2021.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
2021.gada martā Čehijā 49.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2021"
Latvijas kārtas laureāti [PDF].
Žūrijas protokols [PDF]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv
2021.gada jūlijā kultūrvēsturiskajos novados Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekts "Radi rotājot" Finālisti [XLSX] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv
2021.gada jūlijā (2.kārta) kultūrvēsturiskajos novados

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekts "Zeme mūsu rokās"

  VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv

2020.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā 48.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2020"
Latvijas kārtas laureāti [PDF].
Apbalvojumi [PDF]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programma "Radi rotājot"   VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Sandra Mieze, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv

2019.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā 47.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2019"   VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv

2018.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
17.05.–13.09.2018. (3.kārta) Mazmežotnes muižā (darbu izstāde) Vides objektu un mākslas darbu izstāde-konkurss "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās"   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

2017.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
01.-02.06.2017.
(3.kārta)
Bauska Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate "Latvijas toņi un pustoņi"   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
01.-16.02.2017.
(1.kārta)
Rīga 45.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2017"   Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv