Audzināšana. Pasākumi

12.-13.aprīlī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā (RTRIT) notika profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums- Labo darbu festivāls, kurš tika organizēts VISC īstenotā Latvijas valsts 100gadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros. Labo darbu festivāliem, kurus 2018.gadā VISC rīko, ir pieteiktas daudzas interesantas idejas un darbi, kuru iniciatori ir tieši skolēnu/audzēkņu pašpārvaldes, skolēnu domes. Tādēļ gribas apgalvot, ka pašpārvaldēm skolās ir spēks un nākotne dažādu jautājumu risināšanā un ir jāaktualizē pašpārvalžu nozīmīgums un jāsniedz atbalsts to darbībai.
Pasākumā pulcējās aktīvākie 22 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi – pašpārvalžu līderi un viņu pedagogi, kuri grib redzēt un veidot stipru un konkurētspējīgu ne tikai savu izglītības iestādi, bet arī pilsētu un novadu, no kura nāk, un mūsu valsti. Jauniešu pilsoniskā līdzdalība, ieinteresētība un iniciatīva, atbildība, kritiskā domāšana un aktīva rīcība ir tās vērtības un personības īpašības, kuras ir vajadzīgas katram sabiedrības pārstāvim un Latvijas izaugsmei.
Divu dienu garumā jauniešiem bija iespēja piedalīties sešās interaktīvās nodarbībās un pilnveidot savas zināšanas un prasmes pār tādiem audzēkņu pašpārvaldes jautājumiem kā komunikācija un sadarbība grupā, komandas veidošana, radoša un produktīva pašpārvaldes struktūra, pašpārvaldes atpazīstamības un publiskā tēla veidošana, digitālās fotogrāfijas radīšana un izmantošana, līdzdalības formas un ietekme uz jauniešiem aktuālu procesu virzību un lēmumu pieņemšanu izglītības iestādēs. Ar lielu interesi audzēkņi iesaistījās praktiskajās nodarbībās par sava tēla veidošanu, par atrašanos auditorijas priekšā un saikni ar publiku un citiem ar publisko runu saistītiem jautājumiem. Pasākumā piedalījās arī Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsargu pašpārvalde, kura iepazīstināja ar jaunsardzes pienākumiem un izaicinājumiem valsts mēroga jauniešu interešu izglītības kustībā.