Karolīnas Laminskas darbs “Karavāna”

2024. gada 8. februārī plkst. 12.00 Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijā (Rīgā, Daugavpils ielā 31) notiks starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice” Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākums. Konkursu Latvijā organizē Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Čehijas Republikas vēstniecību Rīgā.

2024. gadu Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) ir pasludinājusi par Starptautisko kamieļu aizsardzības gadu un Pasaules Pasta savienības 150. gadadienas gadu, tādēļ 52. starptautiskās bērnu mākslas izstādes „Lidice 2024” tēma ir “KARAVĀNA”.

2024. gada konkursam tika iesūtīti 1210 darbi, savukārt Latvijas kārtas laureātu izstādei izvirzīti 129 darbi, kuri dosies pārstāvēt Latviju konkursā Lidicē (Čehijā). Bērni darbus veidojuši gan vizuālās mākslas tehnikā – zīmējumos, grafikā, gleznojumos, foto, 3D, animācijā, gan vizuāli plastiskajos darbos – keramikā, stiklā, papīra plastikā, tekstilā u.c.

Konkursa tēma un plašais apakštēmu loks (karavāna, kamieļi, lamas, alpakas, kravas transports, pasts, komunikācija) atspoguļots bērnu darbos, radot tēlu, krāsu, kompozīcijas un ideju daudzveidību. Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja Ilze Rimicāne (žūrijas komisijas priekšsēdētāja), Cēsu Bērnu un jauniešu centra keramikas pulciņa vadītāja Līva Boze un gleznotājs, Nacionālo mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla Mākslas skolas vadītājs Jānis Dukāts. Savukārt Čehijas Republikas vēstniecība Rīgā Latvijas konkursa dalībniekiem piešķirs savas simpātiju balvas.

Katru gadu no konkursa darbiem, tiek izvēlēts viens darbs, kura attēlu izmanto Atzinības raksta veidošanā. Šogad tas ir Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” audzēknes Karolīnas Laminskas darbs “Karavāna” (attēlā).

Starptautiskā bērnu mākslas izstāde “Lidice” notiek kopš 1967. gada, Latvija tajā piedalās jau vairāk nekā 20 gadus.

Konkursa laureātu saraksts publicēts pie konkursa nolikuma.

Digitālā laureātu darbu izstāde būs apskatāma https://www.visc.gov.lv/lv/vizuala-maksla

Sveicam laureātus un viņu pedagogus!