Sabiedrības līdzdalība
LVM_Meza_olimpiade_7-9_klases

Vai zini veselīgāko olimpiādi Latvijā? Tā ir Latvijas valsts mežu (LVM) Meža olimpiāde - radošs un veselīgs āra mācību spēļu ideju konkurss 7. - 9. klašu komandām ar galveno balvu čempionu komandai - aizraujošu dabas ekspedīciju!

Šogad LVM Meža olimpiādes olimpiādes nolikums ir precizēts atbilstoši attālinātās mācīšanās situācijai valstī. Lai piedalītos, komandas dalībniekiem jāiepazīst šī gada tēma - droša un zaļa atpūta un darbs mežā digitālajā ceļvedī “Laižam mežā!” un jāizdomā āra mācību spēle par šo tēmu.

LVM Meža olimpiādes mērķis ir popularizēt Latvijas skolās radošu un veselīgu mācīšanos ārpus telpām - dabā, veicinot jauniešu izpratni par mežu. Finālā uzvar paši radošākie un zinošākie! 

  • Galvenā balva – apmaksāts autobuss skolas izvēlētai mācību ekskursijai 500 eiro vērtībā, iekļaujot kādu no mammadaba tūrisma objektiem! Balvu var izmantot līdz pat 2021. gada decembrim.

ORGANIZATORS UN MĒRĶIS. LVM Meža olimpiādi organizē AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ar mērķi veicināt jauniešu izpratni par mežu un tā ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Atbalstītāji - SIA “Rīgas meži” un AS “Latvijas Finieris”.

DALĪBNIEKI. LVM Meža olimpiādē var piedalīties 7. – 9. klašu komandas, kuras veido 2 - 6 vienas skolas skolēni un skolotājs, kas ir komandas kontaktpersona. Viens skolēns var būt vairākās komandās.

UZDEVUMS. Lai piedalītos LVM Meža olimpiādē, komandas dalībniekiem jāiepazīst šī gada tēma - droša un zaļa atpūta un darbs mežā digitālajā ceļvedī “Laižam mežā!” (https://www.lvm.lv/sabiedribai/ko-drikst-meza) un jāizdomā āra mācību spēle par šo tēmu. Spēles ideju un noteikumu aprakstu komanda reģistrē interneta anketā vietnē www.lvm.lv/mezaolimpiade līdz 2020. gada 18. decembrim. Viena komanda var reģistrēt vienu mācību spēli.

Vairāk informācijas par aktivitātēm skolām atradīsi "Latvijas valsts mežu" mājaslapā

LVM_Meza_olimpiade_7_9