2021.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vides interešu izglītības projekts "Atkritumiem Nē!" Rezultāti [PDF]
Izaicinājuma “Atkritumiem Nē!” otrā sezona [PDF]
Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.60001630; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

2020.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vides interešu izglītības projekts "Atkritumiem Nē!" Rezultāti [PDF] Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.60001630; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

2018.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
2018.g. janvāris-novembris pilsētas/novadi Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate "Nāc ārā!"   Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

2017.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
2017.g. janvāris-novembris pilsētas/novadi Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate "Nāc ārā!"   Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv