Jaunā mācību gada aktualitātes

30. augustā plkst. 13.00 pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un citi interesenti tiek aicināti uz Valsts izglītības satura centra (VISC) un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) tiešsaistes semināru par jaunā 2023./2024. mācību gada aktualitātēm. Seminārā būs iespēja tikties ar IKVD vadītāju Initu Juhņēviču, VISC vadītāju Lieni Voroņenko, kā arī ekspertiem.

Tiešsaistes semināra darba kārtība: Zem semināra nosaukumiem pieejamas arī prezentācijas

13.00

 

Semināra atklāšana, iepazīstināšana ar semināra darba kārtību un tēmām

Liene Bērziņa,

13.05

VISC aktualitātes jaunajā mācību gadā (prezentācija)

  • Valsts pārbaudes darbi 2023./2024. mācību gadā
  • Vērtēšanas pieeja un principi
  • Mācību līdzekļu nodrošinājums
  • Zinātnieciski pētnieciskā darbībā un olimpiādes

Ieskats 9. klases matemātikas eksāmena rezultātos

Liene Voroņenko

Valsts izglītības satura centra vadītāja

13.30

Jaunais mācību gads vienotā skolā (prezentācija

Vadlīnijas pārejai uz mācībām valsts valodā

Santa Kazaka

VISC Metodiskā atbalsta departamenta Pedagogu profesionālās atbalsta nodaļas vadītāja

 

13.40

Digitālās platformas un tematisko plānu veidošana ikdienas darbam skolā (prezentācija

Rinalds Rudzītis

VISC Izglītības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu nodaļas vadītājs

13.50

 

14.00

IKVD aktualitātes (prezentācija)

Licencēšanas un akreditācijas regulējuma attīstība Aktualitātes izglītības kvalitātes nodrošināšanā

Inita Juhņēviča

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

14.20

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, jeb aktuālais projektā PuMPuRS (prezentācija)

Inese Vilāne

Projekta PuMPuRS vadītāja

14.30

PMP prevencijas sistēmas un ieviešanas plānu izstrāde Latvijas pašvaldībās (prezentācija)

Līna Dzene

Dynamic University vadītāja, valdes locekle, stratēģiskās attīstības konsultants

14.40

Programma "Latvijas skolas soma" - iespēja skolēniem un palīgs skolotājiem

(prezentācija)

Aija Tūna

"Latvijas skolas soma" vadītāja

14.50

Semināra nobeigums

Liene Bērziņa

 

Tiešsaistes semināra ieraksts pieejams VISC Facebook lapā

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, tiešsaistes seminārs būs skatāms tiešraidē VISC Facebook lapā - https://www.facebook.com/viscgovlv, kā arī IKVD Facebook lapā - https://www.facebook.com/IzglitibasKvalitatesValstsDienests, pēc semināra būs pieejams arī semināra ieraksts. Seminārā atspoguļotā informācija un prezentācijas būs pieejamas Valsts izglītības satura centra mājaslapā https://www.visc.gov.lv/lv un Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā https://www.ikvd.gov.lv/lv.