• Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
  • Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu (latviešu mācību valodā) [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu (matemātika) [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu (krievu mācību valodā) [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu (matemātika, krievu mācību valodā) [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu (poļu mācību valodā) [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu (matemātika, poļu mācību valodā) [PDF]
   • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā [PDF][MP3]
   • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
   • Diagnosticējošais darbs krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
   • Diagnosticējošais darbs poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
   • Diagnosticējošais darbs matemātikā [PDF]
   • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
   • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās [PDF]
   • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās (krievu mācību valodā) [PDF]
    • Diagnosticējošais darbs matemātikā [PDF]
    • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
     • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs [PDF]
     • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs (krievu mācību valodā) [PDF]
     • Centralizētais eksāmens latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
     • Eksāmens latviešu valodā [PDF]
     • Eksāmens angļu valodā [PDF][MP3]
     • Eksāmens franču valodā [PDF][MP3]
     • Eksāmens krievu valodā [PDF][MP3]
     • Eksāmens vācu valodā [PDF][MP3]
     • Eksāmens matemātikā [PDF]
     • Eksāmens matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
     • Eksāmens poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
     • Eksāmens krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
     • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF]
     • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē (krievu mācību valodā) [PDF]
      • Centralizētais eksāmens latviešu valodā [PDF]
      • Centralizētais eksāmens angļu valodā [PDF][MP3]
      • Centralizētais eksāmens franču valodā [PDF][MP3]
      • Centralizētais eksāmens krievu valodā [PDF][MP3]
      • Centralizētais eksāmens vācu valodā [PDF][MP3]
      • Centralizētais eksāmens matemātikā [PDF]
      • Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF]
      • Centralizētais eksāmens bioloģijā [PDF]
      • Centralizētais eksāmens fizikā [PDF]
      • Centralizētais eksāmens ķīmijā [PDF]
      • Eksāmens informātikā [PDF], [ZIP]
      • Eksāmens ģeogrāfijā [PDF]
      • Eksāmens ekonomikā [PDF]
      • Eksāmens krievu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]