Interešu izglītība Covid-19
Ārtelpu aktivitātes

27. maijā veiktie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredz atļaut bērnu vasaras nometņu darbību no 14. jūnija un bērnu skaits grupā ir ne vairāk kā 20 dalībnieki. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesastopas. 

Lai šovasar varētu kļūt par nometnes dalībnieku, gan pieaugušajiem, kas iesaistīti nometnes organizēšanā un vadīšanā, tāpat arī bērniem, kas piedalās nometnē, ir jāvec Covid -19 tests. 

Nometnē piedalās:

  • tikai tie darbinieki, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts  SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā 1 reizes nedēļā;
  • bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts  SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā ar 7 dienu intervālu;

Ja bērnam vai pieaugšajam ir iespēja apliecināt, ka ir izslimota Covid-19 infekcija vai pilnībā veikts Covid-19 vakcinācijas process, tad testēšanu pirms nometnes nav nepieciešams veikt. 

Nometņu organizatoriem jāparedz, ka norise tiek organizēta tikai to noteiktā teritorijā (norises vietā). Netiek rīkotas aktivitātes ārpus šīm teritorijām, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji.

Nometnes dalībniekiem un personālam jālieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un bērnus diennakts nometnēs vienas grupas ietvaros.

Nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek konstatēs Covid-19 saslimšanas gadījums.

Tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas – sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi – dienas vai diennakts – bērnu nometņu rīkotājiem jāņem vērā, ka nometnes klātienē rīkot ir atļauts, ja tiek ievērotas Izglītības un zinātnes ministrijas kopā ar Valsts izglītības satura centru, Veselības ministriju un SPKC sagatavotās Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem, kas pēc MK lēmuma stāšanās spēkā (nākamajā dienā pēc publicēšanas Latvijas Vēstnesī, kas gaidāma tuvāko dienu laikā) būs pieejamas https://www.izm.gov.lv , https://www.visc.gov.lv/, https://nometnes.gov.lv.