olimp02.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Olimpiāžu rezultāti 2010./2011.mācību gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.682 "Valsts izglītības satura centra nolikuma" 3.11.apakšpunktu 2010./2011.m.g. Valsts izglītības satura centrs organizēja un koordinēja šādas mācību priekšmetu olimpiādes: latviešu valoda un literatūra, latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu), informātika (programmēšana), matemātika, vācu valoda, franču valoda, vēsture, ģeogrāfija, ķīmija, bioloģija, fizika, biznesa ekonomiskie pamati un vides projekti. Tāpat Latvijas izglītojamie piedalījās mācību priekšmetu starptautiskajās olimpiādēs – matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, informātikā (programmēšanā) un vides projektos.