emvc.jpg
Eiropas Moderno valodu centrs ir unikāla Eiropas Padomes izveidota institūcija, kuras misija ir atbalstīt inovatīvu un kvalitatīvu svešvalodu mācīšanu, kā arī palīdzēt eiropiešiem aizvien efektīvāk apgūt svešvalodas.

Eiropas Moderno valodu centrs (EMVC)

Jaunumi

26.02.2020. T.Kunda.
EMVC eksperti kopā ar mūsu svešvalodu speciālistiem, universitātes pasniedzējiem un pedagogiem pētīja jaunā svešvalodu standarta atbilstību Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei RELANG projekta ietvaros

Jau vairākus gadus VISC valodu apguves jautājumos īsteno sadarbību ar EMVC Grācā.
Sadarbības projekta RELANG ietvaros no š.g. 19.februāra līdz 21.februārim Rīgā viesojās EMVC eksperti – Jose Noijons (José Noijons) no Nīderlandes un Gabors Šžabo (Gabor Szabo) no Ungārijas. Viņi vadīja kursu nodarbības mūsu augstskolu svešvalodu mācībspēkiem un svešvalodu pedagogiem, ““Mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmju vērtēšanas iespējas izglītības procesā” (Exploring ways to test mediation and pluricultural/plurilingual skills in the classroom) un iepazīstināja kursu dalībniekus ar jaunajām mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmju skalām Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodu apguvei pievienotajos dokumentos. Kursu nodarbību gaitā dalībniekiem bija iespēja noteikt, cik lielā mērā šīs prasmes ir atspoguļotas jaunajā vispārējās vidējās izglītības standartā svešvalodās, iepazīties ar EKP pieeju un dalīties ar labās prakses piemēriem, kā arī darba grupās izpētīt iespējas, kā vērtēt mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmes izglītības procesā.
Pasākumu sadarbības līguma ietvaros atbalsta EMVC un Eiropas Komisija.
Projekta mājas lapa: https://relang.ecml.at/

Sadaļas arhīvs