veica oksidēšanas reakciju, pētīja luminiscējošas reakcijas ātrumu un testēja jonu saturu dažādos Slovāku minerālūdeņos. Teorētiskajā kārtā skolēniem bija jāizdomā sintēze medikamentiem, kurus atklāja Čehoslovāku zinātnieki un dabasvielām, kuras sastopamas čehu un slovāku sēnēs. Par spīti tam, ka olimpiādi organizēja divas valstis, olimpiādes process noritēja ļoti gludi un bez sarežģījumiem.
Latvijas izlasi šajā olimpiādē pārstāvēja Anna Marija Sumrova (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija), Gustavs Jānis Mežciems (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija), Olavs Rāciņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija) un Māris Koniševs (Daugavpils Valsts ģimnāzija). Komanda kopumā dabūja vienu bronzas un trīs sudraba medaļas. Anna Marija Sumrova saņēma bronzas medaļu, taču Gustavs Jānis Mežciems, Olavs Rāciņš un Māris Koniševs - katrs pa sudraba medaļai. Komandu uz olimpiādi pavadīja un uzdevumus tulkoja Organiskās Sintēzes institūta zinātniskais asistents Jānis Briška un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes 3.kursa students Nauris Narvaišs. Paldies visiem skolotājiem, kuri piedalījās skolēnu gatavošanās procesā.
Dalība Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.

25.07.2018. S.Birule.
Latvijas komanda atgriežas ar apbalvojumiem no 29.Starptautiskās bioloģijas olimpiādes

No 15. līdz 22.jūlijam Teherānā, Irānā noritēja 29. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde, kurā piedalījās arī Latvijas komanda. Latviju pārstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas absolvents Ernests Tomass Auziņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieki Anitra Zīle un Staņislavs Kurašs, un Ventspils 1.ģimnāzijas absolvents Artūrs Sokolovskis. Par medaļām cīnījās 261 skolēni no 67 valstīm. Kopvērtējumā Artūrs Sokolovkis ieguva sudraba, Ernests Tomass Auziņš un Staņislavs Kurašs bronzas medaļas, bet Anitra Zīle - atzinību.
Sacensības organizēja Irānas Izglītības ministrija sadarbība ar Teherānas un Tarbiat Modares universitātēm. Nedēļas laikā olimpiādes dalībnieki mērojās ar zināšanām un prasmēm bioloģijā, veicot laboratorijas darbus un risinot teorētiskos uzdevumus. Latvijas skolēnus olimpiādē pavadīja trīs žūrijas locekļi, kuru uzdevums bija tulkot darbus latviešu valodā, piedalīties uzdevumu apspriešanā un aizstāvēt Latvijas komandas intereses. Latvijas žūrijā ietilpa delegācijas vadītājs Jānis Liepiņš (Latvijas Universitāte), Gunda Zvīgule-Neidere (Rīgas Stradiņu Universitāte) un Katrīna Daila Neiburga (Latvijas Universitāte).
Starptautiskā bioloģijas olimpiāde (IBO) notiek kopš 1990. gada, IBO piedalās skolēni, kuri ir savu nacionālo bioloģijas olimpiāžu uzvarētāji. Latvija piedalās šajās sacensībās kopš 1995. gada, savukārt 2002. gadā IBO norisinājās Latvijā. Nākamgad IBO notiks 14.–21. jūlijam Segedā, Ungārijā (http://www.ibo2019.org).
Dalība Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.
>> Lasīt vairāk

17.07.2018. S.Birule.
Latvijas skolēni iegūst divas atzinības 59.Starptautiskajā matemātikas olimpiādē

No 4. līdz 14. jūlijam Rumānijas otrajā lielākājā pilsētā Klužā Napokā notika 59.Starptautiskā matemātikas olimpiāde. Latvijas izlase piedalījās 6 skolēnu un divu vadītāju sastāvā: Maksims Pogumirskis, Anete Valnere, Ēriks Vilunas, Ingus Smotrovs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Artems Ubaidullaevs (RTU Inženierzinātņu vidusskola) un Rūta Ozoliņa (Valmieras Valsts ģimnāzija), vadītājs – Filps Jeļisējevs, vadītāja vietnieks – Juris Škuškovniks.
Latvijas komanda ieguva 2 atzinības – Artems Ubaidullaevs un Maksims Pogumirskis. Rezultāti varēja būt labāki. Iemeslu analīzē, kā galvenie, tika minēti psiholoģiskie faktori: šāda mēroga sacensību pieredzes trūkums un lielā atbildība. Risināšana tika organizēta lielas sporta arēnas vidū, kurā atradās visu 614 olimpiādes dalībnieku darba vietas. Olimpiādes laikā tika nodrošināti vēl nepieredzēti drošības pasākumi. Olimpiādes atklāšanā piedalījās gan Rumānijas prezidents, gan ministri, gan Rumānijas zinātnieki, kā arī Starptautiskās matemātikas olimpiādes vadītāji. Kopējā olimpiādes organizācija tika novērtēta kā tāda, kuru pārspēt tuvākajā laikā nebūs iespējams. Trijiem dalībniekiem šī būs liela pieredze, kuru viņi, veiksmīgi pārvarot atlases kārtas, varēs izmantot nākošajās starptautiskajās olimpiādēs.
Dalība Starptautiskajā matemātikas olimpiādē notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.

25.05.2018. S.Birule.
Skrundas skolēni izcīna 1.vietu atklātajā fizikas olimpiādē "FIZMIX Eksperiments"

Latvenergo koncerna 8. un 9.klašu erudīcijas konkursā “FIZMIX Eksperiments” Skrundas vidusskolas komanda “Venta” valsts mērogā izcīnījusi augsto 1.vietu, balvā saņemot ceļazīmi uz īpašu vasaras nometni. Šogad konkursā startēja rekordliels dalībnieku skaits – 226 komandas no visas Latvijas. Spēcīgākie dalībnieki 12.maijā tikās Rīgā, kur piedalījās arī Latvijā pirmajā fizikas festivālā.
Erudīcijas konkursu “FIZMIX Eksperiments” Latvenergo koncerns rīko jau vairāk nekā 20 gadu garumā ar mērķi jauniešiem saistošā veidā radīt interesi par fiziku, parādīt, kā teorētiskās zināšanas iespējams izmantot praksē, izglītot elektrodrošības jautājumos un mudināt apgūt inženiertehniskās profesijas. Konkursa dalībnieku skaits pēdējos gados ir audzis, un šogad tajā piedalījās vairāk nekā 1000 jauniešu jeb katra ceturtā Latvijas skola, kurā mācās 8. un 9.klašu skolēni.
Vairāk informācijas par visu komandu rezultātiem vietnē https://www.fizmix.lv/eksperiments/jaunums/komandu-rezultati-fizmix-eksperiments-23-sezonas-finala
Festivālu rīkoja AS “Latvenergo”, sadarbībā ar – “Lielvārds”, “Rimi Latvia”, “Dobeles dzirnavnieks”, “Samsung Electronics Baltics”, “Quest Lab”, “Cosmos" ilūziju muzejs, “Graci”, “Sadales tīkls”, “Ilustrētā Zinātne” un “Ilustrētā Vēsture”.

23.05.2018. S.Birule.
Latvijas skolēnu komandas ES Dabaszinātņu olimpiādē ieguvušas sudraba un bronzas medaļas

Ar bronzas un sudraba medaļām sestdien, 5. maijā, no Eiropas Savienības 16. Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) mājās atgriezušās 2 Latvijas skolēnu komandas. Parādot savas zināšanas bioloģijā, ķīmijā un fizikā, spēju darboties praktiski un strādāt komandā, skolēni olimpiādē sacentās ar 50 komandām no 24 Eiropas Savienības valstīm. Olimpiāde no 29. aprīļa līdz 4. maijam notika Ļubļanā, Slovēnijā un tajā piedalās jaunieši vecumā līdz sešpadsmit gadiem.
Latviju olimpiādē pārstāvēja divas komandas A komanda - Olivers Prānis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Henriks Bērmanis (RTU Inženierzinātņu vidusskola), Mārtiņš Dāvis Apsītis, (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) un B komanda - Dāvids Rubens (Rudzātu vidusskola), Andris Aleksandrs Priedītis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Rolands Lopatko (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija).
Vairāk informācijas par olimpiādi var iegūt olimpiādes mājas lapā http://euso.eu/, kā arī šī gada olimpiādes mājas lapā https://www.euso2018.si
Dalība Eiropas Savienības 16. Dabaszinātņu olimpiādē (EUSO) notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.

