• Ieskaite ar kombinētu mācību saturu mācību (latviešu) valodā [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu matematikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu mācību (krievu) valodā [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu matematikā (krievu mācību valodā) [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu mācību (poļu) valodā [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu matematikā (poļu mācību valodā) [PDF]
  • Ieskaite latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās [PDF][MP3]
   • Ieskaite latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās [PDF][MP3]
   • Ieskaite latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās [PDF][MP3]
   • Ieskaite mazākumtautību (krievu) valodā mazākumtautību izglītības programmās [PDF][MP3]
   • Ieskaite mazākumtautību (poļu) valodā mazākumtautību izglītības programmās [PDF]
   • Ieskaite matemātikā [PDF]
   • Ieskaite matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
   • Ieskaite dabaszinībās [PDF]
   • Ieskaite dabaszinībās (krievu mācību valodā) [PDF]
   • Eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās [PDF][MP3]
    • Eksāmena atbilžu lapas [ZIP]
   • Eksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās [PDF]
   • Eksāmens svešvalodā (angļu valodā) [PDF][MP3]
   • Eksāmens svešvalodā (franču valodā) [PDF][MP3]
   • Eksāmens svešvalodā (krievu valodā) [PDF][MP3]
   • Eksāmens svešvalodā (vācu valodā) [PDF][MP3]
   • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF]
   • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē (krievu mācību valodā) [PDF]
   • Eksāmens matemātikā [PDF]
   • Eksāmens matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
   • Eksāmens mazākumtautību (krievu) valodā mazākumtautību izglītības programmās [PDF]
   • Eksāmens mazākumtautību (poļu) valodā mazākumtautību izglītības programmās [PDF]
    • Centralizētais eksāmens latviešu valoda un literatūra latviešu mācībvalodas izglītības programmās [PDF]
    • Centralizētais eksāmens latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās [PDF]
    • Centralizētais eksāmens angļu valodā [PDF][MP3]
    • Centralizētais eksāmens franču valodā [PDF][MP3]
    • Centralizētais eksāmens krievu valodā [PDF][MP3]
    • Centralizētais eksāmens vācu valodā [PDF][MP3]
    • Centralizētais eksāmens bioloģijā [PDF]
    • Centralizētais eksāmens fizikā [PDF]
    • Centralizētais eksāmens ķīmijā [PDF]
    • Centralizētais eksāmens matemātikā [PDF]
    • Centralizētais eksāmens vēsturē [PDF]
    • Centralizēto eksāmenu atbilžu lapas [ZIP]
    • Eksāmens informātikā [PDF], [ZIP]
    • Eksāmens biznesa ekonomiskajos pamatos un ekonomikā [PDF]
    • Eksāmens ģeogrāfijā [PDF]
    • Eksāmens mazākumtautību (krievu) valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās [PDF]