Interešu izglītība Dejas
Spēlēju un dancoju

31. martā, plkst. 13.00 Babītes vidusskolā, bērnu un jauniešu deju kolektīvu pasākuma "Spēlēju un dancoju" ietvaros notiks radošās darbnīcas, sportiskās aktivitātes un koncerts, kurā piedalīsies bērnu un jauniešu deju kolektīvi, pulcējot aptuveni 200 dejotājus.

Pasākumu veidos 3 daļas:

pasākuma 1.daļa – 13:00 - 15:00 sporta spēles  (Tautas bumbas turnīrs) starp kolektīvu komandām.

pasākuma 2.daļa – 15:00 – 17:00 radošās aktivitātes – keramikas, vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju, kokapstrādes, sadziedāšanās un orientēšanās darbnīcas.

Pasākuma 3.daļa – 17:00 deju kolektīvu koncerts, kurā katram kolektīvam jāizpilda divas latviešu skatuviskās vai etnogrāfiskās tautas dejas pēc brīvas izvēles, kas visspilgtāk atklāj kolektīva pārstāvētā vēsturiskā novada dejas, muzikālo un tautas tērpa valkāšanas kultūras savdabību.

Pasākumā piedalās:

  • “Mārdadzīši” 5.-6.klašu grupa (Mārupes Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīvs) vadītāja Lelde Krāsliņa
  • “Mārdadzīši” 7.-9.klašu grupa (Mārupes Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīvs) vadītāja Lelde Krāsliņa
  • ”Ozolēni” 5.-7.klašu grupa (Jaunmārupes pamatskolas tautas deju kolektīvs) vadītāja Anita Ozoliņa
  • ”Čiekurs” 6.-9.klašu grupa (Rīgas 45.vidusskolas tautas deju kolektīvs) vadītāja Ineta Bērziņa
  • “Dzērve” 6.-9.klašu grupa (Olaines 1.vidusskolas tautas deju kolektīvs) vadītāja Aija Freimane
  • ”Pastalnieki” 5.-8.klašu grupa (Ulbrokas vidusskolas bērnu deju kolektīvs) vadītājas Antra Vilmane un Aiga Medne
  • ”Oļi” 5.-8.klašu grupa (Olaines Kulturas nama bērnu deju kolektīvs) vadītāji Anita un Jānis Precinieki
  • “Dālderītis” 5.-9.klašu grupa (Carnikavas Tautas nams “Ozolaine” bērnu deju kolektīvs) vadītāji Anita un Jānis Precinieki
  • “Imanta” 5.-8.klašu grupa (Rīgas 69.pamatskolas tautas deju kolektīvs) vadītāja Irēna Zaica
  • ”Bize” 6.-9.klašu grupa (Babītes vidusskolas tautas deju kolektīvs) vadītāja Linda Plostniece.

Pasākumu organizē Babītes vidusskolas Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvs “BIZE”, vadītāja Linda Plostniece,  sadarbībā ar izglītības iestādes administrāciju un Valsts izglītības satura centru.