Audzināšana. Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija Atbildīgais 05.04.2019. (noslēguma pasākums) Rīga Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Labo darbu festivāls "Ceļā uz nākamo simtgadi"

 

VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļecka, tālr.67350813; e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv