Audzināšana. Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija Atbildīgais 09.05.2018. -26.10.2018. Jelgava, Madona, Rīga, Rēzekne, Talsi Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla izglītības iestādēs "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Labo darbu festivāli

 

Vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv