• Diagnosticējošais darbs latviešu mācību valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs krievu mācību valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs poļu mācību valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (poļu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās (latviešu mācību valodā) [PDF], darba vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās (krievu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
 • Centralizētais eksāmens latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Eksāmens latviešu valodā [PDF]
 • Eksāmens angļu valodā [PDF], [MP3]
 • Eksāmens franču valodā [PDF], [MP3]
 • Eksāmens krievu valodā [PDF], [MP3]
 • Eksāmens vācu valodā [PDF], [MP3]
 • Eksāmens matemātikā [PDF]
 • Eksāmens Latvijas vēsturē [PDF]
 • Eksāmens krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
 • Eksāmens poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
 • Centralizētais eksāmens latviešu valodā [PDF], 1.d. atbildes [PDF], 2.d. kritēriji [PDF], 3.d. kritēriji [PDF]
  optimālais mācību satura apguves līmenis [PDF], kritēriji [PDF], vērtētāja lapas [PDF]
 • Centralizētais eksāmens angļu valodā [PDF], [MP3]
  optimālais mācību satura apguves līmenis [PDF], [MP3]
 • Centralizētais eksāmens franču valodā [PDF], [MP3]
  optimālais mācību satura apguves līmenis [PDF], [MP3]
 • Centralizētais eksāmens krievu valodā [PDF], [MP3]
 • Centralizētais eksāmens vācu valodā [PDF], [MP3]
  optimālais mācību satura apguves līmenis [PDF], [MP3]
 • Centralizētais eksāmens matemātikā [PDF]
  optimālais mācību satura apguves līmenis [PDF]
  optimālā līmeņa vērtēšanas kritēriji, atbildes un atrisinājumi [PDF]
  vispārīgais mācību satura apguves līmenis [PDF]
 • Centralizētais eksāmens bioloģijā [PDF]
 • Centralizētais eksāmens fizikā [PDF]
 • Centralizētais eksāmens ķīmija [PDF]
 • Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF]
 • Eksāmens ekonomikā vidusskolai [PDF]
 • Eksāmens ģeogrāfijā vidusskolai [PDF]
 • Eksāmens informātikā vidusskolai [PDF], [ZIP]