Tiešsaistes semināri Speciālā izglītība Vispārējā izglītība
Tiešsaistes seminārs 17.04. Plkst. 14:00

2024. gada 17. aprīlī plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Salaspils novada pašvaldības iestādi “Salaspils novada bāriņtiesa” organizēja tiešsaistes semināru "Izglītības iestāžu sadarbība ar bāriņtiesu".

Tiešsaistes seminārā Salaspils novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja Sanita Vanaga iepazīstināja ar bāriņtiesas kompetenci, vispārīgiem pienākumiem un tiesībām, sniedza ieskatu bāriņtiesas ikdienas darba specifikā, kā arī dalījās pieredzē par izglītības iestāžu sadarbības iespējām ar bāriņtiesu.

Aicinām semināru noskatīties vecākus, skolotājus, atbalsta speciālistus, novadu izglītības pārvalžu speciālistus, interesentus. Tiešsaistes semināra noslēgumā lektore atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem.

Tiešsaistes semināra ieraksts VISC Facebook kontā.