Pedagogu prof. pilnveide visparējā izglītībā Vispārējā izglītība

Aicinām līdz 2024. gada 26. martam (ieskaitot) pieteikties 24 stundu pedagogu profesionālās pilnveides programmām “Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 1.-3.klasēs” un “Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 4.-6.klasēs” (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma). Programmas īsteno Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Plānotais programmas “Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 1.-3.klasēs”  īstenošanas laiks: no 2024. gada 10. aprīļa līdz 2024. gada 7. jūnijam. 

Īstenošanas forma: klātiene

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem, vietu skaits ierobežots! 

Vairāk informācijas un pieteikšanās –  
https://lusiic.lv/fm/Mac_saturs_metodika_DAB_1.-3.kl._2024/

Plānotais programmas “Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 4.-6.klasēs” īstenošanas laiks: no 2024. gada 15. aprīļa līdz 2024. gada 13. jūnijam. 

Īstenošanas forma: klātiene

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem, vietu skaits ierobežots!

Vairāk informācijas un pieteikšanās –  
https://lusiic.lv/fm/Mac_saturs_metodika_DAB_4.-6.kl._2024/