Interešu izglītība Mūzika Folklora
III Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls 2024.gada 3.maijā Saldū

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību un Saldus Bērnu un jaunatnes centru 3. maijā Saldū organizē III Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivālu.

Festivāla laikā gandrīz 250 bērni un jaunieši no visas Latvijas –Aizputes, Balviem, Brocēniem, Daugavpils, Jēkabpils, Jūrmalas, Lielvārdes, Limbažiem, Līvāniem, Rīgas, Saldus, Talsiem, Tilžas un Ventspils – muzicēs ielu koncertos un festivāla lielkoncertā „Visa sēta sudrabota, vārti zelta sprodzītēm”.

Jau no plkst. 10.00 ielu koncertos Oskara Kalpaka laukumā un Māra Čaklā skvērā būs dzirdami vokālie un instrumentālie ansambļi un kapelas. Savukārt plkst. 17.00 Saldus Bērnu un jaunatnes centrā kolektīvi dziedās un spēlēs lielkoncertā, kura noslēgumā koporķestris izpildīs komponista Andra Sējāna darbu „Ai, tu, mana brāļa sēta”.

Tautas mūzika ir mūsu tautas identitātes apliecinājums. Tā atspoguļo Latvijas kolorīto dabu, cilvēkus un dzīves ritumu. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un turētas godā, piešķirot tradīcijām pārlaicīgu vērtību un veidojot to atskaņas šodienā.

Pasākumos ieeja bez maksas. Aicinām visus piedalīties festivāla norisēs!