23.05.2018. S.Birule. Papildināts 07.08.2018.
Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki 2018.gadā

2018.gada jūlijā - septembrī Latvijas skolēni piedalīsies sešās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Šogad piedalās 27 skolēni no Valmieras, Ventspils, Aizkraukles, Daugavpils, Jelgavas, Cēsīm, Jūrmalas un Rīgas:

Olimpiāde, norises vieta, laiks Dalībnieki Skola
59.starptautiskā matemātikas olimpiāde (IMO 2018) Rumānijā, Kluža- Napokā no 2018.gada 3.jūlija līdz 14.jūlijam Rūta Ozoliņa Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece
Maksims Pogumirskis Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolnieks
Ingus Smotrovs Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 9.klases skolnieks
Artjoms Ubaidulajevs RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11.klases skolnieks
Anete Valnere Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolniece
Ēriks Vilunas Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolnieks
29.starptautiskā bioloģijas olimpiāde (IBO 2018) Irānā, Teherānā no 2018.gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam Staņislavs Kurašs Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolnieks 
Anitra Zīle Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolniece 
Ernests Tomass Auziņš RTU inženierzinātņu vidusskolas 12.klases skolnieks 
Artūrs Sokolovskis Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolnieks 
49.starptautiskā fizikas olimpiāde (IPhO 2018) Portugālē, Lisabonā no 2018.gada 21.jūlija līdz 29.jūlijam

Ingvars Vitenburgs

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolnieks

Mārtiņš Klevs

Aizkraukles novada vidusskolas 12.klases skolnieks
Olivers Prānis Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 10.klases skolnieks
Jānis Hūns Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks
Vilhelms Cinis Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 10.klases skolnieks
50.starptautiskā ķīmijas olimpiāde (Icho 2018) Čehijā un Slovākijā, Prāgā un Bratislavā no 2018.gada 19.jūlija līdz 29.jūlijam Anna Marija Sumrova Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolniece 
Māris Koniševs Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks
Olavs Rāciņš Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolnieks
Gustavs Jānis Mežciems Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolnieks
15.starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (IGEO 2018) Kanādā, Kvebekā no 2018.gada 31.jūlijam līdz 6.augustam Iļja Belovolovs Rīgas 92.vidusskolas 12.klases skolnieks
Mārtiņš Robežnieks Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12.klases skolnieks
Miks Bleija Ropažu vidusskolas 12.klases skolnieks
Rūdolfs Golubovs  Ziemeļvalstu ģimnāzijas 11.klases skolnieks
30.starptautiskajā informātikas olimpiādē (IOI 2018) Japānā, Tsukubā no 2018.gada 1.septembra līdz 8.septembrim Iļja Čaikovskis  Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskolas PREMJERS 11.klases skolnieks
Eduards Gaņkins Rīgas 88.vidusskolas 11.klases skolnieks
Renāts Jurševskis Cēsu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks
Roberts Leonārs Svarinskis Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks
1.starptautiskā ekonomikas olimpiāde, Maskavā, Krievijā no 2018.gada 14.septembra līdz 22.septembrim Roberts Pavlovskis RTU Inženierzinātņu vidusskolas 12.klases skolnieks
Vairis Stramkalis Olaines 1.vidusskolas 12.klases skolnieks
Alisa Turukova Daugavpils krievu vidusskolas- liceja 11.klases skolniece
Diāna Paula Upmale Cēsu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolniece
Kārlis Eiduks Olaines 1.vidusskolas 12.klases skolnieks

10.05.2018. S.Birule.
18.atklātās latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādes rezultāti

21.aprīlī jau astoņpadsmito gadu Rēzeknes 1.Valsts ģimnāzijā, kas vēsturiski ir saistīta ar skolu pirmsākumiem Latgalē, notika 18.atklātā olimpiāde latgaliešu rakstu valodā un kultūrvēsturē.
Olimpiādē piedalījās 7 izglītības iestāžu komandas: Baltinavas v-skola, Dricānu v-skola, Krāslavas Valsts ģimnāzija, divas komandas no Nautrēnu v-skolas, Rēzeknes tehnikums, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Tilžas v-skola.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

08.05.2018. S.Birule.
Latvijas skolēni izcīna trīs bronzas medaļas Baltijas informātikas olimpiādē

No 27.aprīļa līdz 1.maijam Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā norisinājās Baltijas informātikas olimpiāde. Piedaloties 60 skolēniem no 10 valstīm, mūsu komandas dalībnieki izcīnīja trīs bronzas medaļas. Bronzas medaļas ieguva Eduards Gaņkins (Rīgas 88.vidusskola), Iļja Čaikovskis (informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola "PREMJERS") un Roberts Leonārs Svarinskis (Jūrmalas Valsts ģimnāzija). Savukārt pavisam nedaudz līdz medaļām šogad pietrūka pārējiem komandas locekļiem – Jegoram Baļzinam (Rīgas 10.vidusskola), Renātam Jurševskim (Cēsu Valsts ģimnāzija) un Vladimiram Ščigoļevam (Rīgas Klasiskā ģimnāzija). Olimpiādes uzdevumu risināšana notika divas dienas, katrā no tām jauniešiem piecu stundu laikā bija jāatrisina organizatoru sagatavotie uzdevumi. Sacensībās programmētāji varēja izmantot piecas programmēšanas valodas: C++, Java, Pascal un Python. Pagājušajā gadā Baltijas informātikas Latvijas skolēni izcīnīja pilnu medaļu komplektu. Šīs sacensības notiek katru gadu kopš 1995. gada. Iniciatīva sākās kā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas projekts, un sākotnēji olimpiādēs piedalījās tikai šo trīs valstu dalībnieki.
>> Lasīt vairāk

08.05.2018. S.Birule.
Angļu valodas valsts olimpiādes laureātu apbalvošana

Angļu valodas valsts 47.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 15.maijā plkst. 12.00, Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4 (1.telpā), Rīgā. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī uzvarētāju pedagogi.

26.04.2018. S.Birule.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 2018.gada 12.aprīļa līdz 2018.gada 13.aprīlim norisinājās ģeogrāfijas valsts 35.olimpiāde. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

18.04.2018. S.Birule.
Latvijai bronzas medaļa Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē EGMO

No 9. līdz 15.aprīlim Florencē norisinājās Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde EGMO. Olimpiādes mērķis ir mazināt nevienlīdzību, kāda veidojas starp zēnu un meiteņu rezultātiem starptautiskajās matemātikas olimpiādēs, kā arī piesaistīt matemātikai kā zinātnei un matemātikas mācīšanai augstākajā līmenī vairāk jaunu un talantīgu sieviešu. EGMO uzdevumu līmenis atsevišķos gados tiek vērtēts pat kā grūtāks par starptautiskās skolnieku matemātikas olimpiādes IMO uzdevumu līmeni. Latvijai līdz šim iepriekšējās sešās EGMO olimpiādēs bija izdevies izcīnīt divas bronzas medaļas: Agnesei Ķerubiņai 2012. gadā un Alisei Ellai Pretkalniņai 2014. gadā un trīs atzinības – Evai Brazēvičai 2013. gadā, Agnesei Upītei un Ievai Pakalnai 2017.gadā.
Šogad Florencē Latvijas komanda startēja ļoti veiksmīgi. Visas dalībnieces saņēma godalgas – Agnese Upīte, Estere Šverna, Rūta Ozoliņa izcīnīja atzinības, bet Anete Valnere – bronzas godalgu. Turklāt divas atzinības ir saņemtas ar ļoti augstvērtīgiem rezultātiem, kas pēc būtības ir līdzvērtīgi bronzas godalgu līmenim – diviem pilnībā atrisinātiem uzdevumiem. Īpaši jātzīmē Anetes rezultāts, jo pirmo reizi bronzas godalgu saņem 11. klases skolniece.
Komandu vērtējumā Latvija ierindojās 19. vietā starp Eiropas valstīm un 30. vietā neoficiālajā pasaules kopvērtējumā. Izdevās apsteigt tādas Eiropas lielvalstis izglītības jomā kā Somija, Norvēģija, Austrija, Spānija, Beļģija un Vācija, kuras šogad startēja mazāk veiksmīgi. Komadu gatavoja un pavadīja Juris Škuškovniks un Ilze Ošiņa. Sagatavošanā palīdzēja Pārsla Esmeralda Sietiņa, Daina Škuškovnika, kā arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierzinātņu vidusskolas un Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāji.
Visas komandas vārdā paldies par atbalstu arī Latvijas Universitātes neklātienes matemātikas skolai, Limbažu novada ģimnāzijai, Engures vidusskolai, Fondam “Asni” un Aldim Reimam.
Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādes EGMO rezultāti – https://www.egmo.org/egmos/egmo7/scoreboard/
Latvijas komandas rezultāti – https://www.egmo.org/egmos/egmo7/countries/country9/
Dalība Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē EGMO notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.

