Dziesmu un deju svētki

Valsts Izglītības satura centrs īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Skatuviskās tautas dejas mācīšanas saturs, metodika un īstenošanas pilnveide” (36 stundas). Kursu grupa ir nokomplektēta un pieteikumi vairs netiek pieņemti.

Kursu norises vieta: Agra Daņiļeviča deju skolā, Rīgā, Lāčplēša ielā 106, k-1, LV-1003

Kursu norises laiks : 2023.gada 23.oktobris – 27.oktobris plkst. 9.30 – 16.40

Kursu norises forma: klātiene

Kursu programmā plānotas sekojošas tēmas:

  • Klasiskās dejas pamati darbā ar bērniem un jauniešiem (praktiskā nodarbība); 
  • Dejas pasniegšanas metožu daudzveidība dažādos vecumposmos (praktiskā nodarbība)
  • Rotaļas, spēles un dejas tradicionālajā kultūrā (praktiskā nodarbība);
  • Latviešu dejas pamati (praktiskā nodarbība);
  • Veiksmīgas komunikācijas prasmju pilnveide ar dažādu paaudžu pārstāvjiem (lekcija);
  • Latviešu horeogrāfiskās folkloras metodikas apgūšana un deju soļu variācijas un improvizācija (praktiskā nodarbība);
  • Latviešu skatuviskās tautas dejas terniņstunda un jaunrades elementi (praktiskā nodarbība);
  • Deju svētku vēsture (lekcija);
  • Dejas psiholoģiskie un garīgie aspekti dažādās pasaules kultūrās (lekcija).