• Diagnosticējošais darbs latviešu mācību valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs krievu mācību valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs poļu mācību valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (poļu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās (latviešu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās (krievu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]

Centralizētais eksāmens latviešu valodā [PDF]

Centralizētais eksāmens latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]

Diagnosticējošais darbs angļu valodā [PDF], [MP3]

Diagnosticējošais darbs franču valodā [PDF], [MP3]

Diagnosticējošais darbs krievu valodā [PDF], [MP3

Diagnosticējošais darbs vācu valodā [PDF], [MP3]

Eksāmens krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]

Diagnosticējošais darbs poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF

Diagnosticējošais darbs matemātikā [PDF]

Diagnosticējošais darbs Latvijas vēsturē [PDF] 9kl_vesture_2022.pdf

 

 • Centralizētais eksāmens angļu valodā [PDF], [MP3],
  • optimālais mācību satura apguves līmenis [ZIP]
 • Centralizētais eksāmens franču valodā [PDF], [MP3],
  • optimālais mācību satura apguves līmenis [ZIP]
 • Centralizētais eksāmens krievu valodā [PDF], [MP3]
 • Centralizētais eksāmens vācu valodā [PDF], [MP3],
  • optimālais mācību satura apguves līmenis [ZIP],
 • Centralizētais eksāmens latviešu valodā 
  • optimālais mācību satura apguves līmenis [PDF] [ZIP]
 • Centralizētais eksāmens bioloģijā [PDF]
 • Centralizētais eksāmens fizikā [PDF]
 • Centralizētais eksāmens matemātikā [PDF],
  • ​​​​​​​vispārīgais mācību satura apguves līmenis [PDF],
  • optimālais mācību satura apguves līmenis [PDF]
   • ​​​​​​​Matemātikas 2022. gada optimālā līmeņa vērtēšanas kritēriji un atrisinājumi vai atbildes [PDF]
 • Centralizētais eksāmens ķīmijā [PDF]
 • Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF]
 • Eksāmens ekonomikā vidusskolai [PDF]
 • Eksāmens ģeogrāfijā vidusskolai [PDF]
 • Eksāmens informātikā vidusskolai [PDF], [ZIP]