18.04.2018. S.Birule.
Vēstures un filozofijas valsts olimpiādes laureātu apbalvošana

Vēstures valsts 24.olimpiādes un Filozofijas valsts 4.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 27.aprīlī Latvijas Kara muzejā, Rīgā, Smilšu ielā 20, plkst.12:00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.

18.04.2018. S.Birule. Precizēts 19.04.2018.
Latviešu valodas valsts 44.olimpiādes laureātu apbalvošana

Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 24.aprīlī Latvijas Rakstnieku savienībā, A.Čaka iela 37-1, Rīgā, plkst.12:00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.

16.04.2018. S.Birule.
Krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādes laureātu apbalvošana

Krievu valodas valsts 22.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 8.maijā plkst. 14.00, Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4 (1. telpā), Rīgā. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī uzvarētāju pedagogi.

16.04.2018. S.Birule.
14.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes "Mēs - Latvijas simtgadei" (tekstila tehnoloģijās) rezultāti

2018. gada 4. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē notika 14. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 6.-7. klasei „Mēs –Latvijas simtgadei” tekstila tehnoloģijās 3. posms. Atklātās olimpiādes 3. posmā piedalījās 52 dalībnieces, kuras olimpiādes laikā radīja grāmatzīmes dizainu un izstrādāja grāmatzīmi tekstila tehnoloģijās, iedvesmojoties no piedāvātajiem latviešu etnogrāfisko priekšmetu attēliem. Pirmo trīs pakāpju, atzinību ieguvēji un skatītāju simpātiju balvu ieguvēji kopā ar saviem pedagogiem tiek aicināti 2018. gada 25. aprīlī plkst. 11.00 uz Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanu Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76, Rīgā .
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

13.04.2018. S.Birule.
Informātikas valsts olimpiādes rezultāti

Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātē 2018.gada no 1.marta līdz 2.martam notika Informātikas (programmēšanas) valsts 31.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

13.04.2018. S.Birule. Precizēts 16.04.2018.
Fizikas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē 2018.gada 5.-6.aprīlī notika fizikas valsts 68.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

12.04.2018. S.Birule.
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana

Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā 2018.gada 4.aprīlī notika Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiāde kokapstrādes tehonoloģijās „Mēs - Latvijas simtgadei”, savukārt Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē 2018. gada 4. aprīlī notika Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiāde tekstila tehnoloģijās un mājsaimniecībā „Mēs - Latvijas simtgadei”. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 25.aprīlī plkst. 11.00, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76, Rīgā. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī uzvarētāju pedagogi .
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

11.04.2018. S.Birule.
Ķīmijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 2018.gada 27.marta līdz 2018.gada 29.martam notika ķīmijas valsts 59.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

11.04.2018. S.Birule.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas 15.vidusskolā 2018.gada 18.janvārī notika Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 34.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

10.04.2018. S.Birule.
Vācu valodas valsts olimpiādes laureātu apbalvošana

Vācu valodas valsts 48.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 18.aprīlī plkst. 14.00, Gētes institūtā, Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas), Rīgā. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī uzvarētāju pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

10.04.2018. S.Birule.
Matemātikas valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā 2018.gada 8. un 9.martā notika matemātikas valsts 68.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

10.04.2018. S.Birule.
Bioloģijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 2018.gada 24.janvāra līdz 2018.gada 26.janvārim notika bioloģijas valsts 40.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

09.04.2018. S.Birule.
Vēstures 9.klašu valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 26.martā notika vēstures 9.klašu valsts 24.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

06.04.2018. A.Mīļā.
Angļu valodas 10.-12.klašu valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 22.martā notika angļu valodas 10.-12.klašu valsts 47.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

06.04.2018. A.Mīļā.
Latviešu valodas 8.-9.klašu valsts olimpiādes rezultāti

O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā 19.martā notika latviešu valodas 8.-9.klašu valsts 44.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

03.04.2018. A.Mīļā.
Latviešu valodas 11.-12.klašu valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 9.martā notika latviešu valodas 11.-12.klašu valsts 44.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

28.03.2018. A.Mīļā.
Franču valodas valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 3.martā notika franču valodas valsts 48. olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu posma olimpiādē piedalījās 238 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 94 skolēni. Laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 17.aprīlī Valsts izglītības satura centrā, Rīgā, Strūgu ielā 4, plkst. 12.00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

28.03.2018. A.Mīļā.
Krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā 10.martā notika krievu valodas (svešvalodas) valsts 22.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

22.03.2018. A.Mīļā. Precizēts 09.04.2018.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ģeogrāfijas valsts 35.olimpiāde notiks 2018.gada 12.-13.aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Darbam nepieciešams: pildspalva, zīmulis, lineāls (līdz 30 cm), kalkulators (neder mobilais telefons), krāsu zīmuļi, cietā pamatne (dēlītis) - lauku darbiem. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

21.03.2018. A.Mīļā.
Filozofijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 6.martā notika filozofijas valsts 4.olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 155 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 50 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. Skolēni, kuri ieguvuši valsts olimpiādē I, II, III pakāpes Diplomus, aicināti uz atlasi starptautiskajai filozofijas olimpiādei 24.martā plkst.10:00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulv. 5, Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulv. 5, 309. telpā (tikšanās 3. stāvā). Skolēns var ņemt līdzi vienu vārdnīcu. Uzdevums - eseja angļu valodā.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

20.03.2018. A.Mīļā.
Ekonomikas valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 7.martā notika ekonomikas valsts 19.olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu posma olimpiādē tiešsaistē piedalījās 938 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 78 skolēni.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 23.martā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 324.auditorijā plkst.13:00. Pēc apbalvošanas uzvarētājiem tiek piedāvāta ekskursija fakultātē. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi .
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

19.03.2018. S.Spurķe.
Godinās starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un viņu pasniedzējus

Ministru prezidents Māris Kučinskis otrdien, 20. martā, plkst. 10.00 Ministru kabinetā Latvijas izcilākajiem skolēniem un viņu pedagogiem pasniegs Ministru kabineta Diplomus par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. 
Kopumā 2017. gadā augstus sasniegumus matemātikas, informātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas olimpiādēs guvuši 13 mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti. Tāpat pasākumā tiks sveikti olimpiāžu uzvarētāju pasniedzēji par būtisku un profesionālu darbu ar talantīgajiem skolēniem.
Olimpiāžu uzvarētāji un viņu pasniedzēji saņems Ministru kabineta Diplomu un naudas balvu -  kopumā 23 257 eiro apmērā.
Apbalvošanas ceremonijā piedalīsies arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.
Mediju iespējas: foto, video un mediju līdzdalība pasākumā (MP zāle, 3.stāvs). Iekļūšana Ministru kabineta ēkā ar pastāvīgās akreditācijas kartēm. Ja nepieciešama vienreizējā caurlaide, lūgums sūtīt uz e-pastu eduards.ozolins@mk.gov.lv.
Starptautisko olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana Latvijā notiek jau 20. reizi (kopš 1998. gada), kad kopsummā pa šiem gadiem Latvijas skolēni ir atveduši 11 zelta medaļas - informātikā 7,ķīmijā 2, Matemātikā 1 un fizikā 1 zelta medaļu.

