olimp02.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Olimpiāžu rezultāti 2016./2017.mācību gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu noteikumi" 5.punktu 2016./2017.m.g. VISC organizē un koordinē šādas mācību priekšmetu olimpiādes: latviešu valoda un literatūra, latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu), informātika (programmēšana), matemātika, franču valoda, vācu valoda, vēsture, ģeogrāfija, ķīmija, bioloģija, fizika, ekonomika un filozofija.

  • Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu apkopojums
  • Atklātās mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti
  • Rezultāti starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs