Ilustratīvs attēls

Izglītojamais, kurš izvēlējies kārtot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmenu, atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 398Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” (Noteikumi Nr.398) 35.punktam ne vēlāk kā astoņas nedēļas pirms eksāmena norises dienas (skatīt tabulu) valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā  (VPS) pievieno attiecīgā mācību priekšmeta eksāmena piekļuves materiālus.

 

Augstākā līmeņa eksāmenu piekļuves materiālu pievienošanas termiņi VPS 2022./2023.mācību gadā

Eksāmens

Eksāmena norises diena (datums)

Piekļuves materiāla

augšupielāde

vērtēšana

pēdējā diena (datums)

Eksāmens latviešu valodā un literatūrā (augstākais mācību satura apguves līmenis)

15. maijs

20. marts

3. aprīlis

Eksāmens programmēšanā (augstākais mācību satura apguves līmenis)

17.maijs

22. marts

5. aprīlis

Eksāmens sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis)

19. maijs

24. marts

11. aprīlis

Eksāmens ģeogrāfijā (augstākais mācību satura apguves līmenis

22.-23. maijs

27. marts

11. aprīlis

Eksāmens ķīmijā (augstākais mācību satura apguves līmenis

25.-26. maijs

30. marts

13. aprīlis

Eksāmens dizainā un tehnoloģijās (augstākais mācību satura apguves līmenis)

29. maijs

3. aprīlis

17. aprīlis

Eksāmens matemātikā (augstākais mācību satura apguves līmenis)

1. un 2. jūnijs

6. aprīlis

20. aprīlis

Eksāmens angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis)

5., 7.-8. jūnijs

11. aprīlis

24. aprīlis

Eksāmens franču valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis)

6. jūnijs

11. aprīlis

25. aprīlis

Eksāmens vācu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis)

8. jūnijs

13. aprīlis

27. aprīlis

Eksāmens krievu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis

9. jūnijs

14. aprīlis

28. aprīlis

Eksāmens bioloģijā (augstākais mācību satura apguves līmenis)

12. jūnijs

17. aprīlis

2. maijs

Eksāmens kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis)

14. jūnijs

19. aprīlis

3. maijs

Eksāmens fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis)

15. jūnijs

20. aprīlis

8. maijs

Eksāmens vēsturē (augstākais mācību satura apguves līmenis)

19. jūnijs

24. aprīlis

8. maijs

 

  • Sīkāka informācija par eksāmenu piekļuves materiālu saturu un apjomu pieejama valsts pārbaudes darbu programmās (skatīt programmas).

Piekļuves materiālus izglītojamie VPS var augšupielādēt PDF, JPG, audio vai video (MP3 vai MP4) failu formātos. Ja viena pieķļuves materiāla saturs ir izkārtots vairākās lappusēs, tad pirms augšupielādes tas jāapvieno vienā dokumentā. Izglītojamo darbi drīkst būt gan rokrakstā, gan datorrakstā ar vai bez skolotāju iepriekš veiktajām piezīmēm.

Matemātikas augstākā līmeņa eksāmena piekļuves materiālus varēs augšupielādēt pēc 15.marta, kad, pievienojot materiālus, izglītojamais varēs arī atzīmēt izvēli, vai šogad kārtos eksāmena 1. un 2.daļu jeb optimālā līmeņa satura uzdevumus vai arī ņemt vērā 2022.gadā kārtotā optimālā līmeņa matemātikas eksāmena rezultātu.

Pedagogs eksāmena piekļuves materiālus izvērtē ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms eksāmena norises dienas un vērtējumu ievada VPS. Piekļuves materiālus varēs sākt vērtēt pēc 15.marta, pamācība būs pieejama VISC atbalsta dienesta tīmekļvietnē.

Atgādinām, ka Noteikumu Nr.398 35. punkts paredz:

“Izglītības iestādes vadītājs uzdod attiecīgā mācību priekšmeta pedagogam izvērtēt iesniegtos piekļuves materiālus.

 Izglītojamais eksāmenu drīkst kārtot, ja vērtējums par piekļuves materiāliem nav zemāks par četrām ballēm.

Izglītojamie, kuri eksāmenu kārto augstskolā, piekļuves materiālus neiesniedz.”