15.03.2018. A.Mīļā.
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts (koka, metāla tehnoloģijas)

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiāde tekstila tehnoloģijās un mājsaimniecībā „Mēs - Latvijas simtgadei” notiks 2018.gada 4.aprīlī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, Rīgā, Jūrmalas gatvē 96. Satiksme ar 4., 4.z autobusu, 263.mikroautobusu līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte” vai ar vilcienu līdz stacijai „Zolitūde”. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9:00, olimpiādes sākums plkst.9:30. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

13.03.2018. A.Mīļā.
Fizikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Fizikas valsts 48.olimpiādes trešais posms notiks 2018.gada 5.-6.aprīlī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 25. Olimpiādes atklāšana plkst. 9:40. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

12.03.2018. A.Mīļā.
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiāde tekstila tehnoloģijās un mājsaimniecībā „Mēs - Latvijas simtgadei” notiks 2018. gada 4. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76, Rīgā. Reģistrācija no plkst.8:30 līdz 9:30. Olimpiādes atklāšana no plkst.9:30 līdz 9:50. Olimpiādes norise no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, plānots 40 min. pusdienu pārtraukums. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Savukārt skolēnu pedagogiem tiek organizētas radošās darbnīcas, iepriekš piesakoties www.ppmf.lu.lv
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

08.03.2018. A.Mīļā.
Vācu valodas valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2018.gada 23.februārī notika vācu valodas valsts 48.olimpiādes II kārta 10.-12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 364 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 79 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

06.03.2018. A.Mīļā. Papildināts 12.03.2018.
Ķīmijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ķīmijas valsts olimpiāde notiks no 2018.gada 27. marta līdz 29.martam Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā. Reģistrācija no plkst. 9:30 līdz 10:00, olimpiādes atklāšana plkst. 10:00. Olimpiādes norises kārtība tiks publicēta tuvākajā laikā. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002

06.03.2018. A.Mīļā.
Atklātās lingvistikas olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Atklātās Lingvistikas olimpiādes otrā kārta notiks 2018. gada 24. martā, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:30, olimpiādes atklāšana plkst. 11:30.
>> Uzaicināto saraksts

05.03.2018. A.Mīļā.
Vēstures valsts olimpiādes 12.klašu rezultāti

20.februārī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika vēstures valsts 24.olimpiāde 12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 535 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 55 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

02.03.2018. I.Kozlova.
Diskusija krievu valodas (svešvalodas) 22.valsts olimpiādes trešā posmā uzaicinātajiem dalībniekiem

Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija š.g. 6.martā organizē izmēģinājuma diskusiju krievu valodas (svešvalodas) 22.valsts olimpiādes trešā posmā uzaicinātajiem dalībniekiem. Diskusija notiks Rīgas 40.vidusskolā Tērbates ielā 15/17 aktu zālē plkst. 15.00-16.00. Diskusijas mērķis – iedrošināt olimpiādes dalībniekus, radot priekšstatu par diskusijas norisi un prasmi diskutēt. Dalība diskusijā nav obligāta. Aicinām izvērtēt iespēju piedalīties izmēģinājuma diskusijā

27.02.2018. A.Mīļā.
Angļu valodas valsts olimpiādes 10.-12.klašu I kārtas rezultāti un uzaicinātie uz II kārtu

Angļu valodas valsts 47.olimpiādes trešā posma II kārta notiks 2018.gada 22. martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Reģistrācija no plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-15.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

27.02.2018. A.Mīļā. Precizēts 01.03.2018.
Krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Krievu valodas (svešvalodas) valsts 22.olimpiāde notiks 2018.gada 10.martā Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Rīgā, Grēcinieku ielā 10. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00. Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 aktu zālē. Olimpiādes norises laiks līdz plkst. 13.15. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

27.02.2018. A.Mīļā.
Informātikas (programmēšanas) valsts olimpiādes norises kārtība un uzaicināto dalībnieku saraksts

Informātikas (programmēšanas) valsts 31.olimpiāde notiks klātienē pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2018. gada no 1.marta līdz 2.martam Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātē, izmantojot testēšanas sistēmu. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

26.02.2018. A.Mīļā.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 8.-9.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts

Latviešu valodas un literatūras valsts 44.olimpiādes 8.-9.klasēm trešais posms notiks 2018.gada 19.martā O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā, Skrindu ielā 1, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

23.02.2018. A.Mīļā.
Vēstures valsts olimpiādes 9.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts

Vēstures valsts 24.olimpiāde 9.klasēm notiks 2018.gada 26.martā Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5. Reģistrācija no plkst.9:20 līdz 9:55. Olimpiādes norise no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00. Darba tēma: Latvijas un pasaules vēsture no 19.gadsimta 80.gadiem līdz 20. gadsimta 80.gadiem (līdz Aukstā kara beigām, tās neieskaitot). Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

23.02.2018. A.Mīļā.
Matemātikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Matemātikas valsts 68. olimpiāde notiks 2018.gada 8.-9.martā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8, Rīgā. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.30 otrā stāva zālē. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

23.02.2018. A.Mīļā.
Franču valodas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Franču valodas valsts 48.olimpiādes trešais posms notiks 2018.gada 3.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30. Olimpiādes atklāšana plkst.10.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

16.02.2018. A.Mīļā.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 11.-12.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts

Latviešu valodas un literatūras valsts 44.olimpiādes 11.-12.klasēm trešais posms notiks 2018.gada 9.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Savukārt skolēnu pedagogiem tiek piedāvāta lekcija Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē no plkst.11:30 līdz plkst.13:00, kuru lasīs lektors Mārtiņš Laizāns, lekcijas tēma "Vizuālā dzeja".
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

16.02.2018. A.Mīļā.
Filozofijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Filozofijas valsts 4.olimpiāde notiks 2018.gada 6.martā Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 504.auditorijā. Reģistrācija no plkst.10:00 līdz 10:25, olimpiādes norise no plkst. 10:30. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 29 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

09.02.2018. A.Mīļā.
Vācu valodas valsts olimpiādes 10.-12.klašu I kārtas rezultāti un uzaicinātie uz II kārtu

Vācu valodas valsts 48.olimpiādes trešā posma II kārta notiks 2018.gada 23.februārī Rīgā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21a. Sabiedriskais transports: 7., 9. un 25.trolejbuss un 4., 21., 38. un 39.autobuss līdz pieturai "Āgenskalna iela". Ieeja skolā no sētas puses. Reģistrācija no plkst.9.30, olimpiādes atklāšana plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-15.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

08.02.2018. A.Mīļā. Papildināts 05.03.2018.
Ekonomikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ekonomikas valsts 19. olimpiādes trešais posms notiks 2018.gada 7.martā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv. 5. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00 līdz plkst.10:30. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

31.01.2018. A.Mīļā.
Vēstures valsts olimpiādes 12.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts

Vēstures valsts 24.olimpiāde 12.klasēm notiks 2018.gada 20.februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.55. Olimpiādes norise no plkst.11.00 līdz 15.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

19.01.2018. A.Voitkans.
Par fizikas olimpiādes norisi tiešsaistē

Šogad Bioloģijas un Fizikas tiešsaistes olimpiādes norisi negatīvi ietekmēja ieviestie inovatīvie programmatūras risinājumi un atjaunoto serveru drošības uzstādījumi, kuri neuzrādīja problēmas sistēmas testos, sintētiskajās slodzes simulācijās un normālos darba apstākļos. Problēmas neuzrādījās pie mazāka olimpiāžu dalībnieku skaita, bet bija novērojamas tikai lielajās olimpiādēs, kurās dalībnieku skaits bija lielāks par 2000. Stundas laikā pēc olimpiādes sākuma (plkst. 10:00) izdevās atrast strādājošu servera konfigurāciju, atjaunojot pilnvērtīgu tiešsaistes sistēmas darbu (plkst. 11:10). Skolēniem atvēlētais risināšanas laiks tika pagarināts par 1 stundu un 15 minūtēm, lai nodrošinātu olimpiādes nolikumā paredzētās 3 stundas uzdevumu risināšanai. Mēs turpinām meklēt risinājumus serveru veiktspējas un programmatūras optimizācijas uzlabošanai, kas šobrīd, saistībā ar nesen atklātajām ražotāju tehnikas ievainojamībām, ir aktuāli visā pasaulē.
Olimpiādes organizatori atvainojas skolēniem un skolotājiem par sagādātām neērtībām un satraukumu!

