Tiesnesis - profesija un cilvēks

Augstākā tiesa ir izveidojusi vairākus mācību materiālus izmantošanai pamatizglītības un vidējās izglītības klasēs. Materiāli sagatavoti par tēmām “Kāpēc vajadzīgas tiesas?”, “Lietu veidi tiesā”, “Tiesnesis” un ir publicēti Augstākās tiesas tīmekļvietnes sadaļā “Mācību materiāli skolām”.

Sagatavotas gan animācijas, gan video, gan darba lapas, kuras izmantojamas pamatizglītības mācību priekšmetu “Sociālās zinības” (1.-3. klase; 7.-9. klase), “Sociālās zinības un vēsture” (4-6. klase), kā arī vidusskolas kursos “Sociālās zinības un vēsture”/ “Vēsture un sociālās zinātnes I”. Sagatavotie materiāli atbilst valsts izglītības standartiem. Paralēli pieejama mācību materiālu prezentācija skolotājiem un citi materiāli.

Kā informē Augstākā tiesa, viena no Augstākās tiesas prioritātēm ir sabiedrības informēšana un tiesiskā izglītošana. Šīs prioritātes ietvaros tiesa kopš pagājušā gada īsteno skolu projektu, kura mērķis ir veicināt skolēnu un jauniešu tiesībpratību. Šī iniciatīva sastāv no vairākiem komponentiem, ieskaitot trīs izglītojošu animāciju veidošanu, darba lapu izstrādi un komentāru sagatavošanu pedagogiem.

2024. gadā Augstākā tiesa papildinājusi mācību materiālu klāstu skolēniem ar trīs videosarunām, kurās jaunieši izjautā Augstākās tiesas senatorus (tiesnešus) Veroniku Krūmiņu un Jāni Plepu par tiesu, lietu veidiem un tiesneša amatu.

Visi izveidotie video var būt interesanti arī studentiem un pieaugušajiem.

Augstākās tiesas izveidotie mācību materiāli skolām publicēti arī e-vidē mape.gov.lv

Izglītojoši materiāli par tiesu 1.-6. klasei

Izglītojoši materiāli par tiesu 9.-12. klasei