Papildu uzņemšana vācu valodas skolotāju kursos.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma vispārizglītojošo skolu sporta solotājiem “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana”