Interešu izglītība Mācību gads Covid-19
Interešu izglītības īstenošana 2021./2022.m.g.

Saistībā ar  Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", sākot no 21.oktobra ir spēkā virkne izmaiņu, kas skar mācību procesa norisi visos izglītības līmeņos, kā arī interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanu. Skolēnu brīvlaiks tiek pagarināts par vienu nedēļu līdz 29.oktobrim.

 

No 21.oktobra līdz 15.novembrim, pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.720 5.49.33.punktu,  pārtraukt mācību procesa norisi klātienē un nodrošināt mācības attālināti.

Tādējādi interešu izglītību var īstenot attālināti.