Interešu izglītība Citi jaunumi
Metodisko darbu skate

Ar noslēguma sarīkojumu Valsts izglītības satura centrā 21. jūnijā noslēdzās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu skate “Ideju kaste”, kuras tēmu pedagogi varēja interpretēt no dažādiem skatu punktiem, piemēram, mācību process caur “kasti”- datoru, televizoru; “kaste”, kurā glabājas atmiņas, idejas un lietas, ar kurām dalīties ar citiem; “kaste” kā scenogrāfijas uzbūve vai izstāžu zāle; “kaste” kā vieta mākslas darbam, “kaste” kā dzīves ietvars/rāmis vai cits radošs tēmas pieteikums. Pedagogs varēja izvēlēties formu, kā tēmu atklāt - ar prezentāciju, ar aprakstu, kā darbs “kastē” tapis; ar video sižetu, ar foto kolāžu, plakātu utt.

Skates mērķis bija sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, veicināt pedagogu metodisko darbību un popularizēt metodiskā darba pieredzi, daloties ar labās prakses piemēriem.

Skatei pieteiktie 42 metodiskie darbi no visiem Latvijas reģioniem bija radoši un idejiski ļoti interesanti. Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogi rudenī tiksies savā pieredzes apmaiņas pasākumā.

Vērtēšanas komisija pēc iepazīšanās ar metodiskajām izstrādnēm kā izcilus atzina 16 darbus, kuru autori tikās noslēguma sarīkojumā un dalījās pieredzē par darbu tapšanu no idejas līdz realizācijai, par materiālu (stikls, tekstils, māls, plastilīns, papīrs, koks) radošu izmantošanu idejas īstenošanai.

  • Talsu novada Bērnu un jauniešu centra pedagogs Andris Vikainis stāstīja par to, kā no izlietotiem materiāliem veidot “ermoņiku grāmatiņas”, kurās apkopo skolēna darba procesu no idejas līdz realizācijai. Līdzīgā tehnikā bija strādājusi Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra pedagoģe Ināra Mikažāne darbā “Čemodāns gandrīz kaste”, kurā audzēkņu darbi bija apvienoti “ermoņikas” izstādē, kuru, aizverot kā čemodānu, var ņemt līdzi un iekārtot izstādi visdažādākajās vietās.
  • Liepājas Bērnu un jauniešu centra pedagoģe Marita Minke dalījās pieredzē, kā vilcējot top cimdi ar latviešu tautas rakstiem, zīmējumiem. Savukārt Eva Bernāne no Talsu novada Bērnu un jauniešu centra stāstīja un rādīja, kā kopā ar audzēkņiem veidotas galda spēles no māla un kā tās ietilpināt spēlei atbilstošā kastē. Spēles kastē bija radījusi arī Tukuma novada speciālās skolas skolotāja Katrīna Ļivcāne, lai palīdzētu skolēniem ar speciālām vajadzībām trenēt pirkstu veiklību, veidojot dažādus spēles elementus no papīra. Jūrmalas Mākslas skolu pārstāvēja divas skolotājas: Ella Mihailova stāstīja un rādīja, kā labākās idejas, vēlmes var apkopot un ievietot “Laika kapsulā”, bet skolotāja Inese Āboltiņa “caur kasti” atdzīvināja Kloda Mone ūdensrozes keramikā Živernī dārzā.
  • Liepājas Bērnu un jauniešu centra pedagoģe Līga Gauče stāstīja, ka katra gada sākumā ar audzēkņiem veido ciļņus papjēmašē tehnikā ar konkrēta austruma kalendāra dzīvnieku, šogad – tīģeri.
  • Portreta veidošana ir viena no skolēniem sarežģītākajām iemaņām, par kurām savā pieredzē dalījās Daugavpils Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” pedagoģe Ludmila Baļe savā darbā “Portrets asamblāžas tehnikā” un Baumaņu Kārļa Viļķenes un Umurgas pamatskolas skolotāja Ilva Zvirgzdiņa darbā “Portreta attēlošana vizuālajā mākslā”.
  • Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja Vija Plotka iepazīstināja ar savu pieredzi, kā strādāt ar plastilīnu, sildot, jaucot krāsas un veidojot gleznas. Savukārt Krāslavas Bērnu un jauniešu centra pedagoģe Larisa Kinzjalo aicināja spēlēties ar papīru, to pārstrādājot, lejot no jauna, pievienojot gan dabas materiālus, gan koka skaidiņas, lai veidotu gan gleznas, gan kartiņas, gan rotas lietas.
  • Līvānu Bērnu un jauniešu centra pedagoģe Inga Salmiņa aicināja strādāt ar stiklu, no tā veidojot telpiskus projektus ar scenogrāfiju. Gulbenes mākslas skolas pedagoģe Rudīte Liepiņa rādīja audzēkņu darinātās lelles un video filmiņu par veidotajām lellēm.
  • Cesvaines vidusskolas skolotāja Ilze Pliska bija atvedusi veselu kasti ar auduma gabaliņiem, kurus apvienojot var izveidot interesantas krāsu somiņas, kā, izmantojot auduma gabaliņus, mācīt skolēniem pamata un blakus krāsas. Cēsu Bērnu un jauniešu centra pedagoģe Mudīte Blūma kopā ar audzēkņiem radījusi emociju somiņas, kas iepriecina ne tikai pašus somiņu nēsātājus, bet arī skatītājus.

Rezultāti pieejami: https://www.visc.gov.lv/lv/vizuala-maksla

Pedagogus uzrunāja Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta, kura atzinīgi novērtēja skolotāju veikumu, meklējot arvien jaunas idejas un iespējas arī interešu izglītībā skolēniem pilnveido savas kompetences kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā. Viņa izteica domu, ka ar šo vērtīgo pieredzi jādalās ar citiem skolotājiem semināros, tikšanās reizēs, kas tiek organizētas gan izglītības iestādēs, gan Valsts izglītības satura centrā. Viņa novēlēja pārmaiņu laika vējos celt vējdzirnavas, nevis aizsargmūrus, izmantojot iespējas arī sarežģītos laikos radīt ko jaunu un vērtīgu, gūt gandarījumu par paveikto un sagādāt prieku sev un citiem.

Atzinīgus vārdus par skolotāja profesionalitāti un radošumu bērnu talantu un spēju izkopšanā apsveikuma uzrunā teica vizuālās mākslas ekspertu komisijas priekšsēdētājs Artūrs Blušs.

Visi skolotāji saņēma Valsts izglītības satura centra Atzinības rakstus par radošu, aizrautīgu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu skatē «Ideju kaste» un īpašas piemiņas veltes gan no Valsts izglītības satura centra, gan sadarbības partneriem – biļetes Latvijas Nacionālā mākslas muzeja apmeklējumam un Latvijas Nacionālā teātra, Dailes teātra izrādēm.

Pasākumu kuplināja un ar dziesmām pedagogus priecēja dziedātāja Annija Mieze.

Liels paldies darbu vērtētājiem: Artūram Blušam, Ingrīdai Irbei, Dacei Timulei, Ilzei Rimicānei, Ingūnai Briedei, Ilonai Abdulajevai, Ritai Sirmai un Kristīnei Mihņēvičai.

Paldies visiem, kas piedalījās metodisko darbu skatē!

 

Valsts izglītības satura centra

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas

vecākā referente Sandra Mieze