Bērnu nometne. Ilustratīvs attēls.

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām līdz 2024. gada 31. decembrim īsteno divas atbalsta programmas Ukrainas bērniem un jauniešiem – “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” un “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”).

Lai nodrošinātu neformālās izglītības pasākumus, t.sk. latviešu valodas apguvi, Ukrainas bērniem, piešķirts valsts finansējums 780 000 eiro apmērā. Plānots, ka atbalstu saņems apmēram 2600 Ukrainas bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Savukārt Ukrainas un Latvijas bērnus nometņu organizēšanai piešķirts finansējums 900 000 eiro apmērā. Plānots, ka nometnes varēs nodrošināt apmēram 4000 bērniem un jauniešiem.

Īstenojot atbalsta programmas, tiks sniegts daudzveidīgs atbalsts Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, veicinot viņu komunikāciju un sadarbību gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, Ukrainas bērniem pēc iespējas labāk ir jāapgūst latviešu valoda. Tāpēc programmu īstenotājus, organizējot gan neformālās izglītības pasākumus, gan nometnes, aicinām pievērst uzmanību latviešu valodas apguvei. Tāpat aicinām pievērst uzmanību tiem Ukrainas bērniem un jauniešiem, kuri nav reģistrēti Latvijas izglītības iestādēs, bet kuriem arī nepieciešams atbalsts.

Valsts izglītības satura centrs maijā slēgs sadarbības līgumus ar pašvaldībām, tādējādi nodrošinot gan finansiālo, gan metodisko atbalstu atbalsta programmu īstenošanā.

Plašāku informāciju un atbildes uz jautājumiem var iegūt, sazinoties ar:

- VISC Sadarbības atbalsta departamenta Nemateriālā kultūras mantojuma un ilgtspējīgas attīstības projektu nodaļas vecāko eksperti Baibu Smani (par programmu “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem”), e-pasta adrese: baiba.smane@visc.gov.lv;

- VISC Sadarbības atbalsta departamenta Nemateriālā kultūras mantojuma un ilgtspējīgas attīstības projektu nodaļas vecāko eksperti Intu Kraskeviču (par programmu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”), e-pasta adrese: inta.kraskevica@visc.gov.lv .