 

2017.gads

19.12.2017. A.Mīļā.
Angļu valodas valsts olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Angļu valodas valsts 47.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2018.gada 9.februārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:50. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 13:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 38 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

12.12.2017. A.Mīļā. Precizēts 13.12.2017. Papildināts 15.01.2018.
Bioloģijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Bioloģijas valsts 40.olimpiāde notiks 2018.gada no 24. līdz 26.janvārim (no trešdienas līdz piektdienai) Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalns, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Reģistrācija no plkst. 9:00 līdz 10:30 pirmā stāva foajē. Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 auditorijā "Magnum" (106 telpa). Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Uz olimpiādi ieteicams līdzi paņemt kalkulatoru, pildspalvu, vismaz divu krāsu zīmuļus, lineālu un dzēšgumiju. Jautājumus par valsts bioloģijas olimpiādes saturu un norisi iespējams uzdot bioloģijas olimpiādes tīmekļa vietnē skolas.lu.lv. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

07.12.2017. A.Mīļā.
Vācu valodas valsts olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Vācu valodas valsts 48.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2018.gada 27.janvārī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8. Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:50. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 13:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 101 punktu. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.

01.12.2017. A.Mīļā.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes I kārtas rezultāti un uzaicinātie uz II kārtu

Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 34.olimpiādes II kārta notiks 2018.gada 18.janvārī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes sākums plkst.10.00. Uz valsts olimpiādes II kārtu uzaicināti dalībnieki, kuri olimpiādes I kārtā ieguvuši vismaz 20 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.

22.11.2017. A.Mīļā.
Latvijas skolēni piedalījās matemātikas komandu olimpiādē "Baltijas ceļš"

No 9. līdz 13.novembrim jau 28.reizi notika starptautiskā komandu olimpiāde matemātikā "Baltijas ceļš". Šogad tā norisinājās skaistā Dānijas pilsētā Sorē. Olimpiādes pirmsākumi meklējami Baltijas valstīs, sākumā tajā piedalījās tikai Lietuva, Latvija un Igaunija. Olimpiādes nosaukums ir ņemts no 1990. gadā organizētās akcijas "Baltijas ceļš", bet jau kopš 1992. gada tajā piedalās visas valstis, kas atrodas pie Baltijas jūras, kā arī Norvēģija un Islande. Galvenā "Baltijas ceļa" atšķirība no klasiskās matemātikas olimpiādes ir, ka tā ir komandu olimpiāde. Komandā piedalās pieci dalībnieki, kas uzdevumus risina kopīgi, tāpēc bez individuālajām zināšanām liela nozīme ir arī spējai sadarboties un apmainīties ar idejām, kā arī kopīgai darba organizācijai. Katrai komandai ir doti 20 matemātikas uzdevumi, kas sadalīti četrās tēmās - algebrā, kombinatorikā, ģeometrijā un skaitļu teorijā. Risināšanas laiks ir 4,5 stundas. Šogad Latvijas izlase ierindojās 11. vietā, pirmajā vietā bija komanda no Krievijas (Sanktpēterburgas), otrajā un trešajā vietā attiecīgi - Vācijas un Polijas komandas. Latviju Sorē pārstāvēja Maksims Pogumirskis, Ēriks Vilunas un Agnese Upīte (Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni), Estere Šverna un Artjoms Ubaidulajevs (abi Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas skolēni), komandu vadīja Ilze Ošiņa un Māris Valdats. Nākamgad olimpiāde "Baltijas ceļš" notiks Sanktpēterburgā, bet Rīgā tā plānota 2024. gadā.
Dalība matemātikas olimpiādē "Baltijas ceļš" notiek ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

01.11.2017. A.Mīļā.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes I kārtas uzaicinātie dalībnieki

Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 34.olimpiādes I kārta notiks 2017.gada 24.novembrī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes sākums plkst.10.00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši vismaz 34 punktus novada, pilsētas (novadu apvienību) olimpiādē, kurā kopumā piedalījās 564 skolēni, kas ir pēdējo piecu gadu laikā lielākais skolēnu skaits šajā olimpiādē. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

05.10.2017. A.Bērziņa.
Apbalvoti starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki

Vakardien, 4.oktobrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis kopā ar izglītības ministru Kārli Šadurski un Valsts izglītības satura centra vadītāju Guntaru Catlaku Rīgas pilī sveica starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus. Tie bija 27 skolēni no visas Latvijas, kas šovasar piedalījās astoņās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: fizikā, ķīmijā, bioloģijā, informātikā, matemātikā, ģeogrāfijā, filozofijā un GENIUS olimpiādē. Skolēni uzrādīja izcilus rezultātus, atvedot mājās trīs zelta, trīs sudraba, 14 bronzas medaļas un trīs atzinības rakstus.
“Patiesu izcilību nav iespējams izstāstīt, bet to var parādīt iedvesmojošs piemērs. Daloties ar savu pieredzi, jūs iedrošināsiet daudzus citus jauniešus apzināties savas stiprās puses un jomu, kurā pilnveidoties un sasniegt savu zināšanu virsotnes,” sveicot starptautisko olimpiāžu laureātus uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
Pasākumā piedalījās arī olimpiāžu komandu vadītāji, mentori un skolotāji, kā arī atbalstītāji. Ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja meitenes no Rīgas Mūzikas internātvidusskolas un Babītes vidusskolas, kā arī apbalvošanas pasākuma vadītājs Valters Frīdenbergs.

25.09.2017. L.Voroņenko.
Latvijas skolēni veiksmīgi piedalās pirmajā starptautiskajā jauniešu informātikas olimpiādē

No 7. līdz 13.septembrim Sofijā, Bulgārijā, pirmo reizi norisinājās Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde, kurā piedalījās skolēni līdz 15 gadu vecumam no 22 valstīm.
Latvijas izlasi pārstāvēja skolēni, kuri apgūst programmēšanu Tehniskās jaunrades namā "Annas 2" – Kristofers Barkāns, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolnieks, Ernests Pētersons, Rīgas Juglas vidusskolas 8.klases skolnieks, Matīss Kristiņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 7.klases skolnieks un Raivis Atteka, Brocēnu vidusskolas 6.klases skolnieks. Latvijas komandu vadīja Raivis Ieviņš, Tehniskās jaunrades nama "Annas 2" skolotājs un Elma Rudzīte, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja.
>> Lasīt vairāk

17.08.2017. L.Voroņenko.
Latvijas skolēniem sudraba medaļas Pasaules ģeogrāfijas olimpiādē

No 2. līdz 8.augustam Serbijas galvaspilsētā Belgradā norisinājās Pasaules ģeogrāfijas olimpiāde, kurā piedalījās vairāk nekā 160 dalībnieku no 41 valsts. Latvijas izlasei lielisks panākums – medaļas ieguva visi četri tās dalībnieki!
Olimpiādes apbalvošanas ceremonijā sudraba godalgas saņēma Mārtiņš Robežnieks Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11.klases skolnieks un Iļja Belovolovs Rīgas 92. vidusskolas 11. klases skolnieks. Bronzas medaļas ieguva Rihards Borskis Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klases skolnieks un Ansis Bernards Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks. Individuāli augstvērtīgāko rezultātu sasniedza rumānis – Viktors Vescu. Valstu komandu ieskaitē Latvija iekļuva labāko desmit skaitā – 8.labākā punktu summa!
>> Lasīt vairāk

08.08.2017. A.Mīļā.
Latvijas skolēns izcīna bronzas medaļu Pasaules informātikas olimpiādē

Ar svinīgo apbalvošanu Irānas galvaspilsētā Teherānā noslēdzās 29. Vispasaules informātikas olimpiāde. Piedaloties 308 programmētājiem no 83 valstīm, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvents Ingus Jānis Pretkalniņš izcīnīja vienu no bronzas medaļām. Ingum šī bija jau otrā bronzas godalga lielākajā pasaules jauno programmētāju forumā. Skolēnam šis gads bijis panākumiem bagāts – pavasarī izcīnīta zelta medaļa Baltijas informātikas olimpiādē, bet jūlija vidū Brazīlijā notikušajā Starptautiskajā matemātikas olimpiādē iegūta bronzas medaļa.
Latvijas komandu vadīja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Mārtiņš Opmanis un Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” skolotājs Raivis Ieviņš.
>> Lasīt vairāk

