Interešu izglītība Dejās
Profesionālās pilnveides kursi tautas dejas pedagogiem

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar SIA „RL consulting” sagatavojis šādus metodiskos materiālus:

  1. Jaunrades deju krājums, kurā ievietotas 10 dejas no 2018. un 2019.gada jaunrades deju konkursa “Mēs un deja”.

Dejas paredzētas sekojošām vecuma grupām – pirmsskola, 1.-2.klase, 3.-4.klase, 5.-6.klase, 7.-9.klase, 10.-12.klase. Dejas veidojuši pieredzes bagāti horeogrāfi – Madlēna Bratkus, Rudīte Jurciņa, Lāsma Skutāne, Lelde Krēsliņa, Guna Trukšāne, Gaida Ivanova un Jānis Purviņš.

Deju metodiskajā krājumā ievietoti dejas apraksti, zīmējumi, nošu materiāls, kā arī audio un video ieraksti datu nesējā. Par metodiskā materiāla saturu atbildīgs dejas autors.

  1. Metodiskie ieteikumi latviešu skatuviskās tautas dejas interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai - deju nodarbības metodiskie ieteikumi 3.-4.klašu deju kolektīviem. Metodisko ieteikumu autores – Alda Skrastiņa un Guna Trukšāne.

Metodisko materiālu saturu sagatavojis VISC kopā ar skatuviskās dejas  nozares speciālistiem un horeogrāfiem. Metodisko materiālu izdevējs SIA „RL consulting”.

  • Kontaktinformācija par metodisko materiālu iegādi – www.dejuseminars.lv . Materiālu saņemšana iespējama tikai ar veiktu priekšapmaksu un ar piegādi pa pastu.

Metodisko materiālu izmaksas (nav apliekamas ar PVN) EUR:

  1. Jaunrades deju krājums – 8.00 EUR.
  2. Zibatmiņa ar jaunrades deju audio, video ierakstiem un deju aprakstiem – 8.00 EUR.
  3. Deju nodarbības metodiskie ieteikumi 3.-4.klašu deju kolektīviem - 8.00 EUR.
  4. Iepakošana un piegāde: no 5.00 EUR.

Kontaktinformācija par rēķina saņemšanu (nosūtot maksātāja rekvizītus – iestādes pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, piegādes adrese, konakttālrunis un e-pasta adrese): dejuseminars@gmail.com, Uldis Mesters, tālr. 26621894.

Kontaktinformācija par metodisko materiālu saturu: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece, e-pasta adrese: zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.60001628.