eks_profizgl_01.jpg
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārto, lai iegūtu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju Latvijas izglītības klasifikācijā ietvertajās profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmās vai, ja persona vēlas, novērtētu tās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

Pārbaudes darbi

Aktuālā informācija

10.07.2020. D.Aizgireviča
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks

Aktualizēts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks tālākizglītības programmās [PDF] [XLS]

Sadaļas arhīvs