Vispārējā izglītība

Vācijā (Damp) no 18. līdz 21. septembrim UNESCO starptautiskā vides izglītības projekta “Baltijas jūras projekts” (Baltic See Projekt)  ietvaros notika  skolēnu un skolotāju konference “Global Citizen 2030”, kura pulcēja vairāk nekā 300 dalībnieku. Baltijas jūras projekta aktivitātes Latvijā, kā arī skolēnu un skolotāju (13 cilvēku) delegācijas dalību konferencē Vācijā koordinēja Valsts izglītības satura centrs.
Lai nokļūtu konferencē, Latvijas skolēni UNESCO starptautiskā vides izglītības projekta “Baltijas jūras projekts” (Baltic See Projekt) ietvaros pagājušajā mācību gadā pētīja ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu savā pašvaldībā un iesniedza savus pētījuma rezultātus konkursam. Skolēni pētīja, piemēram, apdzīvoto vietu pieejamību, drošību un ilgtspējīgu apdzīvošanu Vecpiebalgā, Ogresgalā  un Rūjienā, ilgtspējīga patēriņa paradumu veidošanu Valmierā, Aizputē un Vecumniekos, piekrastes teritoriju apsaimniekošanu Salacgrīvā, atkritumu apsaimniekošanu Skrīveros. Labāko darbu autori kopā ar saviem skolotājiem šī  mācību gada sākumā no 18. līdz 21. septembrim  piedalījās skolēnu un skolotāju konferencē “Global Citizen 2030” Vācijā.