Mācību gads Covid-19
Ieteikumi piesardzibas pasakumiem_rudens

Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir aktualizējuši ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Ieteikumos atradīsi nosacījumus pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārējās un profesionālas izglītības iestādēm, izņemot koledžas un augstskolas:

  • Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana un veselības uzraudzība 

  • Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē  

  • Rīcība, ja pedagogam noteikts pienākums ievērot mājas karantīnu

  • Distancēšanās pasākumi 

  • Higiēnas nodrošināšana 

  • Internātu un dienesta viesnīcu izmantošana 

  • Prakšu un darba vidē balstītu mācību norise 

  • Papildu ieteikumi speciālas izglītības iestādēm 

  • Ieteikumi pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 

Ieteikumi PDF formātā