Mana dažādā - vienīgā Latvija

Latvijas izglītības iestādēs 2023./2024. mācību gadā tiek īstenots skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts “Mana dažādā vienīgā Latvija”, kas veltīts Latvijas Republikas 105. dzimšanas dienai un valsts svētku svinēšanai.

Projekta mērķi:

  1. Sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību, dodot iespēju izjust piederību savai valstij, pilsētai, novadam, kopienai, skolai un apzināties indivīda saikni starp sabiedrības un valsts norisēm pagātnē un tagadnē, kā arī atbildību par nākotni.
  2. Veicināt iekļaujošas sabiedrības vērtību iedzīvināšanu un neiecietības mazināšanu, kā arī dažādu sociālo grupu savstarpējo sapratni un sadarbību Latvijas izglītības iestādēs un vietējā sabiedrībā.

No 2023. gada novembra līdz 2024. gada maijam pirmsskolas, vispārējās un speciālās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes organizē aktivitātes / pasākumus, kuros atklāta Latvijas daudzveidība un unikalitāte caur tematiskajām līnijām: cilvēks, daba, vietas, notikumi, vienlaikus iesaistot skolēnu pašpārvaldes un veicinot vecāku un vietējās kopienas iesaisti.

Projekta aktivitātes var tikt organizētas ne tikai atsevišķā izglītības iestādē, bet arī sadarbojoties vairākām izglītības iestādēm vai apvienojoties vairākām pašvaldībām.

Precīzāka informācija par projekta norisi un dalību tajā atrodama VISC mājas lapā publicētajā nolikumā: https://www.visc.gov.lv/lv/audzinasana-pasakumi.

Aicinām izglītības iestādes par dalību projektā informēt, aizpildot elektronisku veidlapu šeit: https://forms.office.com/e/crukGEfNb7 !

 

Projekta ietvaros dalībniekiem pieejams arī vienots vizuālais noformējums. Vizuālo failu mapē atradīsi: [ZIP]:

  • Pasākuma galveno logo (.png; .pdf; .ai)
  • Prezentācijas sagatavi (.ppt)
  • Plakātu (rediģējams .ppt režīmā, konvertējams uz .pdf, .jpeg u.c.)
  • Afišu (notikumu izziņošanai soc. tīklos, rediģējama .ppt režīmā, konvertējama uz .pdf, .jpeg u.c.)