01.08.2017. L.Voroņenko.
Latvijas komandai trīs bronzas medaļas 28.Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē

No 23. līdz 30.jūlijam Koventrijā, Lielbritānijā noritēja 28.Starptautiskā bioloģijas olimpiāde, kurā piedalījās arī Latvijas komanda. Latviju pārstāvēja Rīgas 10.vidusskolas 12.klases absolvente Sofija Matisone, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases absolvents Reinis Cirpons, Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.klases absolvente Elza Gārša un Ventspils 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks Artūrs Sokolovskis. Par medaļām cīnījās 245 skolēni no 66 valstīm. Kopvērtējumā Reinis Cirpons, Elza Gārša un Artūrs Sokolovkis ieguva bronzas medaļas.
Dalība Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.
>> Lasīt vairāk

31.07.2017. L.Voroņenko.
Latvijas skolēni gūst panākumus Starptautiskajā matemātikas olimpiādē

No 16.jūlija līdz 23.jūlijam Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro norisinājās 58.starptautiskā matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās arī sešu labāko matemātikas skolēnu komanda no Latvijas. Šogad olimpiādes organizētāji uzņēma rekordlielu skaitu pasaules valstu izlašu 111, kopā 623 dalībnieku. Latvijas izlasē šogad savu vietu izcīnījuši bija Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolēni Artūrs Banga, Ingus Jānis Pretkalniņš, Reinis Cirpons, Ruslans Aleksejevs, 11 klases skolniece Agnese Upīte, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas 10.klases skolēns Artjoms Ubaidulajevs.
Latvijas skolēniem kopumā vislabāk veicās algebras un ģeometrijas uzdevumos, un tā rezultātā tika iegūtas 3 bronzas medaļas, kā arī divas atzinības. Bronzas medaļas ieguva Artūrs Banga, Ingus Jānis Pretkalniņš un Agnese Upīte, atzinības Reinim Cirponam un Ruslanam Aleksejevam.
Dalība Starptautiskajā matemātikas olimpiādē notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu
>> Lasīt vairāk

26.07.2017. L.Voroņenko.
Latvijas skolēni gūst panākumus Starptautiskajā fizikas olimpiādē

No 16.jūlija līdz 23.jūlijam Indonēzijas pilsētā Džogžakartā notika 48.starptautiskā fizikas olimpiāde, kurā Latviju pārstāvēja piecu skolēnu un divu mentoru komanda. Četrsimt skolēnu no 86 valstīm sacentās “fizikas daudzcīņā”, krājot punktus par daudzveidīgu teorētisku un eksperimentālu uzdevumu atrisināšanu. Kopvērtējumā bronzas medaļas ieguva Ingvars Vitenburgs no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un Aleksejs Jeļisejevs, kas šovasar absolvējis Puškina liceju. Savukārt Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvents Reinis Irmejs ieguva sudraba godalgu.
Latvijas izlasi Starptautiskajai fizikas olimpiādei sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru gatavoja Latvijas universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes studentu un pasniedzēju kolektīvs.
Dalība Starptautiskajā fizikas olimpiādē notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) un A/S “Latvenergo” atbalstu.
>> Lasīt vairāk

17.07.2017. A.Mīļā.
Latvijas skolēniem bronzas medaļas Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē

Laika posmā no 6.jūlija līdz 15.jūlijam Taizemes galvaspilsētā Bangkokā un tās piepilsētās norisinājās 49.Starptautiskā ķīmijas olimpiāde. Olimpiādē piedalījās 75 valstu komandas, kurās bija 297 dalībnieki, nepārsniedzot četrus dalībniekus katrā komandā. Latvijas komandā startēja Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolēni Margarita Fomenko un Rihards Puplovskis, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks Emīls Azanda un RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11.klases skolnieks Vladislavs Aščeulovs.
Skolēniem olimpiādē bija jāveic laboratorijas darbi, pavadot 5 stundas laboratorijā, kur gaisa temperatūra vidēji bija +31°C, un pierādot savas prasmes analītiskajā ķīmijā un organiskajā sintēzē. Teorijas kārtā, kas arī ilga 5 stundas, bija jārisina 11 augstas grūtības uzdevumus, kopējam uzdevumu komplektam esot vairāk kā uz 50 lapām. Trīs Latvijas skolēni uzrādīja samērā līdzvērtīgus rezultātus, kas deva Margaritai Fomenko, Vladislavam Aščeulovam un Emīlam Azandam bronzas medaļas.
Pilns medaļu ieguvēju saraksts – https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/winners.php
Saprotams bija skolēnu sarūgtinājums par to, ka līdz sudraba medaļām pietrūka maz, bet 11.klases skolēniem vēl ir iespēja kvalificēties nākamajai - 50.Starptautiskajai ķīmijas olimpiādei, kas 2018.gada jūlijā norisināsies Čehijā un Slovākijā – vietā, kur 1968.gadā norisinājās 1.Starptautiskā ķīmijas olimpiāde.
Dalība Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē notiek ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002), kā arī A/S “Grindeks” finansēja komandas dalības maksu.

04.07.2017. A.Mīļā.
Latvijai zelta medaļa Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē

Jūnija beigās Klaipēdā notika ceturtā Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiāde. Latvijas izlasi pārstāvēja Iļja Belovolovs (Rīgas 92.vidusskola), Rodijs Ronis un Ansis Bernards (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Rihards Borskis (Jēkabpils 3. vidusskola) Kārlis Bošs (Gulbenes novada Valsts ģimnāzija), Rūdolfs Golubovs (Ziemeļvalstu ģimnāzija) un Mārtiņš Robežnieks (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija). Komandu vadīja Jauno ģeogrāfu skolas pārstāvji Gatis Kampernovs, Indriķis Leitis un Morics Roberts Mūrnieks.
Zelta medaļu ieguva un par olimpiādes absolūto uzvarētāju ar pārliecinoši lielāko punktu summu kļuva Iļja Belovolovs. Sudraba medaļu ieguva Rūdolfs Golubovs un bronzas medaļu ieguva Mārtiņš Robežnieks.
>> Lasīt vairāk

16.06.2017. A.Mīļā.
Latvijas skolēniem Atzinība Starptautiskajā filozofijas olimpiādē

Jau ceturto reizi Latvijas skolēnu komanda piedalījās Starptautiskajā filozofijas olimpiādē (IPO), kas šogad noritēja 25.-28. maijā Nīderlandē, Roterdamas Erasma Universitātē. Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolēns, Reinis Cirpons, 45 valstu komandu konkurencē ieguva žūrijas Atzinību.
Starptautiskajā olimpiādē piedalījās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieki Reinis Cirpons un Ruslans Aleksejevs (skolotāja Signe Mežinska). Viņi bija arī uzvarētāji Latvijas Filozofijas valsts olimpiādē, kas šogad notika trešo reizi un kurā piedalījās 51 skolēns no visas Latvijas.
>> Lasīt vairāk

23.05.2017. A.Mīļā.
Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki 2017.gadā

2017.gada maijā - augustā Latvijas skolēni piedalīsies septiņās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Šogad piedalās 27 skolēni no Cēsīm, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Rīgas un Ventspils.

