Interešu izglītība
Ilustratīvs attēls

13.septembrī plkst.15.00-17.00 tiešsaistē ZOOM platformā norisinājās seminārs “Jauns gads līdzdalībā!” skolēnu pašpārvalžu konsultantiem un citiem izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjiem. Vebināru “Jauns gads līdzdalībā!” organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību “Pašpārvalžu atbalstam”. Semināra sagatavošana un norise tika nodrošināta, īstenojot Jaunatnes politikas valsts programmu 2021.-2023. gadam.

Seminārā piedalījās vairāk nekā 120 Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalsta personas, direktoru vietnieki audzināšanas darbā, pašpārvalžu prezidenti, kā arī administrācijas pārstāvji. Semināru vadīja un par pozitīvo un emocionālo atmosfēru rūpējās pieredzējusi neformālās izglītības mācību vadītāja un jaunatnes darbiniece pašvaldībā un nevalstiskajā sektorā Sigita Braža - Skujiņa.

Klātesošajiem bija iespēja iepazīties, kā arī pārrunāt pašpārvaldes stiprās un vājās puses, pārrunāt iepriekšējā mācību gada jaukākos momentus, tādējādi veicinot turpmāko sadarbību.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols sniedza informāciju, kas nepieciešama, lai uzlabotu izglītības iestādes mācību vides kvalitāti. Rolands Ozols izskaidroja, ka līdzdalība ir kā process, nevis formalitāte, sniedza piemērus un idejas, kā veiksmīgi iesaistīt dažādus jauniešus izglītības iestādes regulārā izvērtēšanā un attīstīšanā. Viņš iepazīstināja ar atbilstošo likumisko regulējumu pašpārvalžu darbībai.

Savukārt Sigita Braža – Skujiņa klātesošos iepazīstināja ar pašpārvaldēm pieejamām iespējām un atbalsta materiāliem (projektu konkursi pašvaldībās, JSPA finansējums konkursiem, JSPA metodiskie materiāli, OBESSU obessu.org, VISC un “Pašpārvalžu atbalstam” materiāli u.c.)

Biedrības “Pašpārvalžu atbalstam” vadītāja Anna Ločmele semināra dalībniekus informēja par plānotajām profesionālās pilnveides mācībām pašpārvalžu atbalsta personām reģionos, kas norisināsies klātienē oktobrī.

Pasākuma noslēdzošajā daļā tika veikta neliela interaktīva aptauja, lai izzinātu vajadzības un izaicinājumus darbā ar pašpārvaldēm. Katrs tika aicināts apdomāt un izvirzīt vienu apņemšanos jaunajam mācību gadam.

Semināra izskaņā dalībnieki ar lielu atsaucību izmantoja iespēju individuālām pārrunām un diskusijai ar semināra organizētājiem.

Atgādinām, ka sadarbībā ar biedrību “Pašpārvalžu atbalstam” ir izstrādāti ļoti daudz praktisku materiālu, kurus var izmantot darbā ar pašpārvaldēm. Atbalstam kopumā pieejami materiāli - dažādas metodes, animācijas, video pieredzes stāsti, idejas un principi, ko aicinām ņemt vērā un iedvesmoties ikdienas darbam pašpārvaldē. Materiāli ir drukājami un interaktīvi izmantojami individuāli vai kopā ar citiem pašpārvaldes dalībniekiem. 

Materiāli atrodami VISC mājaslapā: www.visc.gov.lv/lv/atbalsts-pasparvaldem

Liels paldies visiem semināra dalībniekiem par pozitīvu enerģiju un aktīvu iesaisti semināra norisē!