Barikādēm-30
Pašiem_sava_briviba
VISC  aicina skolēnu/audzēkņu pašpārvalžu konsultantus un dalībniekus, audzināšanas darba speciālistus, profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekus audzināšanas darbā pieteikties Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla «Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons» pilsonisko un radošo norišu cikla noslēguma pasākumam «Pašiem sava brīvība»