Olimpiāde, norises vieta, laiks Dalībnieki Skola
Starptautiskā filozofijas olimpiāde
Nīderlandē, Roterdamā no 2017.gada 25.maija līdz 28.maijam
Reinis Cirpons Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks
Ruslans Aleksejevs Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks
48.starptautiskā ķīmijas olimpiāde
Taizemē, Nakonpatomā  no 2017.gada 6.jūlija līdz 15.jūlijam
Emīls Azanda Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks
Vladislavs Asčeulovs RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11.klases skolnieks
Rihards Puplovskis Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolnieks
Margarita Fomenko Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece
58.starptautiskā matemātikas olimpiāde
Brazīlijā, Riodežaneiro no 2017.gada 12.jūlija līdz 23.jūlijam
Artjoms Ubaidulajevs RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10.klases skolnieks
Agnese Upīte Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolniece
Ingus Jānis Pretkalniņš Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks
Reinis Cirpons Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks
Ruslans Aleksejevs Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks
Artūrs Banga Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks
48.starptautiskā fizikas olimpiāde
Indonēzijā, Jogjakartā  no 2017.gada 16.jūlija līdz 24.jūlijam
Jānis Hūns Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieks

Ingvars Vitenburgs

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolnieks

Emīls Azanda

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks
Aleksejs Jeļisejevs Puškina liceja 12.klases skolnieks
Reinis Irmejs Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks
28.starptautiskā bioloģijas olimpiāde
Lielbritānijā, Koventrijā  no 2017.gada 23.jūlija līdz 30.jūlijam

Artūrs Sokolovskis

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolnieks

Reinis Cirpons

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks
Sofija Matisone Rīgas 10. vidusskolas 12.klases skolniece
Elza Gārša Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece
29.starptautiskajā informātikas olimpiādē
Irānā, Teherānā  no 2017.gada 28.jūlija līdz 4.augustam
Roberts Leonārs Svarinskis Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks
Ingus Jānis Pretkalniņš Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolnieks
Aleksandrs Zajakins Rīgas 89.vidusskolas 12.klases skolnieks
Raitis Rūsiņš Kriķis Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks
14.starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde
Serbijā, Belgradā no 2017.gada 2.augusta  līdz 8.augustam
Mārtiņš Robežnieks Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11.klases skolnieks
Iļja Belovolovs Rīgas 92. vidusskolas 11.klases skolnieks
Ansis Bernards Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks
Rihards Borskis Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klases skolnieks

19.05.2017. A.Mīļā.
Latvijas skolēnu komandas ES Dabaszinātņu olimpiādē ieguvušas sudrabu

Ar sudraba un bronzas medaļām svētdien, 14. maijā, no 15. Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) mājās atgriezušās 2 Latvijas skolēnu komandas. Olimpiāde no 7. maija līdz 14. maijam notika Kopenhāgenā, Dānijā, un tajā piedalījās jaunieši vecumā līdz sešpadsmit gadiem – kopā 50 komandas no 24 Eiropas Savienības valstīm. Latviju olimpiādē pārstāvēja divas komandas: Kristers Kokars (Aizkraukles novada vidusskola), Laura Bukēviča (Rīgas 25. vidusskola), Anna Marija Sumrova (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) un Vilhelms Cinis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Anitra Zīle (Rīgas 1. Valsts ģimnāzija), Anastasija Šļapina (Jelgavas Valsts ģimnāzija).
>> Lasīt vairāk

18.05.2017. A.Mīļā.
Noslēgusies XV Ziemeļvalstu – Baltijas valstu fizikas olimpiāde

2017. gada 3. – 5. maijā Tallinā norisinājās XV Ziemeļvalstu – Baltijas valstu fizikas olimpiāde, kurā piedalījās skolēni no Somijas, Igaunijas, Zviedrijas un arī 12 izlases kandidāti no Latvijas. 66 dalībnieku konkurencē Latvijas skolēni Reinis Irmejs izcīnija otrās pakāpes diplomu, Gints Ernests Bauda un Ingvars Vitenbergs – trešās pakāpes diplomus, savukārt, Emīls Azanda un Aleksejs Jelisejevs ieguva atzinības.
>> Lasīt vairāk

11.05.2017. A.Mīļā.
Latvijai zelta medaļa Baltijas informātikas olimpiādē

No 25. līdz 30. aprīlim Bergenā, Norvēģijā, norisinājās Baltijas informātikas olimpiāde BOI 2017 http://www.boi2017.org/ Latvijas izlase izcīnīja trīs godalgotās vietas: zelta medaļu (3. vietu kopvērtējumā) ieguva Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Ingus Jānis Pretkalniņš, sudraba medaļu ieguva Rīgas 89. vidusskolas 12. klases skolnieks Aleksandrs Zajakins un bronzas medaļu ieguva Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieks Roberts Leonārs Svarinskis. Teicamus rezultātus uzrādīja arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Raitis Rūsiņš Kriķis, Rīgas 96. vidusskolas 9. klases skolnieks Jegors Baļzins un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolnieks Stanislavs Jefimovs. Latvijas izlasi olimpiādē pavadīja Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pētnieks Jevgēnijs Vihrovs un SIA "whiteCryption" programmētājs Andrejs Vihrovs.
>> Lasīt vairāk

24.04.2017. A.Mīļā.
Par vēstures un filozofijas valsts olimpiādes laureātu apbalvošanu un 9.klašu vēstures olimpiādes rezultāti

27.aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 500.aud. plkst. 11.00 notiks vēstures valsts 23.olimpiādes 9. un 12.klašu skolēniem un filozofijas valsts 3.olimpiādes laureātu apbalvošana. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

18.04.2017. A.Mīļā.
Franču valodas valsts olimpiādes laureātu apbalvošana

Franču valodas valsts 47. olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 25.aprīlī Valsts izglītības satura centrā, Rīgā, Strūgu ielā 4, plkst. 11.00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

18.04.2017. A.Mīļā.
Vācu valodas valsts olimpiādes laureātu apbalvošana

Vācu valodas valsts 47.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 20.aprīlī plkst. 12.00, Gētes institūtā, Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas), Rīgā. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī uzvarētāju pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

04.04.2017. A.Mīļā.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 8.-9.klasēm rezultāti un laureātu apbalvošana

27.martā Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā norisinājās latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 1644 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 93 skolēni. VISC izsaka pateicību Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajam centram par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 13.aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, plkst. 12.00.
Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

04.04.2017. A.Mīļā.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 11.-12.klasēm laureātu apbalvošana

Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 11.-12.klašu olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 13.aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, plkst. 12.00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.

30.03.2017. A.Vaivars.
Ministru prezidents sveic starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un viņu pasniedzējus

Ministru prezidents Māris Kučinskis ceturtdien, 30. martā, Latvijas izcilākajiem skolēniem un viņu pedagogiem pasniedza Ministru kabineta Diplomus par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Uzrunājot apbalvojumu saņēmējus, M. Kučinskis norādīja, ka olimpiāžu laureāti ar savu darbu un zināšanām ir pasaules līmenī pierādījuši, ka Latvija izglītības jomā ir liela un spēcīga valsts. “Paldies jums par to, ko jūs darāt Latvijai! Jebkurš apbalvojums ir motivācija turpmākajam darbam, un es novēlu jums neapstāties pie sasniegtā,” teica Ministru prezidents.
>> Lasīt vairāk

attēls

Foto: Valsts kanceleja

29.03.2017. A.Mīļā.
Atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes "Gadalaiki - ziema" (koka, metāla tehnoloģijas) uzaicināto dalībnieku saraksts

13.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes „Gadalaiki-ziema” otrā kārta notiks 2017. gada 5. aprīlī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, Rīgā, Jūrmalas gatvē 96. Satiksme ar 4., 4.z autobusu, 263.mikroautobusu līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte” vai ar vilcienu līdz stacijai „Zolitūde”. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9:00, olimpiādes sākums plkst.9:30.

29.03.2017. A.Vaivars.
Ministru prezidents sveiks starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un viņu pasniedzējus

Ministru prezidents Māris Kučinskis ceturtdien, 30. martā, plkst. 11.00 Ministru kabinetā Latvijas izcilākajiem skolēniem un viņu pedagogiem pasniegs Ministru kabineta Diplomus par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.
Kopumā apbalvojumus pasniegs 13 mācību priekšmetu olimpiāžu laureātiem, kuri 2016. gadā guvuši sasniegumus matemātikas, informātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas olimpiādēs, kā arī viņu pasniedzējiem par darbu ar talantīgiem skolēniem. Olimpiāžu uzvarētāji un viņu pasniedzēji saņems naudas balvas kopumā 22 553 eiro apmērā.
>> Latvijas skolēnu sasniegumi starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs 2016.g.

