Vispārējā izglītība

Aicinām izglītības iestādes reģistrēties  diagnostikas darbam par drošību ceļu satiksmē 10.-12.klasēm, kas notiks atbilstoši izglītības iestādes izvēlētajam datumam 2., 3. vai 4.martā.
VISC sadarbojoties ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centru (drossinternets.lv), visi Latvijas izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties diagnostikas darbā par drošību ceļu satiksmē.
Pedagogi tiek aicināti līdz 25.februārim reģistrēt savas izglītības iestādes 10., 11. un 12. klašu skolēnu dalību diagnostikas darbā vietnē csdd.drossinternets.lv
Diagnostikas norise: 2020.gada 2., 3. vai 4.martā tiešsaistē csdd.drossinternets.lv
Diagnostikas darbs tiek organizēts ar mērķi konstatēt skolēnu zināšanas par drošību ceļu satiksmē, noskaidrot skolēnu attieksmi un potenciālo rīcību situācijās, kas saistītas ar drošību uz ceļa, kā arī noteikt skolēnu prasmes kritiski izvērtēt informāciju medijos par notikumiem uz ceļa. Diagnostikas darbs ietvers 32 jautājumus, kas sadalīti tematiskos blokos: ceļu satiksmes noteikumi; kritiskā domāšana; attieksme un rīcība.
Diagnostikas darba izpildes laiks – 40 minūtes, tas būs pieejams latviešu valodā un aizpildāms tikai elektroniski vietnē csdd.drossinternets.lv
Par diagnostikas darba organizēšanu ir atbildīgs VISC un Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centrs.
Diagnostikas darbu koordinēs VISC mācību satura speciāliste Sandra Falka (e-pasts: sandra.falka@visc.gov.lv).