Ilustratīvs attēls

Analizējot 2020./2021.mācību gada diagnosticējošā darba latviešu valodā 9.klasei rezultātus, tika secināts, ka skolēni pieļauj vienas un tās pašas kļūdas, kas tika diagnosticētas iepriekšējos gados.

Šajā metodiskajā materiālā apkopotas biežāk pieļautās kļūdas lasītprasmē, valodas sistēmas izpratnēs, tekstveidē (rakstu un mutvārdu). Metodiskajā materiālā autores iekļāvuši ieteikumus, kā pilnveidot skolēnu valodas prasmes. Videolekciju un prezentāciju var izmantot skolēni ikdienā, kā arī gatavojoties valsts pārbaudes darbam 9.klasē.