Tiešsaistes semināri Speciālā izglītība Vispārējā izglītība
Tiešsaistes seminārs 10.04. plkst. 14:00

2024. gada 10. aprīlī plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Dardedze” organizēja tiešsaistes semināru "Atbalsts bērniem pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē".

Tiešsaistes seminārā Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Dardedze” vadītāja Irina Habarova iepazīstināja ar Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Dardedze” struktūru un galvenajiem uzdevumiem bērnu attīstībā un izglītībā. Speciālā pedagoģe, logopēde Nataļja Kļinovska pastāstīja par bilingvālo bērnu sasniegumu vērtēšanas plānošanu, sniedza ieteikumus par individuālā izglītības programmas apguves plāna izveidi un to nozīmi sadarbībā ar vecākiem, kā arī dalījās pieredzē par grupas komandas dienas algoritma ievērošanu bērnu drošībai un labsajūtai. Speciālā pedagoģe Eleonora Kārkliņa tiešsaistes seminārā pastāstīja par pozitīvas komunikācijas veidošanu un sadarbības principiem ar bērnu vecākiem.

Aicinām semināru noskatīties skolotājus, atbalsta speciālistus, vecākus, interesentus. Tiešsaistes semināra noslēgumā lektores atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem.  

Tiešsaistes semināra ieraksts Facebook kontā.