28.03.2017. A.Mīļā.
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras atklātās olimpiādes rezultāti

Krievu valodas un literatūras 31. atklātā olimpiāde notika 2017.gada 18.martā Rīgas 40.vidusskolā. Olimpiādē piedalījās 133 skolēni. VISC izsaka pateicību Rīgas 40.vidusskolai, olimpiādes žūrijas komisijas locekļiem un olimpiādes diskusijas vadītājiem.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

20.03.2017. A.Mīļā.
5.atklātās mājsaimniecības olimpiādes I kārtas rezultāti un uzaicināto saraksts uz II kārtu

Olimpiādes II kārta notiks 2017.gada 5.aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Jūrmalas gatvē 76, Rīgā.

17.03.2017. A.Mīļā.
Franču valodas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 4.martā notika franču valodas valsts 47. olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu posma olimpiādē piedalījās 212 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 98 skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

17.03.2017. A.Mīļā.
Filozofijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 7.martā notika filozofijas valsts 3.olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 145 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 50 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. Skolēni, kuri ieguvuši valsts olimpiādē I, II, III pakāpes Diplomus, aicināti uz atlasi starptautiskajai filozofijas olimpiādei 25.martā plkst.12:00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulv. 5, 418.kabinetā. Skolēniem jāraksta eseja angļu valodā, līdzi var ņemt vārdnīcu.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

17.03.2017. A.Mīļā.
Ķīmijas valsts olimpiādes darba kārtība un uzaicināto dalībnieku saraksts

Ķīmijas valsts olimpiāde notiks no 2017.gada 22. līdz 24.martam Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā. Reģistrācija no plkst. 9:00 līdz 9:50, olimpiādes atklāšana plkst. 10:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

16.03.2017. A.Mīļā.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 11.-12.klasēm rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 3.martā norisinājās latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 852 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 93 skolēni. VISC izsaka pateicību Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēkiem par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

13.03.2017. A.Mīļā. Precizēts 05.04.2017.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ģeogrāfijas valsts 34.olimpiāde notiks 2017.gada 11.-12.aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Darbam nepieciešams: pildspalva, zīmulis, lineāls (līdz 30 cm), kalkulators (neder mobilais telefons), krāsu zīmuļi, cietā pamatne (dēlītis) - lauku darbiem. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

13.03.2017. A.Mīļā.
Krievu valodas un literatūras 31.atklātās olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Krievu valodas un literatūras 31.olimpiādes trešais posms notiks 2017.gada 18.martā Rīgas 40.vidusskolā, Rīgā, Tērbatas ielā 15/17. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.30. Olimpiādes atklāšana plkst.11.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.

13.03.2017. A.Mīļā.
Ekonomikas valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 2.martā notika ekonomikas valsts 18.olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu posma olimpiādē tiešsasitē piedalījās 833 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 73 skolēni.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 23.martā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 500.auditorijā plkst.12:00. Pēc apbalvošanas uzvarētāji tiek aicināti piedalīties Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes atvērto durvju dienā, kas noritēs pēc apbalvošanas plkst.13:00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

08.03.2017. A.Mīļā.
Vēstures valsts olimpiādes 12.klašu rezultāti

21.februārī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika vēstures valsts 23.olimpiāde 12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 505 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 57 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

08.03.2017. A.Mīļā.
Matemātikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Matemātikas valsts 67. olimpiāde notiks 2017.gada 9.-10.martā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8, Rīgā. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.30 otrā stāva zālē. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

06.03.2017. A.Mīļā.
Vācu valodas valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2017.gada 24.februārī notika vācu valodas valsts 47.olimpiādes II kārta 10.-12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 344 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 71 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

03.03.2017. A.Mīļā.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 8.-9.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts

Latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes 8.-9.klasēm trešais posms notiks 2017.gada 27.martā Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā, Andreja Saharova ielā 35, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Savukārt skolēnu pedagogiem no plkst.11:00 līdz 12:30 tiek piedāvāta tikšanās ar aktrisi Zani Daudziņu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

22.02.2017. A.Mīļā.
13.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes "Gadalaiki- Ziema" (tekstila tehnoloģijās) I kārtas rezultāti un uzaicināto saraksts uz II kārtu

Olimpiādes II kārta notiks 2017. gada 5. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Jūrmalas gatvē 76, Rīgā.

16.02.2017. A.Mīļā.
Vēstures valsts olimpiādes 9.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts

Vēstures valsts 23.olimpiāde 9.klasēm notiks 2017.gada 10.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5. Reģistrācija no plkst.9:20 līdz 9:55. Olimpiādes norise no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00. Darba tēma: Latvijas un pasaules vēsture no 19.gadsimta 80.gadiem līdz 20. gadsimta 80.gadiem (līdz Aukstā kara beigām, tās neieskaitot). Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

16.02.2017. A.Mīļā.
Informātikas (programmēšanas) valsts 30.olimpiādes norises kārtība un uzaicināto dalībnieku saraksts

Informātikas (programmēšanas) valsts 30.olimpiāde notiks klātienē pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2017. gada no 28.februāra līdz 1.martam PIKC Liepājas Valsts tehnikumā, izmantojot testēšanas sistēmu. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

10.02.2017. A.Mīļā.
Franču valodas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Franču valodas valsts 47.olimpiādes trešais posms notiks 2017.gada 4.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30. Olimpiādes atklāšana plkst.10.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

10.02.2017. A.Mīļā.
Ekonomikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ekonomikas valsts 18. olimpiādes trešais posms notiks 2017. gada 2. martā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv. 5. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00 līdz plkst.10:30. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

10.02.2017. A.Mīļā.
Vācu valodas valsts olimpiādes 10.-12.klašu I kārtas rezultāti un uzaicinātie uz II kārtu

Vācu valodas valsts 47.olimpiādes trešā posma II kārta notiks 2017.gada 24.februārī Rīgā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21a. Sabiedriskais transports: 7., 9. un 25.trolejbuss un 4., 21., 38. un 39.autobuss līdz pieturai "Āgenskalna iela". Ieeja skolā no sētas puses. Reģistrācija no plkst.9.30, olimpiādes atklāšana plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-15.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

06.02.2017. A.Mīļā. Precizēts 30.03.2017.
Fizikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Fizikas valsts 47.olimpiādes trešais posms notiks 2016.gada 6.-7.aprīlī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 25. Olimpiādes atklāšana plkst. 9:40. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

06.02.2017. A.Mīļā.
Filozofijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Filozofijas valsts 3.olimpiāde notiks 2017.gada 7.martā Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 504.auditorijā. Reģistrācija no plkst.10:00 līdz 10:25, olimpiādes norise no plkst. 10:30. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 31 punktu.Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

06.02.2017. A.Mīļā.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 11.-12.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts

Latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes 11.-12.klasēm trešais posms notiks 2017.gada 3.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

01.02.2017. A.Mīļā. Precizēts 16.02.2017.
Vēstures valsts olimpiādes 12.klašu norises kārtība un uzaicināto dalībnieku saraksts

Vēstures valsts 23.olimpiāde 12.klasēm notiks 2017.gada 21.februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 504. auditorijā. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

26.01.2017. A.Mīļā.
Vācu valodas valsts olimpiādes norises kārtība un uzaicināto saraksts

Vācu valodas valsts 47.olimpiādes I kārta notiks 2017. gada 28. janvārī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgā, Raiņa bulvārī 8. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

24.01.2017. A.Mīļā.
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē no 25. līdz 27. janvārim norisināsies 39. Valsts Bioloģijas olimpiāde

Olimpiādi rīko Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes mācībspēkiem un studentu pašpārvaldi. Olimpiādi atklās VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa. Šogad olimpiādē piedalīsies 154 labākie 9., 10., 11., un 12., klašu jaunie biologi no visas Latvijas.

19.01.2017. A.Mīļā.
Bioloģijas valsts olimpiādes norises kārtība un uzaicināto saraksts

Bioloģijas valsts 39.olimpiāde notiks 2017.gada 25.-27.janvārim (no trešdienas līdz piektdienai) Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalns, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

16.01.2017. A.Mīļā.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes norises kārtība un uzaicināto saraksts

Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 33.olimpiādes II kārta notiks 2017.gada 19.janvārī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.