Audzināšana. Pasākumi

2018.gada 9.maijā Jelgavā notiks Labo darbu festivāls Zemgales reģiona izglītības iestādēm. Uz festivālu tiek aicināti 5 pārstāvji no 41 labā darba pieteikuma, kas saņemts līdz 2018.gada 6.aprīlim.
Festivāla norisi saturiski un organizatoriski nodrošina Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.
Kontaktpersona: Sanita Šabanska – ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja, tālr. 63012152, mob. 29102645, e-pasta adrese: Sanita.Sabanska@zrkac.jelgava.lv
Uz tikšanos festivālā!