Ilustratīvs attēls

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju 36 stundu kursu programmai “Metodiskais atbalsts skolas kā mācīšanās organizācijas veidošanai pašvaldībā”.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta izglītības pārvalžu vai tās padotībā esošo iestāžu darbiniekiem – metodiķiem un izglītības speciālistiem pašvaldību izglītības pārvaldēs, metodiskajos centros, valsts ģimnāzijās u.c.

Plānotais kursu īstenošanas laiks no 2022. gada 28. februāra līdz 2022. gada 18. augustam.

Īstenošanas forma – tiešsaistes un klātienes.

Kursi notiek valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Vairāk informācijas un pieteikšanās šeit.