Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Turpinot gatavošanos Valsts izglītības satura centra rīkotajiem XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025.gadā, ir noslēgušies vairāki māksliniecisko norišu koncepciju konkursi

 

  • Koru programmas koncerta koncepcijas konkurss

Konkursam netika iesniegts neviens darbs, un VISC izveidota konkursa vērtēšanas komisija (vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, režisors Juris Jonelis, masu pasākumu režisore, projektu koordinatore, producente Iveta Ārgale, diriģents, Latvijas Skolu jaunatnes un Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku virsdiriģents, Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Doma kora skolas vadītājs Gints Ceplenieks, svētku režisore Anna Jansone, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, Rīgas 64.vidusskolas koru diriģents Farhads Stade) saskaņā ar konkursa nolikumu (apstiprināts ar 2022.gada 6.septembra VISC rīkojumu Nr. 4.1-07/70) ierosināja pasūtīt autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa dalībnieks.

  • Skatuviskās tautas dejas programmas koncepcijas konkurss

Konkursam tika iesniegti trīs konkursa darbi, kurus vērtēja VISC izveidota vērtēšanas komisija: vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, režisors Juris Jonelis, horeogrāfe, VISC Tautas deju ekspertu komisijas priekšsēdētāja, Jelgavas novada tautas deju kolektīvu virsvadītaja, Jelgavas Bērnu un jauniešu centra “Junda” tautas deju kolektīvu “Jundēni” un “Jundari” mākslinieciskā vadītāja Madlēna Bratkus, svētku režisore Anna Jansone, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, horeogrāfs, Latvijas Skolu jaunatnes un Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku virsvadītājs, XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” mākslinieciskais vadītājs, Tautas deju ansambļa “Līgo” mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš, horeogrāfe, VISC Tautas deju ekspertu komisijas locekle, Jelgavas pilsētas tautas deju kolektīvu virsvadītāja, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” Bērnu un jauniešu deju kolektīva “Vēja zirdziņš” mākslinieciskā vadītāja Alda Skrastiņa, horeogrāfe, Dr.paed.profesore Rita Spalva.

Vērtēšanas komisija neatbalstīja nevienu no visiem trim iesniegtajiem konkursa darbiem un saskaņā ar konkursa nolikumu (apstiprināts ar 2022.gada 6.septembra VISC rīkojumu Nr. 4.1-07/71) ierosināja pasūtīt autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa dalībnieks.

  • Pūtēju orķestru koncerta koncepcijas konkurss

Konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus vērtēja VISC izveidota komisija: vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, režisors Juris Jonelis, režisore, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vadītāja “Skola 2030” Elīna Apsīte, svētku režisore Anna Jansone, Latvijas Radio 3 programmu vadītāja Inta Pīrāga, diriģents, VISC pūtēju orķestru nozares ekspertu komisijas loceklis Pēteris Rudzītis.

Izvērtējot konkursam iesniegtos darbus, vērtēšanas komisija vienbalsīgi par atbilstošāko un tālāk attīstāmu ideju pūtēju orķestru koncertam atzina konkursa darbu “Tā radās skaņa…”.

Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autore – Ilze Līviņa sadarbībā ar Ingu Krišāni un Haraldu Bārzdiņu.

  • Simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepcija

Konkursam tika iesniegts viens konkursa darbs, kuru izskatīja un vērtēja VISC izveidota komisija: vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, režisors Juris Jonelis, masu pasākumu režisore, projektu koordinatore, producente  Iveta Ārgale, virsdiriģents, Rīgas 6.vidusskolas pūtēju un simfoniskā orķestra, jauniešu pūtēju orķestra “Auseklītis” diriģents Haralds Bārzdiņš, svētku režisore Anna Jansone, Latvijas Radio 3 programmu vadītāja Inta Pīrāga.

Vērtēšanas komisija neatbalstīja iesniegto konkursa darbu un saskaņā ar konkursa nolikumu (apstiprināts ar 2022.gada 9.septembra VISC rīkojumu Nr. 4.1-07/75 ierosināja pasūtīt autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa dalībnieks.

  • Kokļu mūzikas koncerta koncepcija

Konkursam netika iesniegts neviens darbs, un VISC izveidota konkursa vērtēšanas komisija (vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, režisors Juris Jonelis, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vadītāja “Skola 2030” Elīna Apsīte, Babītes Mūzikas skolas kokles spēles pedagoģe, koklētāju ansambļa „Balti” vadītāja, Pierīgas reģiona koklētāju ansambļu virsdiriģente Valda Bagāta, svētku režisore Anna Jansone, Jāz.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas kokles spēles pedagoģe Dace Priedīte, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, Ogres Mūzikas un mākslas skolas kokles spēles pedagoģe, Rīgas Kultūras un atpūtas centra “Imanta” koklētāju ansambļa “Raksti” vadītāja Ieva Šablovska) saskaņā ar konkursa nolikumu (apstiprināts ar 2022.gada 8.septembra VISC rīkojumu Nr. 4.1-07/74) ierosināja pasūtīt autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa dalībnieks.

 


Antra Strikaite
VISC NID Interešu izglītības un audzināšanas
darba nodaļas vadītājas vietniece