Interešu izglītība Dejās
Musdienu dejas jaunrades konkurss

Lai sekmētu bērnu un jauniešu mūsdienu deju kolektīvu radošo darbību un māksliniecisko sniegumu, veicinot horeogrāfu jaunrades darbu, jaunu deju radīšanu deju kolektīvu repertuāra papildināšanai, Valsts izglītības satura centrs rudenī plāno organizēt Mūsdienu deju radošo konkursu. Plānotais konkursa formāts - video.

  • Aicinām līdz 2021.gada 25.oktobrim nosūtīt pieteikumus dalībai konkursā. 

Mūsdienu deju radošajam konkursam

Strūgu iela 4

Rīga 

LV-1003

Sagatavotos video materiālus augšupielādēt www.nacgavilet.lv video krātuvē https://www.nacgavilet.lv/video-kratuve/.

Jautājumu gadījumā rakstīt: musdienu.deja@visc.gov.lv

Lūgums iepazīties ar konkursa nolikuma noteikumiem